පාසලට නැවතත් යාමට නොහැකි


අඟහරුවාදා දින මුස්ලිම් ගුරුවරියන් 10 දෙදෙනකු පාරම්පරික හිජාබය පැළද පැමිණීම නිසා ඔවුන් හට පාසලට ඇතුළුවීම වැළැක් වූ අවස්ථාවේ දී බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු අසාද් සාලී මැතිතුමාගේ මැදිහත් වීමෙන් එම ගුරුවරුන්ව එතුමාගේ පළාතේ වෙනත් පාසල් වලට ස්ථාන මාරු ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදීඅඟහරුවාදා උදෑසන පුවක්පිටිය දෙමළ මහා විද්‍යාලයේ දෙමාපියන් විසින් පාසල් ගේට්ටුව අවහිර කරමින් මුස්ලිම් ගුරුවරියන් හට පාසලට ඇතුළුවීම වැළක්වන ලදී. පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ සාමාජිකයින් පිරිසක් විසින් එම ගුරුවරුන්හට පවසා ඇත්තේ ඔවුන් සාරියකින් පැමිණෙන්නේ නම් පමණක් ඔවුන් හට පාසල් පරිශ්‍රයට ඇතුල් වීමට අවසර ලබා දෙන බවයි. ඔවුන් කියා සිටි ආකාරයට හිජාබය පළදින පිරිස පාස්කු ඉරිදා දින බෝම්බ 6 ක් පුපුරවා ගත් ත්‍රස්තවාදීන් හට සහාය දක්වන්නන් බවයි.
ගුරුවරුන්ගේ දුක් ගැනවිලි වලට ඇහුම්කන් දුන් ආණ්ඩඅකාරතුමා අගතියටපත් ගුරුවරුන් පැමිණ සිටි අවස්ථාවේදීම හදිසි රැස්වීමක් සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ නිළධාරීන් කැදවූයේය.
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පී. ශ්‍රීලාල් නෝනිස් මහතා, පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් එස්. ජේ. විජයබන්දු මහතා, පුවක්පිටිය දෙමළ මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති පී . මනෝහරන් මහතා යන පිරිස මෙම රැස්වීම සඳහා  සහභාගී වූහ.
මෙම සිද්ධිය පිළිබදව කණගාටුවට පත් වූ ආණ්ඩුකාරතුමා මෙම ගුරුවරියන් දස දෙනා එතුමාගේ පළාතේ ඇති වෙනත් පාසල් සඳහා ස්ථාන මාරු කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.


ඔවුන්ගේ ඇතුල්වීම ප්‍රතික්ෂේප කල පාසලට නැවතත් යාමට නොහැකි බව එම ගුරුවරියන් විසින් පවසන ලදී.

Comments

popular posts

மைத்திரிபால ஒரு புத்திஜீவியாகவோ, அறிஞராகவோ அவருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் செயற்படவில்லை.

சாய்ந்த‌ம‌ருதுக்கான‌ ச‌பையை பெறும் மிக‌ இல‌குவான‌ ச‌ந்த‌ர்ப்ப‌ம் இருந்தும் இப்போது ஒப்பாரி வைப்ப‌தில் ப‌ல‌னில்லை.

சஜித் தலைமையிலான அரசியல் கூட்டணி அமைக்கும் முயற்சி ஒத்திவைப்பு !