බිත්ති මත පින්තාරු කරන කලාකරුවන් සඳහා රාජ්‍ය සම්මාන(මිනුවන්ගොඩ - අයි. ඒ. කාදිර් ඛාන් )

    රට අලංකාර කිරීම සඳහා රටේ බිත්ති තීන්ත ආලේප කරන තරුණ තරුණියන්ට රාජ්‍ය සම්මාන ලබා දීමට, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබේ.
    යෞවනයන් හා කාන්තාවන් විසින් එවකට අවශ්‍ය හා ප්‍රයෝජනවත් සිතුවම් බොහොමයක් පින්තාරු කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසා ඇත. තරුණ තරුණියන්ට ගෞරව කිරීම අපගේ යුතුකමයි.
    තීන්ත ආලේප කරන තරුණ තරුණියන්ට සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා විශේෂ කමිටුවක් පත් කර ඇති බවත්, එම සම්මාන ඉක්මනින් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

Comments

popular posts

மைத்திரிபால ஒரு புத்திஜீவியாகவோ, அறிஞராகவோ அவருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் செயற்படவில்லை.

சாய்ந்த‌ம‌ருதுக்கான‌ ச‌பையை பெறும் மிக‌ இல‌குவான‌ ச‌ந்த‌ர்ப்ப‌ம் இருந்தும் இப்போது ஒப்பாரி வைப்ப‌தில் ப‌ல‌னில்லை.

சஜித் தலைமையிலான அரசியல் கூட்டணி அமைக்கும் முயற்சி ஒத்திவைப்பு !