Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

பொதுஜன பெரமுனவில் உள்ள முஸ்லிம்கள் ஒற்றுமையாக செயற்படாமையே மொட்டுக்கான‌ முஸ்லிம்க‌ளின் வாக்கு வீத‌ம் குறைந்த‌மைக்கான‌ பிர‌தான காரணமாகும்.

பொதுஜ‌ன‌ பெர‌முன‌வின் ஆத‌ர‌வு முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ள் ஒன்றிணைந்து செய‌ற்ப‌டுவ‌த‌ன் மூல‌ம் முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்தின் ந‌ல‌ன்க‌ளை ஒன்று ப‌ட்டு பெறுவ‌துட‌ன் எதிர் வ‌ரும் கால‌ங்க‌ளில் பெர‌முன‌வுக்கான‌ வாக்குக‌ளை அதிக‌ரிக்க‌ முடியும் என‌ உல‌மா க‌ட்சி தெரிவித்துள்ள‌து.  இது ப‌ற்றி உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் தெரிவித்திருப்ப‌தாவ‌து,

ஸ்ரீ ல‌ங்கா பொதுஜ‌ன‌ பெர‌முன‌வுட‌ன் இணைந்துள்ள‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளும் முஸ்லிம் பெர‌முன‌வும் ஒன்றிணைந்து தேர்த‌ல் பிர‌ச்சார‌த்தில் ஈடுப‌ட‌ வேண்டும் என‌ நாம் தேர்த‌ல் கால‌த்திலும் அழைப்பு விடுத்தோம். ஆனாலும் எம‌து அழைப்பு ஏற்றுக்கொள்ள‌ப்ப‌ட‌வில்லை. ஒவ்வொருவ‌ரும் த‌னித்த‌னியாக‌வே செய‌ற்ப‌ட்ட‌ன‌ர். இதுவும்   மொட்டுக்கான‌ முஸ்லிம்க‌ளின் வாக்கு வீத‌ம் குறைந்த‌மைக்கான‌ பிர‌தான‌ கார‌ண‌ங்க‌ளில் ஒன்றாகும். ச‌ஜித்துட‌ன் இணைந்திருந்த‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ள் ஒற்றுமையாய் ஒரே மேடையில் செய‌ற்ப‌ட்ட‌மை முஸ்லிம்க‌ள் ம‌த்தியில் க‌வ‌ர்ச்சியை ஏற்ப‌டுத்திய‌து.

இன்றுள்ள‌ நிலையில் ஜ‌னாதிப‌தி கோட்டா ம‌ற்றும் பிர‌த‌ம‌ர் ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌ அர‌சில் அதிகார‌ம் உள்ள‌ முஸ்லிம்க‌ள் மிக‌ மிக‌ குறைவு. இத‌ன் கார‌ண‌மாக‌ முஸ்லிம் ம‌க்க‌ளுக்கு கிடைக்க‌ வேண்டிய‌ ந‌ல‌ன்க‌ளில் பாரிய‌ குறைபாடுக‌ள் ஏற்ப‌ட‌லாம். இது எதிர் கால‌த்தில் மேலும் பாத‌க‌மாக‌ ஏற்ப‌ட்டு மொட்டுவுட‌ன் இணைந்திருக்கும் முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளுக்கு எதிரான‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளுக்கு ம‌க்க‌ள் வாக்குக‌ளை அதிக‌ரிக்க‌லாம்.

த‌ற்போது பொதுஜ‌ன‌ பெர‌முன‌ ஆட்சியில் இருப்ப‌தால் அத‌னுட‌ன் இணைந்துள்ள‌ க‌ட்சிக‌ள் மூல‌ம் ம‌க்க‌ள் த‌ம‌து ந‌ல‌ன்க‌ளை எதிர்பார்ப்ப‌து என்ப‌து ய‌தார்த்த‌மாகும். அவ்வாறு கிடைக்காத‌ போது ப‌ழைய‌வ‌ர்க‌ள் ப‌ர‌வாயில்லை என்ற‌ நிலைக்கு ம‌க்க‌ள் செல்வ‌தை த‌டுக்க‌ முடியாது. அத‌னால் பெர‌முன‌வுட‌ன் இணைந்துள்ள‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ள் ஒற்றுமையாக‌ செய‌ற்ப‌ட‌ உல‌மா க‌ட்சி அழைப்பு விடுக்கிற‌து. "பொதுஜ‌ன‌ பெர‌முன‌வுக்கு ஆத‌ர‌வான‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் கூட்ட‌ணி"  என்ற‌ பெய‌ரில் செய‌ல்ப‌டுவ‌த‌ன் மூல‌ம் ச‌மூக‌த்தின் பிர‌ச்சினைக‌ளை ஒன்றாக‌ இருந்து ஆராய்ந்து அவ‌ற்றை அர‌சுக்கு கொண்டு சென்று தீர்த்து வைக்க‌ இல‌குவாக‌ இருக்கும். அத்துட‌ன் ச‌மூக‌த்துக்கு கிடைக்க‌ வேண்டிய‌ ப‌ங்குக‌ளையும் ஒன்றிணைந்த‌ செய‌ற்பாட்டின் மூல‌ம் இல‌குவாக‌ பெற்றுக்கொடுக்க‌ முடியும்.

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத