අඩු පහසුකම් සහිත පෙරපාසල් 81 ක් සංවර්ධනයට රුපියල් ලක්ෂ 600 ක් වෙන් කෙරේ.

 


පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි අඩු පහසුකම්  සහිත පෙර පාසල් 81 ක් සංවර්ධනය සඳහා රුපියල්  ලක්ෂ 600 ක් මුදලක්  පුනරාවර්ථන  අරමුදල මඟින් වෙන් කිරීමට පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

 රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ  මහතාගේ උපදෙස් මත මෙම  සංවර්ධන කටයුතු සිදු වේ.එහිදී  සෙල්ලම් මිදුල සැකසීම,ආරක්ෂිත වැට ඉදි කිරීම,විදුලිය හා ජලය ලබා දීම,එළිමහන් වේදිකාව සකස් කිරීම,ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියාව,වහල අලුත්වැඩියාව කටයුතු සිදු කෙරේ.

 මෙම අඩුපාඩු හේතුවෙන් දරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට අතපසු බව පෙරපාසල් ගුරුවරුන් විසින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතාට දැනුම් දීමෙන් පසුව කඩිනමින් එම ගැටළු විසදීමට  අමාත්‍යතුමන්ගේ විශේෂ අවධානය යොමු විය.

 දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂාව පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙමින් වැසිකිලි හා පානීය ජල පහසුකම් නොමැති පෙර පාසල් සඳහා එම අඩුපාඩු ද,කඩිනමින් විසඳීමට පියවර ගැනේ.

 

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்