Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

க‌ல்முனைக்கான‌ எல்லையிலும் எந்த‌ பிர‌ச்சினையும் இல்லை.

 


க‌ல்முனைக்கான‌ எல்லையிலும் எந்த‌ பிர‌ச்சினையும் இல்லை. 1987ம் ஆண்டு இருந்த‌து போல் க‌ல்முனையை பிரிக்க‌ வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கு எல்லை பிர‌ச்சினை என்ப‌தே இல்லை.

இத‌னை விடுத்து எல்லையில் பிர‌ச்சினை என்ப‌து புதிதாக‌ ஒவ்வொருவ‌ரும் த‌ம‌க்கு அந்த‌ எல்லை வேண்டும் இந்த‌ எல்லை வேண்டும் என‌ சொல்வ‌துதான். அப்ப‌டி பார்த்தால் சாய்ந்த‌ம‌ருதிலும் த‌ம‌க்கு வேறு எல்லை வேண்டும் என்று குர‌ல் எழுப்புவோரும் உண்டு. அத‌ற்காக‌ சாய்ந்த‌ம‌ருதிலும் எல்லை பிர‌ச்சினை உண்டு என‌ கூறி ச‌பை வ‌ழ‌ங்க‌லுக்கு கொமிச‌ன் போட‌ப்ப‌டுமா? இல்லை. 

உண்மையில் ஜ‌னாதிப‌தி தேர்த‌லின் போது சாய்ந்த‌ம‌ருதுக்கு வ‌ந்த‌ ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ச‌ மிக‌த்தெளிவாக‌ சொன்னார். அதாவ‌து க‌ல்முனையை நான்கு ச‌பைக‌ளாக‌ முன்பிருந்த‌து போல் பிரித்து சாய்ந்த‌ம‌ருதுக்கும் ச‌பை கிடைக்கும் என‌.


ம‌ஹிந்த‌வின் இந்த‌ நிலைப்பாட்டை அவ‌ச‌ர‌ப்ப‌ட்டு கெடுத்த‌வ‌ர்க‌ள் யார் என்று தெரிய‌வில்லை.


க‌ல்முனையில் எல்லை பிர‌ச்சினை உண்டு என்ப‌தால் கொமிச‌ன் போட‌ வேண்டும் என‌ ம‌ஹிந்த‌ சொல்ல‌வில்லை. அவ‌ரை ச‌ந்திக்க‌ சென்ற‌வ‌ர்க‌ள் க‌ல்முனையில் எல்லை பிர‌ச்சினை உண்டு என்றும் சாய்ந்த‌ம‌ருதில் எல்லை பிர‌ச்சினை இல்லை என்ப‌தால் அத‌ற்கு ச‌பை கொடுக்க‌லாம் என்று சொன்ன‌த‌ன் கார‌ண‌மாக‌வே ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ்வால் க‌ல்முனைக்கு கொமிச‌ன் போட‌ப்ப‌ட்ட‌து.

1987ம் ஆண்டு இருந்த‌து போல் நான்கு ச‌பைக‌ளும் செய‌ற்ப‌டும் என‌ வ‌ர்த்த‌மாணி வ‌ந்திருந்தால் இது மீண்டும் அமைச்ச‌ர‌வை மூல‌ம் ர‌த்தாகும் நிலை வ‌ந்திருக்காது.


இந்த‌ நிலைக்கு கார‌ண‌ம் க‌ல்முனை சார்பாக‌ சென்ற‌ க‌ல்முனை எம் பி ஹ‌ரீசும் ச‌ரியாக‌ இது விட‌ய‌த்தை இடித்துரைக்க‌வில்லை என்ப‌தும்தான். தான் ச‌ஜித்துக்கு ஆத‌ர‌வாக‌ நின்ற‌வ‌ன் என்ற‌ குற்ற‌ உண‌ர்வு அவ‌ரை இடித்துரைக்கும் தைரிய‌த்தை இல்லாம‌லாக்கியிருக்க‌லாம்.  இத‌னால்த்தான் நாம் சொல்வ‌து க‌ல்முனை த‌லைமை கொண்ட‌ ம‌ஹிந்த‌ சார்பு முஸ்லிம் க‌ட்சியை க‌ல்முனை ம‌க்க‌ள் த‌ம் பிர‌திநிதியாக‌ பிர‌க‌ட‌ன‌ப்ப‌டுத்த‌ வேண்டும் என்று. அவ்வாறு பிர‌க‌டன‌ப்ப‌டுத்த‌ப்ப‌டுவ‌த‌ன் மூல‌ம் அக்க‌ட்சி எதிர் கால‌த்திலாவ‌து இது விட‌ய‌த்தை சாதிக்க‌ முடியும். ம‌க்க‌ள் அதிகார‌ம் இல்லாத‌ க‌ட்சியால் பெரிதாக‌ சாதிக்க‌ முடியாது.


ஆக‌வே சாய்ந்த‌ம‌ருதுக்கு ச‌பை, க‌ல்முனைக்கு கொமிச‌ன் என்ற‌ வ‌ர்த்த‌மாணி அறிக்கை அமைச்ச‌ர‌வையால் ர‌த்து செய்ய‌ப்ப‌ட்டு விட்ட‌தால் இனி கொமிச‌ன் என்ற‌ பேச்சுக்கு இட‌மில்லை. அந்த‌ வ‌கையில் இனி பிர‌த‌ம‌ருட‌னோ ஜ‌னாதிப‌தியுட‌னோ சாய்ந்த‌ம‌ருது க‌ல்முனை ப‌ற்றி பேச‌ செல்ப‌வ‌ர்க‌ள் ஒரேயொரு வார்த்தைதான் சொல்ல‌ வேண்டும். அதுதான் 1987ம் ஆண்டைய‌ வ‌ர்த்த‌மாணியை ர‌த்து செய்து 1987ம் ஆண்டுக்கு முன் இருந்த‌ எல்லைக‌ளின் ப‌டி க‌ல்முனையை நான்காக‌ பிரியுங்க‌ள் என்ப‌துதான்.  அந்த‌ எல்லைக‌ளின்ப‌டியே செய‌ல‌க‌ங்க‌ளும் ச‌பைக‌ளும் இருக்க‌ வேண்டும் என்ப‌தை ம‌ட்டுமே வ‌லியுறுத்த‌ வேண்டும்.


அவ்வாறு பிரிந்த‌பின் க‌ல்முனையுட‌ன் சேர‌ விரும்பும் ச‌பைக‌ள் மீண்டும் சேர முடியும்.

- முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத்

உலமா க‌ட்சி

23.2.2020

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத