முன்னாள் அமைச்ச‌ர் பைச‌ர் முஸ்த‌பா முத‌ல் த‌டவையாக‌ அல்ஜ‌ஸீறா ல‌ங்காவுக்கு த‌மிழ் மொழியில் பேட்டி.


Comments

popular posts

சீதனம். ஹறாமானதா? முபாறக் மௌலவியின் விளக்கம்.

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

மாணவியா்கள் முஸ்லீம் பாடசாலை பா்தா தலைக்கவசம் 600 ருபா