Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

இன்ன‌மும் கிழ‌க்கு முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் விழிக்காவிட்டால் எதிர்கால‌த்தில் பாரிய‌ வீழ்ச்சியை நாம் ச‌ந்திக்க‌ வேண்டி வ‌ரும். - முபாரக் அப்துல் மஜீத்

2001ம் ஆண்டு முதல் நான் சொல்லி வ‌ருகிறேன் ர‌வூப் ஹ‌க்கீம் ஒரு முட்டாள் என்றும் வேண்டும் என்றே முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்தை ஏமாற்றுகிறார் என்றும். என் க‌ருத்தை பெரும்பான்மையானோர் ஏற்றுக்கொண்டாலும் அவ‌ர்க‌ளால் ஜீர‌ணிக்க‌ முடிய‌வில்லை. இந்த‌ தேர்த‌லில் ஹ‌க்கீம் ஆத‌ரித்த‌ அணி ப‌டு தோல்விய‌டைந்த‌த‌ன் பின்னாவ‌து முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் சிந்திக்குமா?
முஸ்லிம் ச‌முக‌த்தை பெரும்பான்மை முஸ்லிம்க‌ளுக்கெதிராக‌ திருப்பி விட்ட‌ நாச‌காரி ஹ‌க்கீம், த‌ன்னை ம‌ட்டும் சிங்க‌ள‌வ‌ர்க‌ளிட‌ம் ந‌ல்ல‌வ‌ராக‌ காட்டிக்கொள்வார்.

நாங்க‌ள்தான் ஜ‌னாதிப‌தியை தீர்மானிப்ப‌வ‌ர்க‌ள் என‌ மேடைக‌ளில் பேசி கிழ‌க்கு ம‌க்க‌ளை உசார் ப‌ண்ணி விட்டு அவ‌ரின் ஜ‌னாதிப‌தி வேட்பாள‌ர் தோல்வியுற்ற‌தும் இவ‌ரும் இவ‌ர் க‌ட்சியின‌ரும் ஓடிப்போய் அமைச்சு ப‌த‌விக‌ள் பெற்றுக்கொண்டு சுக‌ம் அனுப‌விப்ப‌துட‌ன் புதிய‌ ஜ‌னாதிப‌திக்கு தேர்த‌ல் முத‌ல் ஒத்துழைத்த‌வ‌ர்க‌ளை கீழே த‌ள்ளி விடுவார்.
இறைவ‌ன்தான் உள்ள‌ங்க‌ளை திருப்புப‌வ‌ன். அவ‌ன் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்கு தெளிவை கொடுத்தான். இந்த‌ மு. காவும் த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்பும் த‌ம் ச‌மூக‌த்தை ஏமாற்றி ந‌ம்மையும் ஏமாற்றுகிறார்க‌ள் என்ப‌தை புரிந்து விழித்து விட்ட‌ன‌ர். இன்ன‌மும் கிழ‌க்கு முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் விழிக்காவிட்டால் எதிர்கால‌த்தில் பாரிய‌ வீழ்ச்சியை நாம் ச‌ந்திக்க‌ வேண்டி வ‌ரும்.
ஹ‌க்கீம் கோட்டாவின் காலில் இப்போதே விழ‌த்தொட‌ங்கிவிட்டார். அவ‌ர் அமைச்சு ப‌த‌வியையும் பெற‌லாம். அவ‌ர் அமைச்ச‌ர் ஆகிட்டே என‌ கிழ‌க்கு ம‌க்க‌ள் அவ‌ர் பின்னால் சென்றால் அடுத்த‌ தேர்த‌ல் வ‌ரை கோட்டாவுட‌ன் இருந்து விட்டு தேர்த‌ல் நேர‌த்தில் த‌ன்தாய் வீடான‌ ஐ தே க‌வுக்கு ஓடுவார். முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம்தான் த‌லை குணிந்து நிற்கும்.

ஆக‌வே முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் ய‌தார்த்த‌ங்க‌ளை புரிய‌ வேண்டும். உல‌மா க‌ட்சி உங்களை விழிப்ப‌டையும் ப‌டியே சொல்கிற‌து. ஹெலிக‌ப்ட‌ரையும் ப‌ஜிரோக்க‌ளையும் காணாத‌வ‌ர்க‌ள் போன்று இத்த‌கைய‌ அர‌சிய‌ல்வாதிக‌ளின் வ‌ருகையின் போது முண்டிய‌டிக்கும் ப‌த்தாம் ப‌ச‌லிக‌ளாக‌ இருக்காதீர்க‌ள். உங்க‌ளிட‌ம் நாம் ப‌ட்ட‌ம் ப‌ண‌ம், ப‌த‌விக‌ளை எதிர் பார்க்க‌வில்லை. அவை தேவையாயின் இப்போது இருக்கும் எம‌து அர‌சில் எதை கேட்டாலும் எம‌க்கு கிடைக்கும். ஆனாலும் எதையும் பெறாம‌ல் தொட‌ர்ந்தும் ச‌மூக‌த்துக்கான‌ விழிப்பூட்ட‌ல் அர‌சிய‌லையே உல‌மா க‌ட்சி செய்யும்.
உண்மை, நேர்மை ம‌ட்டுமே கொண்ட‌ உல‌மா க‌ட்சியுட‌ன் ஒற்றுமைப்ப‌டுங்க‌ள். ச‌ர‌ணாக‌திய‌ற்ற‌ கௌர‌வ‌மான‌ அர‌சிய‌ல் ச‌க்தியின் பால் உங்க‌ளை நாம் செலுத்துவோம். உள்ள‌ங்க‌ளில் தெளிவு ஏற்ப‌ட‌ வேண்டும் என‌ ஒரு க‌னம் சிந்தியுங்க‌ள். நிச்ச‌ய‌ம் இறைவ‌ன் உள்ள‌ங்க‌ளை திருப்புவான்.
- முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத்
18.11. 2019

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத