Skip to main content

ஞான‌சார‌ தேர‌ர் கூறியிருப்ப‌து அடிப்ப‌டைகளற்ற‌ முட்டாள்த‌ன‌மான‌ க‌ருத்து :

 


ஞான‌சார‌ தேர‌ர் கூறியிருப்ப‌து அடிப்ப‌டைகளற்ற‌ முட்டாள்த‌ன‌மான‌ க‌ருத்து :  சவால்களை முன்வைத்து விளாசுகிறது ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ்.


மாளிகைக்காடு நிருபர்  


2009ம் ஆண்டு நாட்டின் வீர‌த்த‌ள‌ப‌தி ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌ அவ‌ர்க‌ளின் உறுதியான‌ அர‌சிய‌ல் நிலைப்பாடு கார‌ண‌மாக‌ யுத்த‌ம் முடிந்த‌ பின், யுத்த‌த்தின் போது முஸ்லிம்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ராணுவ‌த்துட‌ன் நின்ற‌தே தமிழீழ‌ தோல்வி என்ப‌தை புரிந்த‌ வெளிநாட்டு ச‌க்திக‌ள் முஸ்லிம்க‌ளையும் சிங்க‌ள‌வ‌ர்க‌ளையும் பிரித்து மோத‌விட்டால் தான் எதிர்கால‌த்தில் த‌ம்மால் மீண்டும் விடுத‌லை போராட்ட‌த்தை கொண்டு செல்ல‌ முடியும் என்ப‌த‌ற்காக‌ விலை கொடுத்து வாங்க‌ப்ப‌ட்ட‌வ‌ராக‌வே நாம் ஞான‌சார‌ தேர‌ரை ச‌ந்தேகிக்கிறோம் என ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் தெரிவித்துள்ளார். 


இது ப‌ற்றி ஊட‌க‌ங்க‌ளுக்கு அவ‌ர் தெரிவித்துள்ள‌தாவ‌து,


ஞான‌சார‌ தேர‌ர் என்ப‌வர் வெளிநாட்டு த‌மிழ் ட‌ய‌ஸ்போராக்க‌ளின் பின்ன‌ணியை கொண்ட‌வ‌ர் போன்றே 2013ம் ஆண்டு முத‌ல் பேசி வ‌ருகிறார். 2009ம் ஆண்டு எம‌து க‌ட்சியும் பொதுப‌ல‌ சேனாவும் இணைந்து எல் ரி ரிக்கு  கெதிராக‌ கொழும்பில் பாரிய‌ ஆர்ப்பாட்ட‌ம் ஒன்றை செய்தோம். இதுவே புலிக‌ள் ஒழிக்க‌ப்ப‌டு முன் அவ‌ர்க‌ளுக்கெதிராக‌ ந‌ட‌ந்த‌ இறுதி ஆர்ப்பாட்ட‌மாகும்.


இந்த‌ நிலையில் ஈஸ்ட‌ர் தாக்குத‌லுக்கு மூல‌ க‌ர்த்தா இறைவ‌னும் குர்ஆனும் தான் என‌ ஞான‌சார‌ சொல்வ‌து உண்மையாயின் உல‌கில் வாழும் குர்ஆனை ப‌டித்த‌  கோடிக்க‌ணக்கான‌ முஸ்லிம்க‌ளில் எத்த‌னை ஆயிர‌ம் பேர் முஸ்லிம் அல்லாத‌ அப்பாவிக‌ள் மீது த‌ற்கொலை தாக்குத‌ல் செய்துள்ள‌ன‌ர் என்ப‌தை அவ‌ரால் ஆதார‌த்துட‌ன் நிரூபிக்க‌ முடியுமா என‌ ச‌வால் விடுகிறோம். இன்று வ‌ரை முஸ்லிம் அல்லாத‌ நாடுக‌ளில் பெரும்பாலான‌ முஸ்லிம்க‌ள் ப‌ல‌ கொடுமைக‌ளுக்கும் அழுத்த‌ங்க‌ளுக்கும் முக‌ம் கொடுத்தும் அந்நாடுக‌ளில் பிர‌ச்சினைக‌ள் ஏற்ப‌டாத‌ கால‌த்தில்  எத்த‌னை தாக்குத‌ல்க‌ள் அப்பாவிக‌ளை இல‌க்கு வைத்து முஸ்லிம்க‌ளால்  ந‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்ட‌ன‌ என்ப‌தை நிரூபிக்க‌ முடியுமா?


இந்தியாவில், இல‌ங்கையில், தாய்லாந்தில், ஐரோப்பாவில், ப‌ர்மாவில் ஆயிர‌க்க‌ன‌க்கான‌ முஸ்லிம்க‌ள் கொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌ போதும் கூட‌ இந்நாடுக‌ளில் முஸ்லிம்க‌ள் அப்பாவிக‌ள் மீது ம‌னித‌க்குண்டாக‌ மாறிய‌தில்லை. தம்மீது தாக்குத‌ல்க‌ள் ந‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்ட‌ பின்னும் இல்லை, முன்னும் இல்லை. குர்ஆன் இவ்வாறு மூளைச்ச‌ல‌வை செய்யுமாயின் முஸ்லிம்க‌ள் த‌ம் மீது தாக்குத‌ல் இல்லாத‌ கால‌த்திலும் ம‌னித‌ குண்டாக‌ மாறியிருக்க‌ வேண்டும். அவ்வாறு எங்கும் ந‌ட‌ந்த‌தில்லை.ப‌ல‌ஸ்தீன‌த்தை இஸ்ர‌வேல‌ர் ஆக்கிர‌மித்த‌ போதுதான் ப‌ல‌ஸ்தீன‌ முஸ்லிம்க‌ள் முத‌ன் முத‌லில் ந‌வீன‌ ஆயுத‌ங்க‌ளை தூக்கின‌ர். சோவிய‌த் ர‌ஷ்யா ஆப்கானிஸ்தானுக்குள் நுழைந்து ல‌ட்ச‌க்க‌ன‌க்கான‌ முஸ்லிம்க‌ளை கொன்ற‌ போது சோவிய‌த் ப‌டைக‌ளுக்கு எதிராக‌ ம‌னித‌ குண்டுக‌ள் வெடித்த‌ன‌.


அமெரிக்கா பொய்யான‌ குற்ற‌ச்சாட்டை விதைத்து ஈராக்குக்குள் நுழைந்து அழிச்சாட்டிய‌ம் செய்த‌ போது ம‌னித‌ குண்டுக‌ள் அமெரிக்க‌ ப‌டைக‌ளுக்கெதிராக‌ வெடித்த‌ன‌. ச‌தாம் ஹுசைன் கால‌த்தில் ஒரு ம‌னித‌க்குண்டும் ஈராக்கில் வெடிக்க‌வில்லை. இத்த‌னைக்கும் 98 வீத‌மான‌ ஈராக்கிய‌ முஸ்லிம்க‌ள் குர்ஆனையும், அள்ளாஹ் ஒருவ‌னையும் ந‌ம்புப‌வ‌ர்க‌ள். அள்ளாஹ்வும் குர்ஆனும் ம‌னித‌னை வெடிகுண்டாக‌ முஸ்லிம்க‌ளை மாற்றுமாயின் வ‌ர‌லாற்றில் வாழ்ந்த‌ கோடிக்க‌ணக்கான‌ முஸ்லிம்க‌ளில் நூற்றுக்கு ஒரு வீத‌த்தையாவ‌து ம‌னித‌ வெடி குண்டுக‌ளாக‌ மாற்றியிருக்காதா?அப்ப‌டி எதுவும் ந‌ட‌க்க‌வில்லை.  சில‌ விர‌ல் விட்டு எண்ணும் முஸ்லிம்க‌ள் ம‌னித‌க்குண்டுக‌ளாக‌ மாறிய‌த‌ற்கான‌ கார‌ண‌ம் ரஷ்யாவும், அமெரிக்காவும், முஸ்லிம்க‌ளுக் கெதிரான‌ தாக்குத‌லை அனும‌திக்கும் அர‌சுக‌ளுமே த‌விர‌ குர்ஆனோ குர்ஆன் மூல‌மான‌ ஓரிறைவ‌ன்  அள்ளாஹ்வின் வார்த்தைக‌ளும‌ல்ல‌ என்ப‌தை தேர‌ர் உட்ப‌ட‌ அனைத்து ம‌க்க‌ளும் புரிந்து கொள்ள‌ வேண்டும்.


