Skip to main content

முள்ளிவாய்கால்—2009’ க்கும் ; “பொத்துவில் தொடங்கிப் பொலிகண்டிவரை’

 முள்ளிவாய்கால்—2009’ க்கும் ; “பொத்துவில் தொடங்கிப் பொலிகண்டிவரை’ “க்குமான எந்த அரசியற் போராட்டமானாலும் அவை, மக்களை அழித்தன; அழிக்கும் ! —சிறு , குறிப்பும் , நினைவூட்டலும்!! —ப.வி.ஶ்ரீரங்கன்


இனங்களுக்கிடையிலான பகை முரண்பாடாகப் பொருளாதார வளர்ச்சிகளின் வாயிலான பங்குச் சண்டைகள் வருகின்றன. பங்குகள் பொருளாதாரப் போட்டிகளோடும், அத்தகைய பொருளாதாரத்தால் நிலைபெறும் அரசியல் அதிகாரத்துக்கான போட்டிகள் இனங்களுக்கிடையில் முட்டிமோதும்போது இலங்கையில் இனமுரண்பாடாக இவை எட்டின.


இதன் ,அகரீதியான தாக்கமானது இலங்கை மக்களது மனங்களின் இனப்பகையாகக் காலாகாலம் வளர்ந்திருக்கும்படியாக இலங்கையின் பொருளாதார முரண்பாடுகள் இருத்தி வைக்கப்பட்டன.இதன் அறுவடையாகக் கடந்த 30 ஆண்டுகால ஆயுதப் போராட்டத்தைச் சந்தித்த இலங்கை மக்கள் தம்மை அடையாளப்படுத்திய இனஞ்சார் இருப்புணர்வானது அவர்களது பௌதிக அடையாளமாச்சு.


இது,மனித வரலாற்றில் அனைத்துச் சமுதாயங்களதும் வரலாற்றுப் பக்க விளைவாகவே உணரத்தக்க புரிதல்.


வரலாற்று மனித மாதிரிகள் காலத்துக்குக் காலம் மாறிக்கொண்டன. அவ்வண்ணமே வாழ்வுக் கண்ணோட்டமும் மாறிக்கொண்டன. புதிய வர்த்தக வியூகங்கங்கள் புதிய உறவுகளை,புதிய மாதிரியான உற்பத்தி முறைமைகளையும்,உற்பத்தியுறவுகளையும் உருவாக்கியுள்ளன.இங்கே, எந்தவர்க்கம் எதை நகர்த்துகின்றதென்ற புரிதலும்,ஆளும் வர்க்கம் எதுவென்ற பார்வைக்குள் உணரப்படமுடியாதளவுக்கு ஊக வணிக்கத்தின் நிதி திரட்சியும் அதன் , அனைத்துப் பரிணாமங்களும் உதிர்ந்துவிடக் கூடிய முதலாளிய அமைப்பைத் தொடர்ந்து பலமான வகையிற் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இங்கே,முன்னைய அடிக்கட்டுமான மேற் கட்டுமானப் புரிதலில் பாரிய வெடிப்பையும் இது ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்பதைத் தெளிவாகப் புரியம் சந்தர்ப்பத்தை மரபு மார்க்சிய வாய்ப்பாட்டாளர்கள் இழந்து வருகின்றனர். 


அவர்களால் ,இன்றைய அதிகாரம்-ஆதிக்கம்-ஆளும் வர்க்க நகர்வுகளை மிகத் துல்லியமாகக் கணிக்க முடியவில்லை.தமிழ்த் தேசியம் காலத்துக்குக் காலம் அந்நியச் சக்திகளால் அவர்களது நலன்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஆயுதமாக இயக்கமும்; ஊக்கமும் பெறுகிறது. இது கடந்து முள்ளிவாய்க்கால் வரை, இலங்கைத் தமிழ் மக்கள்மீது செலுத்திய ஆதிக்கம் நான்கு இலட்சம் மக்களை அழித்துவிட்டுத் தன்னை மீள நிலைப்லடுத்த அதே ,அந்தியச் சக்திகளது தூண்டுதலால் மீளவும் ,தமிழ் மக்கள் விரோத அரசியலை மட்டுமல்ல முழு இலங்கைக்கும் விரோதமான அரசியலை முன்னெடுக்கின்றது!


தற்போது நடைபெறும் , “P2P“ அரசியல் 

(பொத்துவிலிலிருந்து பொலிகண்டிவரை) ஆர்ப்பாட்டப் பாத யாத்திரையின்வழி நகரும் அரசியல் இலாபங்கள் யாருக்கானது ? உலகு தழுவிய கொரோன வைரசுக் கொடிய கொள்ளை நோய்க் காலதிற்கூட மக்களின் சுகாதாரத்துள்; ஆரோக்கியத்துள் எந்த அக்கறையுமற்ற தமிழ்த் தேசியக் கட்சிகளது பொறுப்பற்ற கட்சிவாத இந்த அரசியலின் நலன்கள் என்ன? ; இதற்குப்பின்னால் யார் , யார் ; எந்தெந்த அந்நிய தேசங்கள் இருக்கின்றன ?


அன்று, பண்டா-செல்வா  ஒப்பந்தத்தை (Bandaranaike–Chelvanayakam Pact) எதிர்த்து , களனியிலிருந்து கண்டிக்குப் பாதயாத்திரை ஆர்ப்பாட்ட ஊர்வலத்தை (The march began on October 4, 1957, with Jayawardene and Dudley Senanayake and the head of the procession.—Wikipedia) ஜே.ஆர்.ஜெயவர்தனே செய்தார். 


அதற்குப் பின்னால் மேற்குலகம் இருந்தது. 


இன்றைய இந்தப் “பொத்துவிலிலிருந்து பொலிகண்டிவரைப் பாதயாத்திரை” ஆர்ப்பாட்டத்துக்குப் பின்னாலும் அதே சக்திகள் இல்லாமல் இருக்க முடியுமா?


இன்றைய இலங்கையின் புதிய திசைப் போக்குகளை அறிவதில் 19 ஆம் நூற்றாண்டு மார்க்சியப் புரிதலோடு கட்சி கட்டுதல், குலைத்தல்,உருவாக்குதல்,அணித் திரட்சி-சதிகளென ஆயிரஞ் சங்கதிகள் நிகழ்கின்றன. புதிய, புதிய நபர்கள் சாணாக்கியன் என்றும் , சுமந்திரன் என்றும் நமக்குள் தலைவர்களாக எழுகின்றர்கள்!இவர்களின் கோரிக்கைகளுக்குப் பின்னாலுள் இருப்பு அரசியல் எவரது முகத்தைப் பின்னாற் புதைத்து வைத்திருக்கிறது?


இதற்குள் , உலகு தழுவிய அரசுகளது தயவுதாட்சன்யமற்ற ஆதிக்கக் கனவுகள் நமது தேசத்துள் பலவித அறுவடைக்கான அரசியல் நகர்வுகளைக் கட்டிவைத்தியக்குவதும் அதன் வாயிலான அனைத்து மக்கள் விரோதக் கூறுபோடுதல்களும் தொடர்ந்து அறுவடையாகிறது.  இந்தச் சந்தர்ப்பத்துள் இப்போது ,புதிதாக எழுந்த கோசம் ஒன்றைக் குறித்து (பொத்துவிலிலிருந்து பொலிகண்டிவரை—P2P ) விவாதத்துக்கு எடுப்பதும் அதன் திசையூக்கத்தில் கட்சின் தெரிவு என்னவென்பதும் உணரவேண்டிய கட்டாயமாகும்.


80’களில் "தமிழீழ"ப் போராட்டத்தின் நோக்கமும் அதன் போராட்டத் திசையமைவும் தமிழ்மக்களது சுயாதீனச் செயற்பாட்டையும்-வாழ்வு முன்னெடுப்பையும் பலமாக மாற்றியமைத்தது. அதன் பலனாக இனவொடுக்குமுறையென்பது பாரிய யுத்தவாத இராணுவ ஜந்திரத்தின் துணையோடு புதிய நிலைக்கெட்டியபோது அங்கே , புலிகளது இராணுவ ஜந்திரத்தின் துணையோடு போட்டித் தமிழ்த் தரகு முதலாளிய வர்க்கத்தின் முரண்பாட்டை இலங்கை சந்திக்கும் நிலைக்குள் இந்த "இனவாத ஒடுக்குமுறையும், இராணுவவாத ஒடுக்குமுறையும்" சந்தித்துக்கொண்டன. 


இதுசார்ந்து, இலங்கை அரசானது பாரிய யுத்த முன்னெடுப்புக்குள் தள்ளப்பட்டதும்,கூலி இராணுவமாகவிருந்த இலங்கை இராணுவம் இலங்கை அரசியல் அமைப்பு முறைகளையே மாற்றியமைக்கும் ஆதிக்கச் சக்தியாகவும், அரசியல் கட்சிகளைக் கண்காணித்து இயக்கும் ஆளும் வர்க்கத்தின் அனைத்து அதிகாரத்தையும் தனக்குள் உள்வாங்கியது. 


அது, பெயரளவில் இராணுவமாகவும் , உள்ளடக்கத்திலொரு புதிய ஆளும் வர்க்கமாகவும் இசைவாக்கம் பெற்றது. 


இலங்கைநின் அனைத்து ஓட்டுக் கட்சிகளும் இராணுவத்தையண்டித் தமது இலக்குகளையெட்டியபோது அவை பல்லாயிரம்கோடிச் சொத்துக்களுக்கு உரிமையுடைய கட்சிகளாகவுருவாகின. அரசினது வன்முறைசார் ஜந்திரமான அனைத்துப் பகுதியும் அரசின் போக்குகளைத் தீர்மானிக்கக் கட்சிகள் தமது நிதித் திரட்சியை முதலீடு செய்யும் சட்டவுரிமைகளுக்காக இவர்களோடு முரண்பட்டனவேயொழிய மக்கள்-குடிசார் அமைபாண்மைக்கும்-சுயாதீனச் சமூகத்துக்குமாக இவர்கள் ஜனநாயகத் தன்மையைப் பிரயோகிக்கவேயில்லை.இது, அன்றைய புலிவழியுருவாகிய புதிய தமிழ் ஆளும் வர்க்கத்துக்கும் பொருந்தும்.


இந்த, வர்க்கமானது உலகு தழுவிய அமுக்கக் குழுவாக இலங்கை அரசியலுள் தமது முதலீடுகளுக்கேற்பக் காய்களை நகர்த்துவதும், அதன் பாதுகாப்புக்கான அரசியற் கோரிக்கைகளைத் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின்வழி பிரதிதிதப்படுத்து முனைகின்றன! அதற்காகவே, மக்களை உசுப்பிவிட்டுத் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் வழி கீழ்வரும் நோக்கை அடைய முனைகின்றன :


1 ) : இலங்கைப் பாராளுமன்றத்துக்கு வரும் நெருக்கடியைத் தீர்க்கத் திசை திருப்புவது;


2 ): தொழிலாளர் போராட்டங்களை ஓரங்கட்ட; சிங்கள - தமிழ்;முஸ்லீம்; மலையகத் தொழிலாளர்களது இலங்கை தழுவிய இணைவைக் காய் வெட்டவும் ;


3 ): இந்தத் தமிழ் அரசியல்வாதிகள்; கட்திகளின் துணையோடு தமது அந்நிய எசமான்களது நலன்களை இலங்கையில் உறுதிப்படுத்துவது


4 ) : சர்வதேசத்திலுள்ள பணப் புலிகளது நிதி மூலதனமானது சர்வதேசத்தில் நிலைகொண்டதன் பின் அதன் பாதுகாப்புக்கான அரசியலானது இலங்கைமீதான மேற்குலகத்தின் நலன்களைப் பாதுகாப்பிலிருந்தே சாத்தியமாகியுள்ள சிக்கலைத் தமிழ்த் தேசிக் கூட்டமைப்பின் வழி, சுமந்திரனின் வழி சாத்தியமாக்குவதில் > தமிழர்கள்; இலங்கைச் சிறுபான்மை இனங்களின் உரிமை < சார்ந்த நிகழ்ச்சிய ஒழுங்கு தமிழ்த் தேசியக் கோரிக்கையாக நகர்த்தப்படவும் ; 


5 ) : இது சார்ந்து , இனஞ்சார்ந்த ஓட்டுக் கட்சிகளது இருப்புக்கும்; ஆளும் வர்க்கத்தின் நலனுக்குமான உறவாடலுள் இந்த நிகழ்ச்சி நிரலை வைத்து ; நிலவும் தமிழர் சிக்கலை வைத்து , ஆட்சியை நிலைப்படுத்த ,அந்திய ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்ற, சட்டரீதியான முடிவுகளை எட்ட ; மக்கள் கவனத்தைத் திசை திருப்பவும் ,


இந்த நாடகம் அரங்கேறுகிறது!


ஆகவே , தமிழ்த் தரகுக் கட்சிகள் வரலாறு பூராகவுஞ் செய்த லொபி அரசியலை இந்தப் > பொத்துவில் தொடங்கிப் பொலிகண்டிவரை ஆர்ப்பாட்டப் பாத யாத்திரையில்< உரைத்துப் பாருங்கள்!


இலங்கை அரசாங்கமோ, தரகுத் தமிழ்க் கட்சிகளின் , தலைவர்களின் மீளவுமான இத்தகைய  அந்நிய நலன்களின் ஆர்ப்பாட்டங்களை முழுமொத்த சிங்கள மக்களையும் பார்க்கவைத்து, அவர்களின் கவனத்தைத் திசை திருப்பிவிட்டு ,இலங்கை ஆளும் வர்க்கம் நலனின் பொருட்டு , நாட்டின் வளங்களை ஏலம் விடப் போகிறது!


இதை, கடந்த காலத்தில் இணைத்துப் பார்த்தலும் அவசியம் :


இலங்கையின் இனங்களுக்கிடையிலான பொருளாதார வளர்ச்சி ; முரண்பாடுகள் இறுதியில்"தமிழீழ"ப் போராட்டத்தின்வழி 90 களின் பிற்பகுதியில் புதிய ஆளும்வர்க்கத் திசையமைவைத் தமக்குள் உருவாக்கிக்கொண்டன . இப்போது,இந்தப் போக்கிலிருந்து இரண்டு வகையான குட்டிமுதலாளிய நலன்களைக்கொண்ட முரண்பாடுகளைப் பார்க்கலாம்.


புலிகளது தரப்பிலிருந்து செய்யப்பட்ட போரானது பல இலட்சம் தமிழர்களது உயிரைப்பறித்தும்,அவர்களது உடமைகளைத் தமிழீழத்தின் பெயரால் திருடியும் உலகு தழுவிய வகையில் சர்வதேசரீதியகவொரு மிக நுணுக்கமான சந்தர்ப்பவாதத் தரகு முதலாளிய வர்க்கத்தைப் புலிகள் அமைப்பு; தமிழீழப் போருக்கூடாக உயிர்ப்பலி கொடுத்து ,உருவாக்கியது.புலிகளது மேல்மட்டத் தலைவர்கள் அவர்களது குடும்பத்தவர்களென இந்தப் புதிய தரகு முதலாளிய வர்க்கம் நிலம்-புலமென உருவாகிக் கொழுத்திருந்து தனக்கான நலன்களை அறுவடைசெய்ய யுத்தத்துக்கு அப்பாவிச் சிறார்களைப் பிடித்து அன்று அனுப்பிக்கொண்டிருந்து—இல்லையா?


இந்தப் புலி ஆளும் வர்க்கத்தால் தமிழ் இனத்துக்குள்ளிருந்த மரபுரீதியான சுயாதீனக் குட்டிமுதலாளிய வர்க்க நலன்சார் முன்னெடுப்புகள்,அவர்களது வர்த்தக அபிலாசைகள் "தமிழீழத்தின் பெயரால்" இல்லாதொழிக்கப்பட்டபோது அத்தகைய வர்த்தகக் குடும்பங்கள் தம்மை இலங்கையின் பின்னும்,இராணுவத்தின் பின்னும் தகவமைப்பதில் தொடர்ந்து தோல்வியடைந்திருந்தன. கொழும்புத் தமிழ் வர்த்தகக் குடும்பங்களுக்கும் இதுவே கதி. 


புலியினால் உருவான  சர்வதேசந் தழுவிய புதிய தமிழ் மூலதன வர்க்கமானது இலங்கை இராணுவத்துடன் சமரசஞ்செய்து இவர்களை ஏமாற்றியது.தமிழ் நிலப் பரப்பின் வளங்களைக் குறிப்பாகக் கடல் வளத்தைக்கூடக் கடற் கடற் கண்காணிப்பு வலயம்-கட்டுப்பாடு-பாதுகாப்புவென மட்டுப்படுத்தித் தாமே அவ்வளத்தைச் சுவீகாரித்து இராணுவத்தோடு பங்குபோட்டுக்கொண்டது, 2008’ ஆம் ஆண்டு வரை.


இத்தகைய வரலாற்றில் முள்ளிவாய்க்காலுக்குப்பின் உடைவுகண்ட புதிய தமிழ் ஆளும் வர்க்கங்களது கூட்டுக்கள் தம்மைத் தொடர்ந்தும் புலிவழியில் திசையமைப்பதிலும் "தமிழீழத்தின்" பெயரால் வளங்களைக் கொள்ளையடிப்பதிலும் பின்னடைவைக் கண்டபோது அந்த வர்க்கமானது கட்சியாதிக்கத்துள் புதிய தரகு முதலாளியக் குடும்பமான மகிந்தா குடும்பத்தோடு சமரசஞ்செய்ய கே.பி.யின் பின் அணிவகுத்துத் தேசியத் தலைவர் வாழ்வாதாகவும், கதைபின்னிக் காரியத்தில் இறங்கியது. கே.பி.அதனைத் திறம்பட வழி நடத்தியும் காட்டினார்—அன்று!


புலியின் புதிய தரகு முதலாளிகள் கே.பி.யின் பின்னே அணிவகுத்து இலங்கை அரசைத் தமக்கான நலனுக்குரிய கூட்டாளியாக்கும் முயற்சில் கே.பி. சார் கட்சியின் பின்னே அணிதிருண்டு தோல்வி கண்டதன் எதிர் விளைவால் பாதிப்படைந்தவர்கள் , அந்நிய லொபித் தமிழ் இனஞ்சார் இனவாதக் கட்சியான தமிழ்த்தேசியக் கூட்டமை தற்போது நம்பகமான கூட்டாளிகளக்கச் சமந்திரனைக் களத்தில் இறக்கியுள்ளனர்!


இவர்களைத் தூக்கி நிறுத்தவும்,நிதியிட்டுத்தமது நலன்களைப் பெறவும் புதிய புலிப்பணக்கார வர்க்கத்துக்கு அவசியமிருப்பதை மேலே சொன்னேன் !


தமிழ்தேசியக் கூட்டமைப்பானது இன்றைய நிலையில் அந்நியச் சக்திகளது லொபிக் குழுவாக இருப்பதுதாம் உண்மை.அந்தக்கட்சி சர்வதேசப் புலிப் பணக்கார நிதிமுதலீட்டுத் தமிழ்த் தரகு முதலாளிய வர்க்கத்தின் நலன்களை  இலங்கையிற் பிரதிநிதித்துவம் செய்யமுனையும் இன்றைய சூழலில் ,இக்கட்சி  தமிழ் மக்களை நடாற்றில் தள்ளுகிறது, இத்தகைய “பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி “ வரையான பாதயாத்திரை வழி!


இதற்குள் —  மறுபுறம் , பிளவுபட்ட தமிழ் உடமை வர்க்கம் : 


தமிழ்ப் பிரதேசப் பொருளாதாரத்துள் ஏலவே, புலிகளால் பழிவாங்கப்பட்ட தமிழ் மரபுவழிப்பட்ட தரகு முதலாளிகளுக்கு யாழ்ப்பாண இடப்பெயர்வு,மற்றும், வன்னிக்குள் புலிகளது முடக்கமும் அவர்களது மேல் நிலைத் தலைவர்களது புதிய தரகு முதலாளியவுருவாக்கம் புதிய திசையைச் சுட்டிக்கொண்டது.இதன்வழி புலிகளால் பாதிப்படைந்த இந்த மரபுரீதியான தமிழ்த் தரகு முதலாளிய வர்க்கமானது இராணுவத்தோடும்,டக்ளஸ் கட்சியோடும் சமரசஞ் செய்வதில் வெற்றி கண்டனர்.டக்ளஸ் தேவாநந்தா தலைமையில் புலிகளால் பழிவாங்கப்பட்ட சிறுவுற்பத்தியாளர்கள் அவர்களது கூட்டுருவான தரகு முதலாளிய வர்க்கமானது புத்துணர்வுபெற்று தன்னைத் தகவமைத்தது.இவர்களது தலைவர் டக்ளஸ் என்பதும் இந்த அணியானது தமிழ்ப் பிரதேசமெங்கும் விரிந்து நிலைபெற்ற இராணுவ ஆதிக்கத்தின் நிர்வாக மற்றும் கட்டுப்பாடுகளோடு சமரசஞ்செய்யும் போக்குக்கு இராணுவ மேல்நிலை அதிகாரிகளது பெருஞ்சொத்தும் ஈடுகொடுத்தது.


இலங்கை இராணுவத்தின் ஆதிக்கமானது தமிழ்ப் பிரதேசமெங்கும் இராணுவ மேல்நிலை அதிகாரிகளது தங்கு தடையற்ற வர்த்தக முன்னெடுப்புக்கும் அதுசார்ந்து புலிகளாற் பழிவாங்கப்பட்ட பாரம்பரிய தமிழ்த் தரகு முதலாளிகளது கூட்டொத்துழைப்புக்குமான சமரசமானது தமிழ்ப் பிரதேசத்தின் அனைத்து வளங்களையும் ஒரு சில தமிழ்-சிங்களக் குடும்பகளது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொணர்ந்திருக்கிறது.


இதைத் தகர்த்து,சுயாதீனமான மூலதன நகர்வு,வர்த்தகம்,சந்தை என்பதெல்லாம் இனிமேற் சாத்தியப்படக்கூடிய சூழலை எதிர்ப்பார்த்திருந்த தமிழ்தேசியக் கூட்டமைப்பானது இந்தச் சர்வதேசப் புலிப் பணக்கார நிதி மூலதனத்தின் இலங்கையை நோக்கிய நகர்வை ; ஆதிக்கத்துக்கான சூழலது தெரிவைப் புரிந்திருக்கிறது.


இராணுவத்துடன் சமரசஞ் செய்துகொண்டு புதிய தரகு முதலாளிகள் அனைத்துப் பொருளாதார முன்னெடுப்பையும் இராணுவத்தின் ஒத்துழைப்போடு கட்டுப்படுத்தும் இந்தச் சூழலில் அவர்களைத் தாஜாப்படுத்தித் தம் பக்கம் இழுப்பதில்தாம்"இராணுவம் தமிழ்ப் பிரதேசத்திலிருந்து வெளியேறத் தேவை இல்லை!" அன்று 2013’ ஆண்டு  கோரிக்கை வைத்ததையும் நினைவூட்டுகிறேன்!; “நல்லாட்சிக்கால” இலங்கைச் சுதந்திர தினத்தில் இரணிலுடன் இணைந்து இலங்கைத் தேசியக் கொடியைத்தூக்கிச் சுதந்திர தினத்தைக் கொண்டாடிய சம்பந்தர் தலைமையிலான தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு. இன்று , சுமந்திரன் -சாணாக்கியின் தலைமையில் ஶ்ரீலங்காவின் சுதந்திர தினத்திக்குக் கருப்புக் கொடி காட்டுகிறது!


இதைவிடத் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு வேறு தெரிவில்லை- வழியில்லை.


இந்நிலைக்குள்,


1 : சர்வதேசம் தழுவிய பணப் புலித் தமிழ்த் தரகு முதலாளிய வர்க்கம்  சமந்திரன் —சாணாக்கியன் தலமையிலான தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் வாயிலாக மகிந்தா குழுமத்தோடும் அவரது கட்சியாதிகத்தோடும் சமரசஞ் செய்து கொள்ள,P2P‘ யைச் சொல்லி மக்களை தடாற்றில் தள்ள,


2 : புலிகளால் பழிவாங்கப்பட்ட பாரம்பரிய தமிழ்த் தரகு முதலாளிய வர்க்கமானது தமிழ்ப் பிரதேசமெங்கும் ஆதிக்கஞ் செலுத்தும் இராணுவத் தலைமையோடு சமரசஞ் செய்து,இராணுவ இருப்போடு தமிழ் நிலப்பரப்பிலுள்ள வளங்களைக் கையகப் படுத்திய காலம் இந்தத் தசாப்தத்துள் டக்ளஸ், வடக்கிலும் ; பிள்ளையான் கிழக்கிலும் இரணுவப் பொருளாதாரத்தைத் தகவமைத்து இயக்க , 


இந்தப் புதியவகைப் போக்குகளால் தமிழ்த் தரப்பில் கட்சி வைத்து அரசியல் நடாத்தும் கட்சிகள் தமது இருப்புக்காக அரசியற் கோசங்களைத் தகவமைத்து அவற்றை மக்களின் நலமாகவும்,அரசின் நலமாகவும் வெளிப்படுத்துகின்றன.


>>ஒரு கட்சியை ஆராய்வதற்கு அவர்களது கோசங்களின்-அஜந்தாவின் வழி முயற்சிப்பது கடைந்தெடுத்த முட்டாள்த்தனமாகும்.இக் கட்சிகள் பல்வேறுபட்ட வர்க்க மக்கள் கூட்டத்துள் நிலவும்-ஏற்படும் முரண்பாடுகளை எங்ஙனம் தீர்க்க முனைகின்றன-அத்தகைய சந்தர்ப்பத்துள் எப்படி நடந்துகொள்கின்றனவென்று பார்த்து ஆய்வதே சரியானது.<< என்று, 


உங்களுக்கு உரைப்பேன் நண்பர்களே!


எனவே,இன்றைய புதிய தரகு முதலாளியக் குழுக்களுக்குள் நிலவும் முரண்பாட்டைத் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு எங்ஙனம் எதிர்கொள்கிறது,அதன் இருப்புக்கான பின்புலம் என்னவென்று நோக்குவதே சரியானது.


இன்றைய தமிழ் ஓட்டுக் கட்சிகளது போராட்டங்களால் இலாபமடையும் அந்நியத் தேசங்கள் ; சர்வேதேசத் தமிழ்த் தரகு முதலாளிகள் இத்தகைய P2P —போராட்டங்களை ஊக்குவித்து இதற்கு நிதியிட்டுச் செய்தே முடிப்பர்.அந்தளவுக்கு அவர்களிடம் ஊடகப்பலமும்,பணப்பலமும் உண்டு. 


யுத்தத்தின் மூலம் வருமானத்தைக்கொண்ட இராணுவக் குடும்பங்கள்,தமிழ்த் தரகு முதலாளிகள் பெருந்தொகையான கருப்புப் பணத்தில் நீந்துகிறார்கள்.இராணுவக் குடும்பங்களிடமிருக்கும் பெருந்தொகையான கருப்புப் பணமானது யாழ்மாவட்டத்தின் காணிகளையும்-கட்டிடங்களையும் ரொக்கற் வேகத்தில் உயர்த்திக்கொண்டன.யாழ்ப்பாண மாவட்டதின் நிலங்களது இன்றைய விலைகளும்,கட்டிடங்களின் விலைகளும் அமெரிக்கக் கட்டுமானத் துறைக்கேற்பட்ட சரிவுக்கு நிகராகச் சரியாது. ஏனெனில், இவை கருப்புப் பணத்தால் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட சில குடும்பங்களது தனிப்பட்ட சொத்தச்சு!


இங்கு,இராணுவத்தைத் தொடர்ந்து நிலைப்படுத்த விரும்பும் தமிழ்ப் பிரதேசப் புதிய ஆளும் வர்க்கமானது சர்வதேசப் பணப்புலிகளின்  இலங்கைமீதான அரசியல் அமுக்க நலன்களோடு முட்டி மோதுகின்றன . சர்வதேசப் பணப் புலிகளது கையில் “தமிழ்த் தேசம்; உரிமை “ என்ற செப்படி வித்தை கையிலிருக்க , மரபார்ந்த தமிழ் ஆளும் வர்க்கம் இராணுவத்தோடு பின் நிற்கும் டக்ளஸ் , பிள்ளையானை நம்பியபோதும் அவர்களை இந்த அலையில் அடிபாடாதிருந்து காக்க , இந்த P2P  அரசியல் சூதாட்டத்தை அணைப்பதுபோல் வித்தை காட்ட வைக்கின்றனர்! இதுள் , முஸ்லிம் ; மலையகக் கட்சிகளின் ; தலைவர்களின் கதையும் , இஃதே!


—ப.வி.ஸ்ரீரங்கன்

07.01.2021

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய