Skip to main content

முஸ‌ம்மில் கூறுவ‌து இல‌ங்கை புல‌ணாய்வு பிரிவை அவ‌மான‌ப்ப‌டுத்துவ‌தாகும்


அ.இ. ம‌க்க‌ள் காங்கிர‌ஸ் த‌லைவ‌ர் ரிசாத் ப‌தியுதீன் ப‌ய‌ங்க‌ர‌வாத‌த்துட‌ன் தொட‌ர்பு ப‌ட்டுள்ளார் என்ப‌து ப‌ற்றிய‌ ஆதார‌ம் த‌ம்மிட‌ம் இருப்ப‌தாக‌ தேசிய‌ சுத‌ந்திர‌ முன்ன‌ணி பிர‌முக‌ர் முஸ‌ம்மில் ஊட‌க‌ங்க‌ளில் கூறுவ‌து இல‌ங்கை புல‌ணாய்வு பிரிவை அவ‌மான‌ப்ப‌டுத்துவ‌தாகும் என‌ உல‌மா க‌ட்சி தெரிவித்துள்ள‌து.

நாட்டில் ஏற்ப‌ட்ட‌ அண்மைய‌ ஈஸ்ட‌ர் தாக்குத‌லுட‌ன் தொட‌ர்பு ப‌ட்ட‌ அனைவ‌ரையும் கைது செய்து விட்ட‌தாக‌ ராணுவ‌ம் அறிவித்துள்ள‌து. த‌ற்போது நாட்டில் முஸ்லிம் தீவிர‌வாத‌ம் முற்றாக‌ ஒழிக்க‌ப்ப‌ட்டு சிங்க‌ள‌ தீவிர‌வாத‌ம் ம‌ட்டுமே மிச்ச‌ம் உள்ள‌து.

இவ்வாறு ப‌ய‌ங்க‌ர‌வாத‌த்துட‌ன் ச‌ம்ப‌ந்த‌ப்ப‌ட்டோரை முழுமையாக‌ கைது செய்ய‌ அர்ப்ப‌ணிப்புட‌ன் செய‌ற்ப‌ட்டோர் இர‌ண்டு பிரிவுக‌ள்தான். அவை பாதுகாப்பு த‌ர‌ப்பும் முஸ்லிம் ச‌மூக‌மும்தான்.

இந்த‌ நிலையில் ரிசாத் ப‌தியுதீன் ச‌ம்ப‌ந்த‌மான‌ ஆதார‌ம் த‌ம்மிட‌ம் இருப்ப‌தாக‌வும் அவை ப‌ற்றி சி ஐ டியிட‌ம் ஒப்ப‌டைக்க‌ப்போவ‌தாக‌வும் முஸ‌ம்மில் சொல்வ‌த‌ன் மூல‌ம் நாட்டின் புல‌னாய்வுக்கு கூட‌ தெரியாத‌ ஆதார‌ம் இவ‌ருக்கு தெரிந்துள்ள‌து என்ப‌த‌ன் மூல‌ம் புல‌னாய்வுத்துறையை அவ‌மான‌ப்ப‌டுத்தியுள்ளார். இத‌ற்காக‌ புல‌னாய்வுத்துறை இவ‌ரை விசாரிக்க‌ வேண்டும்.

அமைச்ச‌ராக‌ இருந்த‌ த‌லைவ‌ர் ரிசாத் ப‌தியுதீன் த‌ன் மீதான‌ குற்ற‌ச்சாட்டுக்கெதிராக‌ த‌ன‌து அமைச்சு ப‌த‌வியை ப‌ய‌ன்ப‌டுத்துகிறார் என‌ கூறியே அத்துர‌லிய‌ தேர‌ர் உட்ப‌ட‌ ப‌ல‌ இன‌வாதிக‌ள் கொக்க‌ரித்த‌ன‌ர், உண்ணாவிர‌த‌ம் இருந்த‌ன‌ர். அத‌னை தொட‌ர்ந்து முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்தின் மீது திருவிழா ந‌ட‌த்துவோம் என்ற‌ ஞான‌சார‌ தேரரின் எச்ச‌ரிக்கை கார‌ண‌மாக‌வும் க‌ண்டியில் முஸ்லிம்க‌ள் மீது தாக்குத‌ல் மேற்கொள்ள‌ப்ப‌ட்ட‌தாலும் அனைத்து முஸ்லிம் அமைச்ச‌ர்க‌ளும் த‌ம் ப‌த‌வியை தியாக‌ம் செய்து எம் அனைவ‌ர் மீதும் குற்ற‌ச்சாட்டுக்க‌ள் இருந்தால் நிரூபியுங்க‌ள் என‌ கூறின‌ர்.
அமைச்ச‌ர்க‌ள் ராஜினாமா செய்து 10 நாட்க‌ள் ஆகிவிட்ட‌ன‌. ஈஸ்ட‌ர் தாக்குத‌ல் ந‌ட‌ந்து கிட்ட‌த்த‌ட்ட‌ 50 நாட்க‌ள் ஆகிவிட்ட‌ன‌. இருந்தும் முன்னாள் அமைச்ச‌ர் ரிசாத் ப‌தியுதீன், முன்னாள் ஆளுந‌ர்க‌ளான‌ ஹிஸ்புள்ளா ம‌ற்றும் ஆசாத் சாலி போன்றோர் மீதான‌ ப‌ய‌ங்க‌ர‌வாத‌ குற்ற‌ம் நிரூபிக்க‌ப்ப‌ட‌வில்லை என்ப‌த‌ன் மூல‌ம் இவ‌ர்க‌ளுக்கெதிராக‌ அர‌சிய‌ல்வாதிக‌ளும், தேர‌ர்க‌ளும் ஊட‌க‌ங்க‌ளும், சில‌ த‌மிழ் இன‌வாதிக‌ளும் பொய்யையே க‌க்கியுள்ள‌ன‌ர் என‌ தெரிகிற‌து.

இத்த‌கைய‌ பொய்யின் தொட‌ர்ச்சியே முஸ‌ம்மிலின் உள‌ற‌ல்க‌ளாகும்.

ஆக‌வே டொக்ட‌ர் ஷாபி மீது குற்ற‌ம் சாட்டிய‌ 700க்கு மேற்ப‌ட்டோர் இப்போது த‌ம்மையும் த‌ம‌து க‌ண‌வ‌ருக்குத்தான் தாம் பிள்ளைக‌ள் பெற்றார்க‌ளா என்ப‌தையும் ம‌ருத்துவ‌ ப‌ரிசோத‌னைக்கு உட்ப‌டுத்த‌ வேண்டும் என‌ கூற‌ப்ப‌ட்ட‌ போது 95 மீத‌மான‌ பெண்க‌ள் அத‌ற்கு முடியாது என‌ ம‌றுத்திருப்ப‌து போல் முஸ‌ம்மிலின் குற்ற‌ச்சாட்டும் இவ்வாறான‌ கோமாளித்த‌ன‌ம்தான் என்ப‌தும் இன்ஷால்லாஹ் வெளிவ‌ரும் என்ற‌ ந‌ம்பிக்கை எம‌க்குண்டு என‌ உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் தெரிவித்துள்ளார்.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய