Skip to main content

කාබනික වගාවට ජපානයේ සහය.

  ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක ජාතික කාබනික කෘෂිකර්මාන්ත වැඩ පිළිවෙලට ජපානයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ආයතන සහයෝගය ලබා දීමට කැමැත්ත පලකර තිබේ. ඔවුන් මෙසේ පවසා ඇත්තේ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා ජපානයේ, ශිෂෝකා පළාතේ, ෆුජී නගරයේ කවකූමිතෝ පිහිටි නගර කාබනික නිෂ්පාදන කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියක් අධ්‍යනය කිරීමෙන් පසු ආයතනයේ ප්‍රධානීන් සමඟ සිදුකල සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය. ශාක කොටස් හා ගොම එක්කරමින් මහා පරිමාණ ලෙස කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සිදු කරන අතර එහි නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය සියයට හතරක් (4%) බවත් එය වගාවන් සදහා ඉතා හොඳ තත්වයක් බවත් පවසා සිටී. මොවුන් මේ සඳහා ගව අපද්‍රව්‍ය මූලිකව යොදාගනී. එම ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා දැනුම ලබා දීමටත්, තාක්ෂණය ලබා දීමටත්, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දීමටත් එකඟතාවය පලකර තිබේ. එම කර්මාන්ත ශාලාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකටද රොෂාන් රණසිංහ අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ පිරිසක් එක්විය. මෙම අවස්ථාවට ජපානයේ සිටින එබාරා රැස්කි (Ebora Ruske, in charge of agriculture) , ෆාන් නගාකි (Fan Nagaki) නිෂ්පාදන කළමණාකරු, chnosankio uki cop කර්මාන්ත ප්‍රධ

வரலாற்றுத் தலைவர்களின் சிந்தனையில் செயலாற்றுவோம் - தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லாஹ்


( மினுவாங்கொடை நிருபர் )

   வௌிநாட்டு சக்திகளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து எமது தாய் நாடு விடுதலை பெற்ற சுதந்திர தினத்தை அர்த்த புஷ்டி யாக்குவதற்கு அரச திணைக்களங்கள்,தொழிலகங்கள்,
மாத்திரமன்றி நாட்டின் சகல மக்களும் கொண்டாடி மகிழ்வதே, தேசப்பற்றை வளர்க்க வழிகோலும்.   விஷேடமாக வழிபாட்டுத் தலங்களிலும் முடியுமாயின் வீடுகளிலும் தேசிய கொடிகளை ஏற்றி தாய் நாட்டின் சபீட்சத்திற்குப் பிரார்த்தித்து தேசப்பற்றை வௌிப்படுத்து
மாறு, தேசிய காங்கிரஸ் தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லாஹ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.    பெப்ரவரி 04 இல் கொண்டாடப்படவுள்ள நாட்டின் 72 ஆவது சுதந்திர தினம் தொடர்பில் தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் விடுத்துள்ள செய்தியில் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது: 
   அந்நிய சக்திகளின் ஆதிக்கத்தில் பல நூற்றாண்டுகள் சிக்குண்டுக் கிடந்த எமது தாய் நாட்டை நமது முன்னோர்களின் தியாகங்கள், போராட்டங்கள்,விசேடமாக அவர்களின்
ஒற்றுமைகளே சுதந்திர தேசமாக மீட்டெடுத்தன. இன, மத, சமூக அடையாளங்களுக்கு அப்பால் நின்று அவர்கள் தங்கள் தேசப்பற்றை முன்னிறுத்தி செயற்பட்டதாலேயே ஆதிக்க சக்திகளிலிருந்து எம்மால் மீள முடிந்தது. பொது எதிரிகளைத் தோற்கடிப்பதற்கான எமது ஒற்றுமையும், தேசப்பற்றும் இன்று அரசியல் விஷமிகள் சிலரால் சிதைக்கப்பட்டுள்ளன.
   இந்தச் சிதைவுகள்,பிளவுகளைப் பயன்படுத்தி மீண்டும் எமது தாய்நாட்டை அடிமைப்படுத்தவும், எமது மக்களின் வளங்களைச் சூறையாடவும்
சில அந்நிய சக்திகள் செய்த சூழ்ச்சிகளுக்கு இவ்வரசியல் விஷமிகளும் துணைபோனதாலேயே, இன்று நமது நாடு பெரும் சவால்களுக்கு முகங்கொடுக்க நேரிட்டுள்ளது.
இவ்வாறானவர்களைத் தோற்கடித்து, மீண்டும் நாம் வரலாற்றுத் தலைவர்களின் சிந்தனையில் செயலாற்ற வேண்டியுள்ளது.
   சுதந்திர தேசத்தின் வரலாற்றுத் தூண்களாகவிருந்த எமது தலைமைகளின் சிந்தனைகள்,
தேசப்பற்றுக்கான அவர்களின் தியாகங்களை இளம் சிறார்களின் உள்ளங்களில் உணர்த்துவதனூடாகவே,
பல்லினத்தவர் வாழும் எமது நாட்டில் "அனைவரும் இலங்கையர்" என்ற உணர்வில் ஒன்றிக்கச் செய்வதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலாம்.
   எனவே, எதிர்வரவுள்ள சுதந்திர தினத்தில் பௌத்த விகாரைகளில் மாத்திரமன்றி, இந்து ஆலயங்கள், முஸ்லிம் பள்ளிவாசல்கள்,கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள், முடியுமானால் வீடுகளிலும் தேசிய கொடிகளைப் பறக்கவிட்டு, நாட்டின் சபீட்சத்துக்காகப் பிரார்த்தித்து, நமது வரலாற்றுப் பொறுப்புணர்வுகளைப் பிரதிபலிக்கச் செய்ய வேண்டும். இதுவே இன்றைய  காலத்தின் தேவையுமாகவுள்ளது.
 பிரிவினைவாதச் சித்தாந்தங்களைப் புறந்தள்ளி, "நாம் இலங்கையர்" என்ற உணர்வில் நாமனைவரும் ஒன்றிப்பதற்கான அரசியல் சிந்தனைகளை உயிரூட்டுவதே, நாடு இன்று எதிர் கொண்டுள்ள இனவாத வேறுபாடுகளையும், வௌி நாட்டுச் சுரண்டல்களின் ஆபத்துக்களையும் இல்லா தொழிக்கும்.
   கடந்த ஜனாதிபதித் தேர்தலில் நாட்டுக்குக் கிடைத்த சிறந்த தலைமைத்துவம், இவ்வாறான ஆபத்துக்களை அடியோடு தகர்த்து விடும் என்ற நம்பிக்கையும் எமக்குள்ளது.
எனினும், இத்தருணத்தில் சிறுபான்மைச் சமூகங்களான தமிழர்களும், முஸ்லிம்களும் தேசப்பற்றால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளதன் அடையாளத்தை வௌிப்படுத்துவதும் பிரிவினைவாதம், மதத் தீவிரவாதம், பிரதேசவாதங்களைப் பிடுங்கியெறிந்து, இலங்கையராக ஒன்றிணைய ஒத்துழைப்பதுமே, எமது தாயகத்தின் இன்றைய தேவையாகவுமுள்ளது.
இதற்கு ஒரு அரியவாய்ப்பாக, சுதந்திர தினத்தைப் பாவித்து சகல சமூகங்களும் "இலங்கையர்" என்ற உணர்வில் கொண்டாடி, தேசத்தின் பொதுமைப்பாடுகளில் எம்மனைவரையும் ஒன்றிணையச் செய்வோம்.    இதுவே, சிறுபான்மைச் சமூகங்கள் மீது ஏற்பட்டுள்ள சந்தேகங்களைத் துடைத்தெறிய உதவும் என்றும், தேசிய காங்கிரஸ் தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான  அதாஉல்லாஹ் அந்த செய்தியில் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

இனிய நோன்பு பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்