Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

க‌ல்முனை அபிவிருத்தியை முன்னெடுக்கும்ப‌டி உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் கௌர‌வ‌ பெசில் ராஜ‌ப‌க்ஷ‌விட‌ம் நேர‌டியாக‌ வேண்டுகோள்


2014ம் ஆண்டு அன்றைய‌ பிர‌த‌ம‌ர் ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌வால் வ‌ர்த்த‌மாணி மூல‌ம் வெளியிட‌ப்ப‌ட்ட க‌ல்முனை ந‌க‌ர‌ அபிவிருத்தி  ஐ தே க‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் அர‌சின் பொடுபோக்கு கார‌ண‌மாக‌ செய‌ல்ப‌டுத்தாம‌ல் விட‌ப்ப‌ட்ட‌தை மீண்டும் தொட‌ரும்ப‌டி   உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் மௌல‌வி, கௌர‌வ‌ பெசில் ராஜ‌ப‌க்ஷ‌விட‌ம் நேர‌டியாக‌ தொலைபேசி மூல‌ம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இது ப‌ற்றி தெரிய‌வ‌ருவ‌தாவ‌து, 23.06.2014ம் ஆண்டைய‌ 1868/8 இல‌க்க‌ வ‌ர்த்த‌மாணி அறிவித்த‌ல் மூல‌ம் க‌ல்முனை மாந‌க‌ர‌ அபிவிருத்திக்கு அப்போதைய‌ பாதுகாப்பு அமைச்ச‌ராக‌வும் ந‌க‌ர‌ அபிவிருத்தி அமைச்ச‌ராக‌வும் இருந்த‌ ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌  க‌ட்ட‌ளை இட்டிருந்தார். ஆனாலும் இத்திட்ட‌த்தை முன்னெடுத்தால் இது ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌வுக்கு வ‌ர‌லாற்றிலான‌ பொன்னெழுத்துக்க‌ளால் க‌ல்முனையில் பொறிக்க‌ப்ப‌டும் என்ப‌தை உண‌ர்ந்த‌ ஐ தே வின் புரோக்க‌ரான‌ ர‌வூப் ஹ‌க்கீமும் ஹ‌ரீசும் இது விட‌ய‌த்தை முன்னெடுக்காம‌ல் கை விட்டு விட்ட‌ன‌ர்.
மேற்ப‌டி வ‌ர்த்த‌மாணி வெளியிட‌ப்ப‌ட்டு மூன்று மாத‌ங்க‌ளில் ஜ‌னாதிப‌தி தேர்த‌ல் அறிவிக்க‌ப்ப‌ட்டு முஸ்லிம் காங்கிர‌சின் துரோக‌த்த‌ன‌த்தால் க‌ல்முனையில் ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ச தோற்க‌டிக்க‌ப்ப‌ட்டார். க‌ல்முனை மாந‌க‌ர‌ அபிவிருத்தியை முன்னெடுக்க‌ ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌வுக்கு க‌ல்முனை ம‌க்க‌ள் வாக்க‌ளிக்க‌ வேண்டும் என‌ உல‌மா க‌ட்சி த‌னித்து நின்று பிர‌ச்சார‌ம் செய்த‌ போதும் க‌ல்முனை ம‌க்க‌ள் கேட்க‌வில்லை.
2015 தேர்த‌லில் ஐ தே க‌ கொண்டு வ‌ந்த‌ ந‌ல்லாட்சியில் அதே ந‌க‌ர‌ அபிவிருத்தி அமைச்ச‌ராக‌ இருந்த‌ ர‌வூப் ஹ‌க்கீம் இத‌னை தொட‌ர்ந்தும் ந‌டைமுறைப்ப‌டுத்த‌ ந‌ட‌வ‌டிக்கை எடுக்காம‌ல் க‌ல்முனை ம‌க்க‌ளை ஏமாற்றினார். இது விட‌ய‌த்தை சாக்கு போக்கு சொல்லி கை விட்டார்.

த‌ற்போது ஜ‌னாதிப‌தி கோட்டாப‌ய‌, பிர‌த‌ம‌ர் ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌ அர‌சு வ‌ந்துள்ள‌தால் மேற்ப‌டி வ‌ர்த்த‌மாணியை புதுப்பித்து, புதிய‌தொரு குழுவை நிய‌மித்து க‌ல்முனை ந‌க‌ர‌ அபிவிருத்தியை முன்னெடுக்குமாறு உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் கௌர‌வ‌ பெசில் ராஜ‌ப‌க்ச‌விட‌ம் நேர‌டியாக‌ கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
க‌ட‌ந்த‌ ஜ‌னாதிப‌தி தேர்த‌லில் க‌ல்முனை ம‌க்க‌ள் பெருவாரியாக‌ கோட்டாவுக்கு வாக்க‌ளிக்காத‌ போதும் சுமார் ஏழாயிர‌த்துக்கு மேற்ப‌ட்ட‌ ம‌க்கள் கோட்டாவுக்கு வாக்க‌ளித்து வெற்றியின் ப‌ங்காள‌ர்க‌ளாக‌ உள்ள‌ன‌ர். முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளால் பாரிய‌ பொய்க‌ளையும் அபாண்ட‌ங்க‌ளையும், அச்ச‌த்தையும் வெளிப்ப‌டுத்திய‌ நிலையில் உல‌மா க‌ட்சியின் க‌டுமையான‌ பிர‌சார‌ம் கார‌ண‌மாக‌ கோட்டா , ம‌ஹிந்த‌ மீது கொண்ட‌ ந‌ம்பிக்கையால் வாக்க‌ளித்த‌ இம்ம‌க்க‌ளுக்காக‌ இந்த‌ அபிவிருத்தியை மீண்டும் மேற்கொள்ளும்ப‌டி உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத