கல்முனை சன்ப்ரைட் இளைஞர் கழகத்தின் வருடாந்த கற்றல் உபகரனங்கள் வழங்கி வைப்பு

கல்முனை சன்ப்ரைட்  இளைஞர் கழகத்தின் வருடாந்த கற்றல் உபகரனங்கள் வழங்கள் 2020.

கல்முனை சன்ப்ரைட்  இளைஞர் கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் தெரிவு செய்யபட்ட பெற்றோரை இழந்த மற்றும் வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழுகின்ற பாரிய சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் மாணவர்ளுக்காக பாடசாலை கற்றல் உபகரணங்கள்
இன்று ( 2019.12.29) ஆம் திகதி கழக உறுப்பினர்களால் வழங்கபட்டது.

நிருபர்: கல்முனை Jowzan
Comments

popular posts

மைத்திரிபால ஒரு புத்திஜீவியாகவோ, அறிஞராகவோ அவருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் செயற்படவில்லை.

சாய்ந்த‌ம‌ருதுக்கான‌ ச‌பையை பெறும் மிக‌ இல‌குவான‌ ச‌ந்த‌ர்ப்ப‌ம் இருந்தும் இப்போது ஒப்பாரி வைப்ப‌தில் ப‌ல‌னில்லை.

சஜித் தலைமையிலான அரசியல் கூட்டணி அமைக்கும் முயற்சி ஒத்திவைப்பு !