Skip to main content

කාබනික වගාවට ජපානයේ සහය.

  ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක ජාතික කාබනික කෘෂිකර්මාන්ත වැඩ පිළිවෙලට ජපානයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ආයතන සහයෝගය ලබා දීමට කැමැත්ත පලකර තිබේ. ඔවුන් මෙසේ පවසා ඇත්තේ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා ජපානයේ, ශිෂෝකා පළාතේ, ෆුජී නගරයේ කවකූමිතෝ පිහිටි නගර කාබනික නිෂ්පාදන කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියක් අධ්‍යනය කිරීමෙන් පසු ආයතනයේ ප්‍රධානීන් සමඟ සිදුකල සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය. ශාක කොටස් හා ගොම එක්කරමින් මහා පරිමාණ ලෙස කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සිදු කරන අතර එහි නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය සියයට හතරක් (4%) බවත් එය වගාවන් සදහා ඉතා හොඳ තත්වයක් බවත් පවසා සිටී. මොවුන් මේ සඳහා ගව අපද්‍රව්‍ය මූලිකව යොදාගනී. එම ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා දැනුම ලබා දීමටත්, තාක්ෂණය ලබා දීමටත්, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දීමටත් එකඟතාවය පලකර තිබේ. එම කර්මාන්ත ශාලාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකටද රොෂාන් රණසිංහ අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ පිරිසක් එක්විය. මෙම අවස්ථාවට ජපානයේ සිටින එබාරා රැස්කි (Ebora Ruske, in charge of agriculture) , ෆාන් නගාකි (Fan Nagaki) නිෂ්පාදන කළමණාකරු, chnosankio uki cop කර්මාන්ත ප්‍රධ

க‌ல்முனை பிர‌தேச‌ செய்ல‌க‌ பிர‌ச்சினையை முஸ்லிம் த‌ர‌ப்புட‌னும் பேசிவிட்டே முடிவெடுக்க‌ வேண்டும்க‌ல்முனை பிர‌தேச‌ செய்ல‌க‌ பிர‌ச்சினையை  முஸ்லிம் த‌ர‌ப்புட‌னும் பேசிவிட்டே முடிவெடுக்க‌ வேண்டும் என‌ உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் மௌல‌வி அவ‌ர்க‌ள் பிர‌த‌ம‌ர் ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌விட‌ம் நேர‌டியாக‌ தெரிவித்தார்.
முன்னாள் அமைச்ச‌ர் க‌ருணாவின் க‌ருத்துக்கு ப‌தில‌ளித்து பேசும்போதே இவ்வாறு அவ‌ர் தெரிவித்தார்.

ஸ்ரீ ல‌ங்கா பொதுஜ‌ன‌ பெர‌முன‌வுட‌ன் புரிந்துண‌ர்வு ஒப்ப‌ந்த‌ம் செய்த ச‌கோத‌ர‌ க‌ட்சிக‌ளுக்கும் பிர‌த‌ம‌ர் ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌வுக்குமிடையிலான‌ ச‌ந்திப்பு இன்று (30) அல‌ரி மாளிகையில் ந‌டை பெற்ற‌து. இத‌ன் போது 40 சிறு க‌ட்சிக‌ளின் த‌லைவ‌ர்க‌ள், செய‌லாள‌ர்க‌ள் க‌ல‌ந்து கொண்ட‌ன‌ர். இந்நிக‌ழ்வில் பேசிய‌ க‌ருணா அம்மான் பிர‌த‌ம‌ர் ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌வை நோக்கி நாம் கேட்ப‌து ஒன்றே ஒன்றுதான் அத‌னை செய்து த‌ந்தால் போதும். அதுதான் க‌ல்முனை பிர‌தேச‌ செய‌ல‌க‌த்தை த‌ர‌முய‌ர்த்துத‌ல். அதை ம‌ட்டும் செய்து த‌ந்தால் போதும் என்றார். இத‌ன் போது உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் த‌ன‌து க‌ருத்தை முன்வைக்கையில்
நாம் 2005ம் ஆண்டு முத‌ல் கௌர‌வ‌ ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌ அவ‌ர்க‌ளுக்கே ஆத‌ர‌வாக‌ செய‌ற்ப‌டுகின்றோம். முழு முஸ்லிம் ச‌மூக‌மும் ஒரு ப‌க்க‌ம் நிற்கும் நாம் ம‌ஹிந்த‌வுக்கு ஆத‌ர‌வாக‌ செய‌ற்ப‌ட்ட‌மையால் எம்மை முஸ்லிம் ச‌மூக‌ துரோகியாக‌ கூட‌ பார்த்தார்க‌ள். என்ன‌ள‌வு முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்தில் யாரும் ஏச்சு வாங்காத‌ அள‌வு நான் ஏச்சுக்க‌ள் வாங்கியுள்ளேன். ஆனாலும் இந்த‌ நாட்டின் சிற‌ந்த‌ த‌லைவ‌ராக‌ ம‌ஹிந்த‌ உள்ளார் என்ற‌ உண்மையை சொல்லி வ‌ருகிறோம்.
க‌ல்முனை பிர‌ச்சினை ப‌ற்றி முன்னாள் பாராளும‌ன்ற‌ உறுப்பின‌ர் க‌ருணா த‌ன‌து க‌ருத்தை இங்கு தெரிவித்திருந்தார். க‌ல்முனை விட‌ய‌த்தில் த‌மிழ் ம‌க்க‌ளுக்கும் பிர‌ச்சினை உள்ள‌து, முஸ்லிம் ம‌க்க‌ளுக்கும் பிர‌ச்சினை உள்ள‌து. இது விட‌ய‌த்தில் ஒரு த‌ர‌ப்பின் க‌ருத்தை ம‌ட்டும் வைத்து தீர்வுக்கு வ‌ர‌ முடியாது.

ஆக‌வே த‌மிழ் த‌ர‌ப்பு முஸ்லிம் த‌ர‌ப்பு என்ற‌ இரு த‌ர‌ப்பின் க‌ருத்துக்க‌ளையும் ஆராய்ந்த‌ பின் நீதியான‌ தீர்வை நீங்க‌ள் த‌ருவீர்க‌ள் என்ப‌தே எம‌து கோரிக்கை என‌ முபாற‌க் மௌல‌வி தெரிவித்தார்.

மேற்ப‌டி பிர‌த‌ம‌ருட‌னான‌ ச‌ந்திப்பில் முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ள் என்ற‌ வ‌கையில் உல‌மா க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் ம‌ற்றும் செய‌லாள‌ர் ஸாஹித் முபாற‌க்,    ச‌மாதான‌ கூட்ட‌மைப்பின் த‌லைவ‌ர் முன்னாள் அமைச்ச‌ர்க‌ளான‌  ஹ‌ச‌ன‌லி, ப‌சீர் சேகு தாவூத் ஆகியோரும் க‌ல‌ந்து கொண்ட‌ன‌ர்.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

இனிய நோன்பு பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்