බිත්ති මත පින්තාරු කරන කලාකරුවන් සඳහා රාජ්‍ය සම්මාන(මිනුවන්ගොඩ - අයි. ඒ. කාදිර් ඛාන් )

    රට අලංකාර කිරීම සඳහා රටේ බිත්ති තීන්ත ආලේප කරන තරුණ තරුණියන්ට රාජ්‍ය සම්මාන ලබා දීමට, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබේ.
    යෞවනයන් හා කාන්තාවන් විසින් එවකට අවශ්‍ය හා ප්‍රයෝජනවත් සිතුවම් බොහොමයක් පින්තාරු කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසා ඇත. තරුණ තරුණියන්ට ගෞරව කිරීම අපගේ යුතුකමයි.
    තීන්ත ආලේප කරන තරුණ තරුණියන්ට සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා විශේෂ කමිටුවක් පත් කර ඇති බවත්, එම සම්මාන ඉක්මනින් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்