Skip to main content

කාබනික වගාවට ජපානයේ සහය.

  ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක ජාතික කාබනික කෘෂිකර්මාන්ත වැඩ පිළිවෙලට ජපානයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ආයතන සහයෝගය ලබා දීමට කැමැත්ත පලකර තිබේ. ඔවුන් මෙසේ පවසා ඇත්තේ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා ජපානයේ, ශිෂෝකා පළාතේ, ෆුජී නගරයේ කවකූමිතෝ පිහිටි නගර කාබනික නිෂ්පාදන කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියක් අධ්‍යනය කිරීමෙන් පසු ආයතනයේ ප්‍රධානීන් සමඟ සිදුකල සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය. ශාක කොටස් හා ගොම එක්කරමින් මහා පරිමාණ ලෙස කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සිදු කරන අතර එහි නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය සියයට හතරක් (4%) බවත් එය වගාවන් සදහා ඉතා හොඳ තත්වයක් බවත් පවසා සිටී. මොවුන් මේ සඳහා ගව අපද්‍රව්‍ය මූලිකව යොදාගනී. එම ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා දැනුම ලබා දීමටත්, තාක්ෂණය ලබා දීමටත්, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දීමටත් එකඟතාවය පලකර තිබේ. එම කර්මාන්ත ශාලාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකටද රොෂාන් රණසිංහ අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ පිරිසක් එක්විය. මෙම අවස්ථාවට ජපානයේ සිටින එබාරා රැස්කි (Ebora Ruske, in charge of agriculture) , ෆාන් නගාකි (Fan Nagaki) නිෂ්පාදන කළමණාකරු, chnosankio uki cop කර්මාන්ත ප්‍රධ

றிசாட் கைது உட்கட்சி சதி

 உட்கட்சி சதியும்; றிசாட் கைதும்...



SLMC யில் இருப்பது போலவே ACMC யிலும் - கட்சியினதும், தலைமையினதும், சமூகத்தினதும் எதிர்ப்பையும் எதிர்பார்ப்பையும் கருத்தில் கொள்ளாமல்  - 20க்கு கையுர்த்திய எம்.பிக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற அழுத்தம் இருக்கிறது. அதனால், இந்த விடயத்தை ஒரு விசாரணைக் குழு  அமைத்து விசாரித்து - அக்குழுவின் சிபார்சின் பேரில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுவது எனத்தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. 


அதன் பிரகாரம், அமீர் அலி (Ex.MP) தலைமையில் விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட முன்மொழியப்பட்டது. ஆனால், “நான் இவர்கள் 20க்கு கையுயர்த்தியதிலிருந்து எனது கடும் எதிர்ப்பை காட்டியுள்ளதால்; எனது முடிவில் நேர்மையில்லை என்ற வாதம் வரும். அதனால், என்னை அந்தக் குழுவில் உள்வாங்க வேண்டாம்” என அமீர் அலியே வேண்டிக்கொண்டதால் - சட்டத்தரணி NM. சஹீட் தலைமையில், Ex.MP மஹ்ரூப் மற்றும் Ex.MP ஹுசைன் பய்லா போன்றோரை உள்ளடக்கி 03 பேர் கொண்ட குழு நியமிக்கப்பட்டது.


இக்குழு 20க்கு கையுயர்த்திய ACMC MPக்களை பலமுறை விசாரணைக்கு அழைத்த போதிலும் - ஏதாவது ஒரு சாட்டுப்போக்கு சொல்லி விசாரணைக்கு சமூகமளிக்காமல் காலம் கடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், உயர்பீடத்தைக் கூட்டி  நிலைமைகளை எடுத்து சொல்லி - இறுதித் தீர்மானம் நிறைவேற்றும் உயர் சபையான அச்சபையே இதற்கான இறுதி முடிவினையும் எடுக்குமாறு கூறப்படவிருந்தது.


அப்படி உயர்பீடம் கூட்டப்பட்டிருந்தால் - இந்நேரம் கட்சியிலிருந்து குறித்த  எம்.பிக்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பர். அதனால், அவர்களின் எதிர்காலம் அழிந்திருக்கும். எனவே, SLMCயின் அம்பாரை மாவட்ட MP ஒருவரோடு சேர்ந்து - அதிகாரத் தரப்பினருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அழுத்தத்தின் பேரிலேயே சகோ. றிசாட் பதியுடீன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் என்கின்ற விடயம் - அரசியல் வட்டாரத்தில் கசிந்துள்ளது.


SLMC அம்பாரை மாவட்ட MPக்கு இதில் அப்படி என்ன அக்கறை என்று நீங்கள் கேட்கலாம்? அதாவது, ACMCயின் MPக்கள் அவர்களது கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டால் - அடுத்தது முஸ்லிம் காங்கிரஸிலிருந்து தாமும் நிறுத்தப்படுவோம். அப்படி நிறுத்தப்பட்டு - முஸ்லிம் காங்கிரஸில் ஒருவனாக தேர்தலில் நிற்காதுவிடின் - தனக்கு மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்பதனால் - ACMCயின் நடவடிக்கைகளை தடுக்க வேண்டும். அதுதான் SLMC அம்பாரை மாவட்ட MPயின் தேவை.


இவ்வாறு ACMC அவர்களின் MPக்கள் மீது - நடவடிக்கை எடுக்கவிடாமல் தடுக்க ஒரே வழி - றிசாட்டை கைதுசெய்வதுதான். அதற்குத்தான் ஒட்டு மொத்த முஸ்லிம் தீவிரவாதத்தின் முகம் போன்று - றிசாட்டை போதியளவு விற்று வைத்திருக்கிறார்களே. எனவே கைது செய்வது ஒன்றும் அவ்வளவு சிரமம் அல்ல. அதற்கான திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டன. காலம் தீர்மானிக்கப்பட்டது. கைது நடந்தது என அரசியல் உயர் மட்டங்களில் பேசப்படுகிறது. 


இதற்கான இன்னுமொரு உதாரணமும் கூறப்படுகிறது. அதாவது, 20 ஆவது சரத்துத் திருத்ததின் போதும் - றிசாட் 20க்கு எதிராக வாக்களிக்க வேண்டும் என தனது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுத்ததாகவும் - அந்த அழுத்தங்களை நீக்கி 20க்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க வைக்கும் வண்ணமே - அப்போது றிசாட் கைதுசெய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.


இதேநேரம், றிசாடின் தற்போதைய கைதினால் இரண்டு விடயங்களை அரசும் - SLMC & ACMC எம்.பிக்களும் சாதிக்கப்போகிறார்கள்.

01) கட்சிகளில் இருந்து நிறுத்தப்படுவதை தடுத்தல்

02) துறைமுக நகர ஆணைக்குழு வாக்கெடுப்பை SLMC & ACMC எம்.பிக்களுடாக வென்றெடுத்தல்

அதாவது “ஒரு கல்லில் இரு மாங்காய்”


நமது ஜனாஸாக்கள் எரிக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே - 20 க்கு கையுயர்த்திய SLMC & ACMC MPக்கள் - எந்த பஞ்சமா பாதகங்களுக்கும் துணைபோவார்கள் என்று நான் அடிக்கடி கூறுவதுண்டு. நான் கூறியது சரியாகவே இருக்கிறது. பாருங்கள் தலைவர்களையே பலிகொடுக்கத் தயாராகிவிட்டனர். இப்போது றிசாட். அடுத்தது SLMC தலைவர்.


குறிப்பு:-

நான் இங்கு கூறியுள்ள விடயங்களில் ஒன்றாயினும் பொய்யென யாரும் நிறுவினால் - நான் மொத்தமாக அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கத் தயார். அதேபோன்று, மஹ்ரூப், அமீர் அலி, ஹுசைன் பய்லா மற்றும் சஹீட் லோயரிடம் விசாரணைக் குழு பற்றி விசாரியுங்கள் )


இது மு.மா.ச.உறுப்பினர் தவத்தின் கட்டுரை. நான் எழுதியிருந்த " கார்டினலை காட்டி மக்கள் திசை திருப்பப்படுகின்றனரா?"  என்ற கட்டுரையில் அ.இ.ம.கா தலைவரின் கைதில் எம்மவர்கள் மீதும் வலுவான சந்தேகங்கள் உள்ளன என இவ் விடயங்களை மையப்படுத்தியே கூறியிருந்தேன்.

Misbahul Haq

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

இனிய நோன்பு பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்