BREAKING NEWS

TREE ශ්‍රී ලංකා යෞවනයන්ගේ සංගමය

මාවනැල්ල අරණායක ජම්බුගස්මඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මාලිගාකන්ද රක්ෂිතය සහ ගුරුගොඩඔය දෙපස
ජල පෝෂණ ප්‍රදේශයේ වනගහනය අඩු විම නිසා ඉඩම් හායනය වැඩි වී තිබුණු බව දුටු මාවනැල්ල RE
TREE ශ්‍රී ලංකා යෞවනයන්ගේ සංගමය මෙම ස්ථානයේ පැළ පන්සියයක් සිටුවීමට තීරණය කළහ. එම
තීරණයට අනුව, පසුගිය මස 26 (අගෝස්තු) වැනි දින සියල්ලන්ගේම සහයෝගය සමඟින් ඔවුන් තම දෙවන
ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ලෙස නිම කරන ලදි.
බොහෝ මිනිසුන්ට පරිසරයේ වටිනාකම අමතකව යන කාලයක, RE TREE තරුණ පරපුර විසින්
සොබාදහමට තෑගි කල මේ අගනා දායදයට අරණායක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්
තුමා ඇතුළු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලයේ නිලධාරීන් 150 කටත් අධික පිරිසකගේ සහයෝගය ලැබිණි.
පරිසරය සමඟ සහජීවනය ගොඩ නැංවීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක වන මාවනැල්ල RE TREE ශ්‍රී ලංකා
යෞවනයන්ගේ සංගමයේ මුල්ම මෙහෙවර වූයේ පැළ දෙදහසක් කෑගල්ල බෙරගල නාවික පුහුණු කඳවුරට
ලබාදීමයි. නොයෙකුත් බාධා මැද වුවද ඒ පළමු මෙහෙවර සාර්ථකව ඉටු කිරීමට ඔවුනට හැකිවිය.

மாவனல்லை இளைஞர்களை உள்ளடக்கிய ரீ-ட்ரீ ஸ்ரீ லங்கா (Re-Tree Sri Lanka) அமைப்பு அரநாயக்க பிரதேசத்தி‌ல் அமைந்துள்ள ஜம்புகஸ்மட அருவியின் இரு புறங்களிலும் 500 மரக்கன்றுகளை நடும் செயற்திட்டமொன்றைத் திட்டமிட்டு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வெற்றிகரமாக அமுல்படுத்தியது.

ஜம்புகஸ்மட அருவியானது மாவனல்லை அரநாயக்க பிரதேச செயலகத்திற்கு உட்பட்ட பிரதேசமாகும். இயற்கை எழில் கொஞ்சும் இவ் அழகிய அருவியானது அப்பிரதேசத்தைச் சூழ வாழும் கிராமத்தினரின் பிரதான வாழ்வாதாரமாகக் காணப்படுகிறது. குடிநீர் போன்ற அத்தியாவசியத் தேவைகள் மற்றும் சிறிய அளவிலான மீன்பிடித் தொழில், அருவியைச் சார்ந்த வருமான ஆதாரங்களிற்கும் மக்கள் பெரிதும் இவ் அருவியைச் சார்ந்திருக்கின்றனர். மேலும் இவ் அருவி, அப்பிரதேசத்தில் இயங்கும் குருகொட (Gurugoda) மின் ஆலையின் பிரதான சக்தி மூலமாகவும் திகழ்கிறது. எனினும், நிலச்சரிவு அபாயம் மிக்க பிரதேசங்களுள் அரநாயக்க பிரதேசமும் உள்ளடங்குகின்றமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும். இதன் காரணமாக,
ஜம்புகஸ்மட அருவியின் இரு கரையோரங்களையும் இயற்கை அனர்த்தங்களிலிருந்து பாதுகாத்து அதன் நீண்டகால பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில் ரீ-ட்ரீ ஸ்ரீ லங்கா அணி இச் செயற்திட்டத்தை மேற்கொண்டது.

இந் நிகழ்வின் போது அரநாயக்க பிரதேச செயலாளர் உட்பட 150 இற்கும் மேற்பட்ட பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்கள், அரநாயக்க பிரதேச கிராம சேவகர், குருகொட மின் ஆலையின் ஊழியர்கள் மற்றும் பலர் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

இலங்கை இராணுவத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட ‘துருலிய வெனுவென் அபி’ மர நடுகைத் திட்டத்திற்கு 2000+ மரக்கன்றுகளை அன்பளிப்புச் செய்து தமது முதலாவது செயற்திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த ரீ-ட்ரீ ஸ்ரீ லங்கா அணி இச் செயற்திட்டத்தையும் மிகவும் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கின்றமை
குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும்.

Jambugasmada Stream Bank Protection Project successfully completed by Re-Tree Sri Lanka

Re-Tree Sri Lanka, a group of youth from Mawanella, successfully completed their second
project; planting 500 tree saplings in Jambugasmada Area – Aranayake, Sri Lanka. The
team completed their maiden project of donating 2000 plant saplings to Army’s Thuruliya
Wenuwen Api in last June.
Tree saplings were planted along the banks of Jambugasmada streams which is a vital
source of livelihood to the villagers and the source of hydro power production to the
Gurugoda Mini Hydro Powerplant operating in the area. As Aranayake is a landslide prone
area in Kegalle district, this effort by Re-Tree Sri Lanka is a proactive measure to mitigate
any future threats of soil erosion and landslide, as well as protect the longevity

Share this:

Post a Comment

 
Copyright © 2022 Al Jazeera Lanka. Template Designed by Themes - Videopiar