இல‌ங்கையின் ஈஸ்ட‌ர் குண்டு தாக்குத‌லுக்கும் குர்ஆன் கார‌ண‌ம‌ல்ல‌. ர‌ணில், ச‌ஜித் அர‌சின் ப‌க்க‌ப‌ல‌மான‌ ஆத‌ர‌வுட‌ன் திக‌ன‌, க‌ண்டி போன்ற‌ அப்பாவி முஸ்லிம்க‌ள் மீதான‌ தாக்குத‌லாகும். இத‌ற்குப் பின்ன‌ணியில் பொது ப‌ல‌ சேனாவும் இருந்த‌தாக‌ ஜ‌னாதிப‌தி க‌மிஷ‌ன் குறிப்பிட்ட‌தாக‌ செய்திக‌ளும் வ‌ந்த‌ன‌. இத்தாக்குத‌லை தொட‌ர்ந்து நாமும் வெடிகுண்டாய் மாறுவோம் என‌ ஸ‌ஹ்ரான் பேசிய‌ வீடியோக்க‌ள் ப‌கிர‌ங்க‌மாக‌ வெளிவ‌ந்த‌ன‌.  அப்ப‌டியாயின் ஸ‌ஹ்ரானை ப‌ய‌ங்க‌ர‌வாதியாக‌ மாற்றி வெறி கொண்ட‌ முட்டாளாக‌ மாற்றிய‌து ந‌ல்லாட்சி அர‌சின் பாதுகாப்புட‌ன் ந‌ட‌ந்த‌ திக‌ன‌, க‌ண்டி, அம்பாரை பள்ளி தாக்குதலாகும் என்ப‌தை நாம் புரியலாம். இதை திசை திருப்ப‌வே ஞான‌சார‌ தேர‌ர் குர்ஆன் மீதும், அள்ளாஹ் மீதும் ப‌ழி போடுகிறார்.


திக‌ன‌, க‌ண்டி தாக்குத‌ல்க‌ளால் விர‌க்தியுற்றிருந்த‌ முஸ்லிம் இளைஞ‌ர்க‌ளை ஏதோ ஒரு வெளிநாடு மூளைச்ச‌ல‌வை செய்திருக்க‌ வேண்டும் என்ப‌தே எம‌து க‌ருத்தாகும். ஆக‌வே ஜ‌னாதிப‌தி கோட்டாப‌ய‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌, பிர‌த‌ம‌ர் ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌வினால் ந‌ம‌து நாடு இப்போது தேசிய‌ பாதுகாப்பை உறுதி செய்து மிக‌ச்சிற‌ந்த பாதுகாப்பான‌ நாடாக‌ மாறிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில் நாட்டில் வீணான‌ குழ‌ப்ப‌த்தை ஏற்ப‌டுத்த‌ ஞான‌சார‌ர் முய‌ற்சிப்ப‌தாக‌வே தெரிகிற‌து. இத‌னை க‌ருத்திற்கொண்டு அவ‌ர் ப‌கிர‌ங்க‌ ஊட‌க‌ங்க‌ளில் குர்ஆன், அள்ளாஹ், இஸ்லாம் ப‌ற்றி பேச‌க்கூடாது என்ற‌ த‌டை உத்த‌ர‌வு பெற‌ அர‌சு முய‌ல‌ வேண்டும் என‌ அர‌சின் ப‌ங்காளி க‌ட்சி என்ற‌ வ‌கையில் நாம் அர‌சை த‌ய‌வாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய