Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

க‌ல்முனையின் சில‌ முஸ்லிம் பிரிவுக‌ளை ம‌ட்டும் முட‌க்கிய‌து ஏன்

 


கல்முனை பிராந்தியத்தில் இன்று வரை 800 ற்கும் மேற்பட்ட கொரோனா தொற்றாளர்கள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என‌ க‌ல்முனை சுகாதார‌ மாவ‌ட்ட‌ ப‌ணிப்பாள‌ர் டொக்ட‌ர் ஜி சுகுண‌ன் தெரிவித்துள்ள‌த‌ன் மூல‌ம் முழு க‌ல்முனை மாவ‌ட்ட‌த்தையும் முட‌க்காம‌ல் க‌ல்முனை ப‌ஸார், ச‌ந்தை, க‌ல்முனையின் சில‌ முஸ்லிம் பிரிவுக‌ளை ம‌ட்டும் முட‌க்கிய‌து ஏன் என‌ உல‌மா க‌ட்சி கேள்வி எழுப்பியுள்ள‌து.


டொக்ட‌ர் ஜி சுகுண‌ன் அவ‌ர்க‌ளால் க‌ல்முனையில் ந‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்ட‌ ஊட‌க‌விய‌லாள‌ர் மாநாட்டில் பேசும் போது அவ‌ர், அக்கரைப்பற்று பிரதேசத்தில் தொற்று நிலை அளவுக்கு அதிகமாக அதிகரித்ததை தொடர்ந்து அங்கு தனிமைப்படுத்தல் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு அந்த பிரதேசம் தற்போது தொற்று நிலைமையில் இருந்து நீங்கி வருகின்ற நிலையில் உள்ள‌தாக‌ சுகுண‌ன் தெரிவித்துள்ளார்.


 ஆனால் அக்க‌ரைப்ப‌ற்று ச‌ந்தையில் கொரோனா தொற்றாள‌ர் க‌ண்டு பிடிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ போது முழு அக்க‌ரைப்ப‌ற்று உட்ப‌ட‌ பால‌முனை வ‌ரை லொக் ட‌வுன் செய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌தே த‌விர‌ அக்க‌ரைப்ப‌ற்றின் சில‌ வீதிக‌ளை ம‌ட்டும் மூட‌வில்லை என்ப‌தை டொக்ட‌ர் சுகுண‌ன் சொல்ல‌ ம‌ற‌ந்து விட்டாரா?


எம்மை பொறுத்த‌வ‌ரை அக்க‌ரைப்ப‌ற்று லொக்ட‌வுன் செய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌ போது அத‌ன் வ‌ட‌க்கில் உள்ள‌ முஸ்லிம் ஊர்க‌ளும் மூட‌ப்ப‌ட்ட‌து போல் தெற்கில் உள்ள‌ திருக்கோவிலும் லொக் செய்ய‌ப்ப‌ட்டிருக்க‌ வேண்டும். அவ்வாறு செய்யாத‌த‌ன் கார‌ண‌மாக‌ பின்ன‌ர் திருக்கோவிலிலும் தொற்றாள‌ர் காண‌ப்ப‌ட்ட‌ன‌ர்.


அதே போல் பேலிய‌கொட‌ மீன் ச‌ந்தையில் கொரோனா தொற்றாள‌ர் காண‌ப்ப‌ட்ட‌ போது அந்த‌ ச‌ந்தைதான் மூட‌ப்ப‌ட்ட‌தே த‌விர‌ ச‌ந்தைக்கு அருகில் உள்ள‌ க‌ள‌னி ச‌ந்தையை க‌ருத்திற்கொண்டு மூட‌ப்ப‌ட‌வில்லை.டொக்ட‌ர் சுகுண‌ன் பேசும் போது, கல்முனை நகர பிரதேசத்தில் 150 ற்கு மேற்பட்ட தொற்றாளர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என‌ கூறுகின்றார். அவ்வாறு க‌ல்முனை ந‌க‌ர‌ பிராந்திய‌ம் என்றால் அத‌ன் எல்லை எது என‌ கேட்கிறோம். செய்லான் வீதி தொட‌க்க‌ம் க‌ல்முனை வாடி வீடு வீதி வ‌ரை உள்ள‌ ப‌குதி க‌ல்முனை ந‌க‌ர‌ம் என்ப‌தை அவ‌ர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளாரா? அப்ப‌டியாயின் பாபுஜீசுக்கு அப்பால் உள்ள‌ ப‌குதி க‌ல்முனை ந‌க‌ர் இல்லையா?


 க‌ல்முனை கொரோனா த‌டுப்பு என்ப‌து இன‌வாத‌ ரீதியிலும், பிர‌தேச‌ வாத‌ரீதியிலும் பார்க்க‌ப்ப‌டுகிற‌தே த‌விர‌ ம‌னித‌ர்க‌ள் அனைவ‌ரையும் ஒரே க‌ண்கொண்டு பார்க்க‌வில்லை என்ற‌ எம‌து குற்ற‌ச்சாட்டை டொக்ட‌ர் சுகுண‌னின் ந‌ட‌வ‌டிக்கை காட்டுகிற‌தே த‌விர‌ அத‌னை ய‌தார்த்த‌பூர்வ‌மாக‌ அவ‌ரால் ம‌றுக்க‌ முடிய‌வில்லை. அத்துட‌ன் இவ்வாறு க‌ல்முனையை இன‌ரீதியாக‌ மூடுவ‌த‌ற்கு இன்ன‌மும் ஜ‌னாதிப‌தி செய‌ல‌ணி அனும‌தி கிடைப்ப‌த‌ற்கு முன்பாக‌வே அவை டொக்ட‌ர் சுகுண‌ன், க‌ல்முனை மேய‌ர் அவ‌ர்க‌ளினால் வேண்டுமென்றே அதுவும் ம‌க்க‌ளுக்கு சில‌ ம‌ணித்தியால‌ய‌ங்க‌ள் அவ‌காச‌ம் வ‌ழ‌ங்காம‌ல் மூடி அநியாய‌ம் செய்துள்ள‌ன‌ர் என்ப‌து தெரிகிற‌து.


டொக்ட‌ர் சுகுண‌ன் ந‌ட‌த்திய‌ ஊட‌க‌ மாநாட்டில் இத்த‌கைய‌ ம‌ய‌க்க‌ க‌ருத்துக்க‌ளை அவ‌ர் தெரிவித்த‌ போது அங்கு க‌ல‌ந்து கொண்டிருந்த‌ பாராளும‌ன்ற‌ உறுப்பின‌ர், க‌ல்முனை வ‌ர்த்த‌க‌ர்கள் இத்த‌கைய‌ கேள்விக‌ளை அவ‌ரிட‌ம் கேட்டு தெளிவு ப‌டுத்தாம‌ல் மௌன‌மாக‌ இருந்துள்ள‌மையான‌து க‌வ‌லையான‌ விட‌ய‌மாகும்.


ஆக‌வே க‌ல்முனை மாவ‌ட்ட‌த்தில் உண்மையான‌ கொரோனா இருந்தால் அத‌னை இன‌ரீதியாக‌, பிர‌தேச‌வாத‌ ரீதியாக‌ பார்க்காம‌ல் அனைத்து ம‌க்க‌ளையும் ஒரே க‌ண்ணோட்ட‌த்தில் பார்க்குமாறு உல‌மா க‌ட்சி கேட்டுக்கொள்கிற‌து.

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத