Skip to main content

කාබනික වගාවට ජපානයේ සහය.

  ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක ජාතික කාබනික කෘෂිකර්මාන්ත වැඩ පිළිවෙලට ජපානයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ආයතන සහයෝගය ලබා දීමට කැමැත්ත පලකර තිබේ. ඔවුන් මෙසේ පවසා ඇත්තේ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා ජපානයේ, ශිෂෝකා පළාතේ, ෆුජී නගරයේ කවකූමිතෝ පිහිටි නගර කාබනික නිෂ්පාදන කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියක් අධ්‍යනය කිරීමෙන් පසු ආයතනයේ ප්‍රධානීන් සමඟ සිදුකල සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය. ශාක කොටස් හා ගොම එක්කරමින් මහා පරිමාණ ලෙස කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සිදු කරන අතර එහි නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය සියයට හතරක් (4%) බවත් එය වගාවන් සදහා ඉතා හොඳ තත්වයක් බවත් පවසා සිටී. මොවුන් මේ සඳහා ගව අපද්‍රව්‍ය මූලිකව යොදාගනී. එම ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා දැනුම ලබා දීමටත්, තාක්ෂණය ලබා දීමටත්, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දීමටත් එකඟතාවය පලකර තිබේ. එම කර්මාන්ත ශාලාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකටද රොෂාන් රණසිංහ අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ පිරිසක් එක්විය. මෙම අවස්ථාවට ජපානයේ සිටින එබාරා රැස්කි (Ebora Ruske, in charge of agriculture) , ෆාන් නගාකි (Fan Nagaki) නිෂ්පාදන කළමණාකරු, chnosankio uki cop කර්මාන්ත ප්‍රධ

ஹிஸ்புல்லா என்ற‌தும் த‌லையில் அடித்துக்கொள்வ‌து ஏன்? அவரை பார்த்து சிங்க‌ள‌ அர‌சிய‌ல்வாதிக‌ளை விட‌ முஸ்லிம் அர‌சிய‌ல்வாதிக‌ள் அச்ச‌ப்ப‌டுவ‌து ஏன்?

ஜ‌னாதிப‌தித் தேர்த‌லில் ப‌ல‌ரும் போட்டியிடுகின்ற‌ன‌ர். மூன்று முஸ்லிம்க‌ளும் போட்டியிடுகின்ற‌ன‌ர். முஸ்லிம் ஒருவ‌ரை த‌லைவ‌ராக‌ கொண்ட‌ க‌ட்சியில் நாம‌ல் ராஜ‌ப‌க்ஷ‌ என்ற‌ ஒருவ‌ரும் போட்டியிடுகின்றார். ஆனாலும் முஸ்லிம் அர‌சிய‌ல்வாதிக‌ளை பார்க்கும் போது இவ‌ர்க‌ள் அனைவ‌ரும் க‌டுமையாக‌ விம‌ர்சிப்ப‌து ஹிஸ்புல்லாவை ம‌ட்டும்தான்  என உலமாக் கட்சித் தலைவர் மௌலவி முபாரக் அப்துல் மஜீட் தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் இன்று ஊடகங்களுக்கு அனுப்பியுள்ள செய்தியிலேயே இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் தொடர்ந்து தெரிவிக்கையில், அவ‌ர் போட்டியிடுவ‌த‌ன் கார‌ண‌மாக‌ ச‌மூக‌த்தை காட்டிக்கொடுத்து விட்டார் என்றும், அவ‌ரால் வெல்ல‌ முடியுமா?, அவ‌ர‌து வாக்குக‌ள் தீர்மானிக்குமா என்றெல்லாம் ம‌டித்து க‌ட்டிக்கொண்டு கேள்விக்கு மேல் கேள்வி கேட்கிறார்க‌ள்.

பெரும் பொருட் செல‌வில் மேடை போட்டு தாம் ஏன் ச‌ஜித் பிரேம‌தாச‌வை ஆத‌ரிக்கிறோம், அவ‌ரால் இந்த‌ முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் பெற்ற‌ ந‌ன்மை என்ன‌ என்றெல்லாம் ம‌க்க‌ளுக்கு சொல்லாம‌ல் ஹிஸ்புல்லாவை கிண்ட‌ல‌டிப்ப‌து ஏன்?

தேர்த‌லில் டொக்ட‌ர் இல்யாஸ் என்ற‌ ஐ.தே.க‌ ஆத‌ர‌வாள‌ரும் போட்டியிடுகிறார். இவ‌ரால் ச‌ஜித்துக்கு கிடைக்கும் வாக்குக‌ளும் இல்லாம‌ல் போக‌லாம். அவ‌ரும் சஜித்துக்கு வாக்க‌ளிக்கும்ப‌டி நேர‌டியாக‌ சொல்ல‌ முடியாது. அவ‌ர் மீது பாச‌ம் கொண்ட‌வ‌ன் அவ‌ருக்கு ம‌ட்டும் புள்ள‌டி போட்டால் அந்த‌ ஒரு வாக்காலும் ச‌ஜித் தோற்க‌லாம் அல்ல‌வா என‌ யாரும் பேசுவ‌தை, எழுதுவ‌தை காண‌வில்லை. 

ஆனால் ஹிஸ்புல்லா என்ற‌தும் த‌லையில் அடித்துக்கொள்வ‌து ஏன்? அந்த‌ ம‌னித‌னை பார்த்து சிங்க‌ள‌ அர‌சிய‌ல்வாதிக‌ளை விட‌ முஸ்லிம் அர‌சிய‌ல்வாதிக‌ள் அச்ச‌ப்ப‌டுவ‌து ஏன்?

விடை மிக‌ சுல‌ப‌மான‌து. இன்னொரு பெரும் த‌லைவ‌ன் கிழ‌க்கில் உருவாகி விட‌க்கூடாது என்ப‌துதான். இது த‌விர‌ வேறு முக்கிய‌ கார‌ண‌ம் இல்லை என உலமாக் கட்சித் தலைவர் மௌலவி முபாரக் அப்துல் மஜீட் தெரிவித்துள்ளார்.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

இனிய நோன்பு பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்