ඔබේ ඉලක්කය වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න.
මගේ දශක හයක ජීවන අත්දැකීම් ඇසුරින් මම ඔබට යමක් කියල දෙන්නම්. දරුවනි, ඕනෑම සාර්ථක ගමනක අසීරුම පියවර තමයි ආරම්භය කියල කියන්නෙ. ඒ නිසා අද උදාවුණ දවස තවත් එක් දවසක් ලෙස නොසිතා, ඔබේ ඉලක්කය වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න. 


ඒ ගමනෙදි සමහරවිට ඔබට වරදින්න පුලුවන්. ඔබට නොයෙකුත් බාධක එන්න පුලුවන්. ඒත්, ඔබ ඔබේ ඉලක්කය වෙනුවෙන් උත්සාහ කරන බව තේරුම් යන්නෙ අන්න ඒ වැරදීම් සිදුවෙද්දි තමයි. 


මොකද ලොකු ගින්නක් වුණත් ආරම්භ වෙන්නෙ පුංචි ගිණි පුපුරකින්. ඒ නිසා ඔබේ සිහිනයත්, අන්න ඒ පුංචි ගිණි පුපුර වගේ කියල හිතාගන්න. මොකද ඒ ආරම්භය නැමති පුංචි ගිණි පුපුර ඔබටත් නොදැනීම දවසක ලොකු ගින්නක් බවට පත්වන නිසා.. ඔබ සැමට සුබම සුබ වාසනාවන්ත දවසක්..!

Dudley #FutureSriLanka ❤️🇱🇰

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்