Skip to main content

කාබනික වගාවට ජපානයේ සහය.

  ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක ජාතික කාබනික කෘෂිකර්මාන්ත වැඩ පිළිවෙලට ජපානයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ආයතන සහයෝගය ලබා දීමට කැමැත්ත පලකර තිබේ. ඔවුන් මෙසේ පවසා ඇත්තේ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා ජපානයේ, ශිෂෝකා පළාතේ, ෆුජී නගරයේ කවකූමිතෝ පිහිටි නගර කාබනික නිෂ්පාදන කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියක් අධ්‍යනය කිරීමෙන් පසු ආයතනයේ ප්‍රධානීන් සමඟ සිදුකල සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය. ශාක කොටස් හා ගොම එක්කරමින් මහා පරිමාණ ලෙස කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සිදු කරන අතර එහි නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය සියයට හතරක් (4%) බවත් එය වගාවන් සදහා ඉතා හොඳ තත්වයක් බවත් පවසා සිටී. මොවුන් මේ සඳහා ගව අපද්‍රව්‍ය මූලිකව යොදාගනී. එම ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා දැනුම ලබා දීමටත්, තාක්ෂණය ලබා දීමටත්, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දීමටත් එකඟතාවය පලකර තිබේ. එම කර්මාන්ත ශාලාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකටද රොෂාන් රණසිංහ අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ පිරිසක් එක්විය. මෙම අවස්ථාවට ජපානයේ සිටින එබාරා රැස්කි (Ebora Ruske, in charge of agriculture) , ෆාන් නගාකි (Fan Nagaki) නිෂ්පාදන කළමණාකරු, chnosankio uki cop කර්මාන්ත ප්‍රධ

தேசிய பாதுகாப்புத்துறைசார் மேற்பார்வை குழுவின் பரிந்துரைகளை மீளாய்வு செய்க!
கிழக்கு முன்னாள் முதல்வர் ஹாபிஸ் நஸிர் அஹமட் காட்டம்

மர்க்க சம்பந்தமான விடயங்களில் பள்ளிவாசல்களைக் கட்டுப்படுத்தும் எந்தவொரு வழிமுறைகளையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அவ்வாறானதொரு நெருக்கு வாரத்தை தருவதற்கான ஏற்பாடாகவே தேசிய பாதுகாப்புத்துறைசார் மேற்பார்வை குழவின் பரிந்துரை முன்வைக்கப்பட்டு அது கடந்த 19ஆம்திகதியன்று பாராளுமன் றில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பரிந்துரைக்கான குழுவில் இடம் பெற்றிருந்த முஸ்லிம் தரப்பினரின் ஆளுமைகுறித்து நான் வெட்கப்படுகின்றேன். இதனை மீளாய்வு செய்யவேண்டியது அவசியமானது.
இவ்வாறு காரசாரமாகத் தெரிவித்திருக்கின்றார் கிழக்கு மாகாண முன்னாள் முதல் வரும் ஸ்ரீல.முஸ்லிம் காங்கிரஸின் தலைவருமான ஹாபிஸ் நஸிர் அஹமட்.
இதுவிடயமாக அவர் மேலும் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
மேற்குறித்த பரிந்துரைகள் அனைத்தும் முஸ்லிம் இனத்தை இலக்காகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட பரிந்துரையாகவே பார்க்க முடிகின்றது. குறிப்பாக “வக்பு சட்டத்தை திருத்தி பள்ளிவாசல்களில் நடைபெறும் அனைத்து பிரசங்கங்களையும் ஒலிப்பதிவு செய்யவேண்டும், முஸ்லிம் இனத்தின் விகிதாசாரத்துக்கு அமைவாக பள்ளிவாசல்க ளின் எண்ணிக்கையை தீர்மானிக்க வேண்டும்” என்ற பரிந்துரை நோக்கற்பாலானது. இது மத சுதந்திரத்தைப் பறிக்கும்; ஒரு பரிந்துரையாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை மட்டும் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இந்த பரிந்துரை முன் வைக்கப்பட்டதாகவே நான் பார்க்கின்றேன்.
நாட்டில் இன்று விகிதாசார முறைப்படியா அனைத்து விடயங்களும் கையாளப்படு கின்றன என்பதை முதலில் பார்க்கவேண்டும் நாட்டிலுள்ள பள்ளிவாசல்களில் எந்தப் பள்ளிவாசலில் மக்களின்றி தொழுகைகள் நடைபெறுகின்றன? பள்ளிவாசல்கள் பலவற்றில் தொழுவதுக்கு இடமின்றி மக்கள் வெளிப்புறங்களில் அமர்ந்து தொழுகி ன்றனர். இத்தகைய நிலையில் பள்ளிவாசல்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பில் பரிந்து ரைகள் முன்வைக்கப்பட்டிருப்பதன் மர்மம் என்னவென்று புரியவில்லை. எனவே இந்தப் பரிந்துரை தொடர்பில் மறுபரீசிலனை செய்யவேண்டும்.
மதவழிபாட்டு தலங்களின் எண்ணிக்கையை விகிசார ரீதியில் கட்டுப்படுத்த வேண்டு மாயின் அவை அனைத்து மதங்களும் பொதுவானதாக உள்வாங்கப்பட வேண்டுமே அன்றி  இஸ்லாம் மட்டும் என்ற நோக்கம் முன்னெடுக்கப்படக்கூடாது.
இந்தப் பரிந்துரைகளில் ஆள்அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் முன் வைக்கப்பட்டுள்ள பொது ஆலோசனைகளை நாம் ஏற்றுக் கொண் டாலும் இதனை அதிகம் எதிர்கொள்ளப் போகின்றவர்கள் முஸ்லிம் பெண்கள் என்ற நிலையில் அவர்களை சோதனை செய்வதில் பெண் அதிகாரிகள் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்பதையும் உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டியது அவசியமாகின்றது.
தற்போது பாராளுமன்றத்துக்கு வந்துள்ள இந்த பிரேரணைகள் தொடர்பில் முஸ்லிம் உறுப்பினர் அதிகம் அக்கறை கொண்டு மனித உரிமைகளின் அடிப்படையில் எமது உரிமைகளை நிலைநாட்ட திருத்தங்களை முன் வைக்கவேண்டும் - என்றார்.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

இனிய நோன்பு பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்