Skip to main content

කාබනික වගාවට ජපානයේ සහය.

  ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක ජාතික කාබනික කෘෂිකර්මාන්ත වැඩ පිළිවෙලට ජපානයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ආයතන සහයෝගය ලබා දීමට කැමැත්ත පලකර තිබේ. ඔවුන් මෙසේ පවසා ඇත්තේ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා ජපානයේ, ශිෂෝකා පළාතේ, ෆුජී නගරයේ කවකූමිතෝ පිහිටි නගර කාබනික නිෂ්පාදන කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියක් අධ්‍යනය කිරීමෙන් පසු ආයතනයේ ප්‍රධානීන් සමඟ සිදුකල සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය. ශාක කොටස් හා ගොම එක්කරමින් මහා පරිමාණ ලෙස කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සිදු කරන අතර එහි නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය සියයට හතරක් (4%) බවත් එය වගාවන් සදහා ඉතා හොඳ තත්වයක් බවත් පවසා සිටී. මොවුන් මේ සඳහා ගව අපද්‍රව්‍ය මූලිකව යොදාගනී. එම ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා දැනුම ලබා දීමටත්, තාක්ෂණය ලබා දීමටත්, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දීමටත් එකඟතාවය පලකර තිබේ. එම කර්මාන්ත ශාලාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකටද රොෂාන් රණසිංහ අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ පිරිසක් එක්විය. මෙම අවස්ථාවට ජපානයේ සිටින එබාරා රැස්කි (Ebora Ruske, in charge of agriculture) , ෆාන් නගාකි (Fan Nagaki) නිෂ්පාදන කළමණාකරු, chnosankio uki cop කර්මාන්ත ප්‍රධ

க‌ல்முனையில் த‌மிழ் முஸ்லிம் முர‌ண்பாட்டை ஏற்ப‌டுத்தும் முய‌ற்சிகளை கைவிடும்ப‌டி உல‌மா க‌ட்சி கோரிக்கை

 


நூறு வீத‌ம் த‌மிழ் மொழி மூல‌ க‌ல்முனை பிர‌தேச‌ செய‌ல‌க‌த்தை  இர‌ண்டாக‌ பிரித்து க‌ல்முனையில் த‌மிழ் முஸ்லிம் முர‌ண்பாட்டை ஏற்ப‌டுத்தும் முய‌ற்சிகளை கைவிடும்ப‌டி உல‌மா க‌ட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ள‌து.


இது ப‌ற்றி உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் ஊட‌க‌ங்க‌ளுக்கு குறிப்பிட்ட‌தாவ‌து,


க‌ல்முனை பிர‌தேச‌ செய‌ல‌க‌த்தை த‌ர‌முய‌ர்த்துவ‌த‌ற்காக‌ பாராளும‌ன்ற‌த்தில் பேச‌ப்போவ‌தாக‌ த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்பின் சாண‌க்கிய‌ன் எம் பி  த‌ன‌து ப‌திவில் போட்டுள்ளார்.


க‌ல்முனை பிர‌தேச‌ செய‌ல‌க‌ம் என்ப‌து  எப்போதோ த‌ர‌முய‌ர்த்த‌ப்ப‌ட்டு த‌னியான‌ செய‌ல‌க‌மாக‌வே செய‌ல்ப‌டுகின்ற‌து என்ப‌து கூட‌ தெரியாத‌ ஒருவ‌ராக‌ சாண‌க்கிய‌ன் உள்ளார். 

அத்துட‌ன் க‌ல்முனை வ‌ட‌க்கு பிர‌தேச‌ செய‌ல‌க‌த்தில் இது ப‌ற்றி கூட்ட‌ம் ந‌ட‌த்திய‌தாக‌வும் கூறி த‌மிழ் ம‌க்க‌ளை ஏமாற்றுகின்றார். க‌ல்முனை வ‌ட‌க்கு பிர‌தேச‌ செய‌ல‌க‌ம் என்ற‌ ஒன்று க‌ல்முனையில் இல்லை. இங்கு இருப்ப‌து இன்ன‌மும் க‌ல்முனை உப‌ செய‌ல‌க‌ம் - வ‌ட‌க்கு ம‌ட்டும்தான் என்ப‌து  தெரியாத‌ சாண‌க்கிய‌ன் எம் பி க‌ல்முனை ப‌ற்றி அரை குறை அறிவுள்ள‌வ‌ராக‌வே உள்ளார் என்ப‌து தெரிகிற‌து.


ஆக‌வே நாம் சாண‌க்கிய‌னுக்கு சொல்கிறோம். ஒற்றுமையாய் இருக்கும் த‌மிழ், முஸ்லிம் ம‌க்க‌ள் ம‌த்தியில் குழ‌ப்ப‌த்தை ஏற்ப‌டுத்த‌ வேண்டாம். நீங்க‌ள் த‌மிழ், முஸ்லிம் ஒற்றுமையை  உண்மையாக‌வே விரும்புப‌வ‌ராக‌ இருந்தால் க‌ல்முனை உப‌ செய‌ல‌க‌த்தை ர‌த்து செய்துவிட்டு, க‌ல்முனையை த‌மிழ், முஸ்லிம் என‌ பிரிக்காம‌ல் க‌ல்முனைக்கென‌ இப்போது இருக்கும் ஒரே செய‌ல‌க‌த்தை அப்ப‌டியே இருக்க‌ விட்டு  க‌ல்முனை நீதிம‌ன்ற‌ எல்லையிலிருந்து பாண்டிருப்பு, சேனைக்குடியிருப்பு பிர‌தேச‌ங்க‌ளை இணைத்து பாண்டிருப்பு பிர‌தேச‌ செய‌ல‌க‌ம் எனும் இன்னுமொரு செய‌ல‌க‌ம் உருவாக்க‌ முய‌ற்சி செய்யுங்க‌ள். அத‌ற்கான‌ முழு ஒத்துழைப்பையும் நாம் த‌ருவோம்.


- உல‌மா க‌ட்சி

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

இனிய நோன்பு பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்