Skip to main content

ஐக்கிய தேசிய கட்சித் தலைவராக மீண்டும் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவு

  ஐக்கிய தேசிய கட்சித் தலைவராக மீண்டும் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவு செய்யப்பட்டார்...!!!! ஐக்கிய தேசிய கட்சித் தலைவராக மீண்டும் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். சிரிகொத்தவில் உள்ள கட்சி தலைமையகத்தில் இன்று நடைபெற்ற செயற்குழு கூட்டத்தில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தன் உறுப்பினர்களுக்கு   புதிய பதவி நிலைகளை   நியமித்தது. கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக பணியாற்றிய அகில விராஜ் கரியவாசம் ஐ.தே.க  உதவித் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னர்  உதவித் தலைவராக  ரவி கருணநாயக்க காணப்பட்டார். அகில விராஜ்  கரியவாசம் பதவியை ஏற்றுக்கொண்டு, ஐ.தே.க   புதிய பொதுச் செயலாளராக பாலித ரங்க  பண்டாராவை நியமித்தார். ஐ.தே.க  வின் உறுப்பினர் வஜிர அபேவர்தனே  தவிசாளராக  அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளார்,  ஏ.எஸ்.எம் மிஸ்பா பொருளாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். புதிய நியமனங்கள் இருந்தபோதிலும், முன்னாள் பிரதமர் ரனில் விக்கிரமசிங்கவே  ஐ.தே.க  தலைவராக நீடிப்பார். துணைத் தலைவர் ருவன் விஜேவர்தனவும் தனது பதவியில் தொடருவார்.

“அநாதையாகும்மூன்றாம்தேசியம் ”


அநாதையாகும்மூன்றாம்தேசியம்
ஜெனீவாவில்ஆரத்தழுவயாருமில்லையா ?

சுஐப் .எம் . காசிம்

ஜெனீவாஅமர்வின்ஆரம்பம்மீண்டும்இலங்கைஅரசியலின்மறைக்கப்பட்டபக்கங்களைதிரைவிலக்கஆரம்பித்துள்ளன. ராஜபக்ஷநிர்வாகத்தைதோற்கடித்துஆட்சி, அதிகாரத்க்கைப்பற்றும்முயற்சிகளில்பலதடவைகள்சறுக்கிவிழுந்தஐக்கியதேசியகட்சி, கடைசிசந்தர்ப்பத்தில்கையாண்டயுக்தியேசர்வதேசத்தின்தலையீடாகும். நாட்டின்சகலதொழிற்சங்கங்கள்.பொதுஅமைப்புக்கள்அரசியல்கட்சிகளைஒன்றிணைத்து 2015 இல்ஏற்படுத்தியமிகப்பெரியஅரசியல்கூட்டே, மஹிந்தவைவீட்டுக்குஅனுப்பியது. இல்லாவிட்டால்இன்னும்இருபதுவருடங்களுக்குராஜபக்ஷக்களின்சட்டஆட்சியும், கடும்போக்குகெடுபிடிகளும்தொடர்ந்திருக்கும்

ஐக்கியதேசியமுன்னணியின்கீழ்சிறுபான்மைக்கட்சிகள்உட்படபலஅமைப்புக்களைஒன்றுதிரட்டியமைசர்வதேசத்தின்சாதனைமட்டுமல்ல. விடுதலைப்புலிகள்தோற்கடிக்கப்பட்டபின்னர்தெற்கில்விழிப்படைந்த, அல்லதுவிழிப்படையவைக்கப்பட்டபௌத்தகடும்போக்கும், ஐக்கியதேசியமுன்னணியைப்பலப்படுத்தியது. குறிப்பாகதமிழர்களும், முஸ்லிம்களும், மஹிந்தவின்போக்கினால்தனிப்பட்டரீதியில்பாதிப்புற்றசிங்களவர்களும்ஆட்சிமாற்றத்துக்குஅணிதிரண்டனர்.

இவ்வாறுகொண்டுவரப்பட்டநல்லாட்சிஅரசாங்கம்,சர்வதேசத்தின்வலைப்பின்னலைமீறிச்செயற்படமுடியாதிருந்தது.இலங்கைஅரசாங்கம்தங்களுக்கானகைம்மாறுகளைஇன்னும்சரியாகச்செய்யவில்லைஎன்றசர்வதேசத்தின், ஆதங்கமும், ஆத்திரமும், தற்போதுஆரம்பமாகியுள்ளஜெனீவாஅமர்வில்மீண்டும்எதிரொலிக்குமெனவும்எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2015 இல்இந்தஅரசாங்கம்வந்தகையோடுசர்வதேசத்தின்சிலகடப்பாடுகளுக்குகட்டுப்படவேண்டியிருந்தது.போர்க்குற்றவிசாரணையைசர்வதேசநீதிமன்றத்தில்நடத்துதல், காணாமல்போனோர்அலுவலகத்தைஸ்தாபித்தல், தமிழ்அரசியல்கைதிகளின்விடுதலை, காணிகள்விடுவிப்பு, தகவலறியும்சட்டமூலம்புதியஅரசியலமைப்பு, எனப்பலவிடயங்களுக்கு 2015 09 22 ஜெனீவாஅமர்வில்அரசாங்கம்உடன்பட்டது.வெளிநாட்டுஅமைச்சராகஇருந்தமங்களசமரவீரஜனாதிபதிமைத்திரிபாலசிறிசேனவின்உடன்பாட்டுடன்இந்தஉடன்படிக்கையில்கைச்சாத்திட்டார்.

எவராலும்வெல்லப்படமுடியாததேர்தலைவென்றுதந்தகைங்கர்யமாகஇதைச்செய்யவேண்டும். இதுதான்சர்வதேசத்தின்எதிர்பார்ப்பு. சிங்களதேசத்துக்குஎதிரானபலதீயகரங்கள்இந்தஎதிர்பார்ப்புக்குப்பின்னாலுள்ளதாகக்கூறுவதும், ஐரோப்பாவுக்குஎதிரானமனஉணர்வுகளைசிங்களமக்கள்மத்தியில்மூலதனப்படுத்துவதும், நாட்டைப்பிரிக்கும்நிகழ்ச்சிநிரல்இன்னும்கைவிடப்படவில்லையென்றபீதியைத்தெற்கில்பரவவிட்டுஅரசியலில்நிலைப்பதுமேமொட்டுஅணியின் "ரெடிமேட்" திட்டம்

தற்போதையஜெனீவாஅமர்வுகளும்அங்குநிகழவுள்ளநிரல்களும்மஹிந்ததரப்புக்குவாய்ப்பாகலாம்.இந்தவாய்ப்புக்களின்வாடைகள்உள்ளூராட்சித்தேர்தலில்ஸ்ரீலங்காபொதுஜனப்பெரமுனவுக்குநம்பிக்கையூட்டிற்று. உண்மையில்நல்லாட்சிஅரசாங்கம்ஐக்கியநாடுகள்மனிதஉரிமைகள்அமைப்புடன்இணங்கியவிடயங்கள்உள்நாட்டுசிவில்யுத்தம்நடைபெற்றநாடுகளில்கட்டாயம்அமுல்படுத்தப்படவேண்டியவையே. இந்தஅமுலாக்கம்எவருக்கும்பக்கச்சார்பாகஇருக்கக்கூடாதென்பதிலும்அதிககவனம்செலுத்தப்படவேண்டியுள்ளது.

காணாமல்போனோர்அலுவலகத்தின்கடமைகள்என்ன? யுத்தத்தில்காணாமலாக்கப்பட்டபொதுமக்களுக்குநடந்தகதியைப்பற்றிகண்டறிவதா?அல்லதுபோரில்ஈடுபட்டஇருதரப்பிலும்இழைக்கப்பட்டஅநீதிகளுக்குப்பரிகாரம்தேடுவதாஎன்பதில்குழப்பங்கள்உள்ளன.பொதுமக்களைத்தேடுவதானால்தமிழர்களைமட்டுமல்லசிங்களவர்களையும், தேடவேண்டும். இவர்கள்கடத்தப்பட்டனரா? கொல்லப்பட்னரா? சித்திரவதைக்குள்ளாகினரா? யாரால்இக்குற்றங்கள்இழைக்கப்பட்டன. போரில்நேரடியாகஈடுபட்டபுலிகளைத்தேடுவதானால், இராணுவத்தினரையும்தேடவேண்டும். இதுதான்மஹிந்ததரப்பு 2015 க்குப்பின்னர்கையாளும்அரசியல்யுக்தி

எந்தக்கூட்டுத்தன்னைவீழ்த்தியதோ, அந்தஅரசியல்கூட்டின்வியூகத்திலுள்ளபாதகங்களை, தேசப்பற்றுக்குஎதிராக்குவது, இராணுவவீரர்களுக்குஎதிரானசதியாகச்சித்தரிப்பதுஇதிலுள்ளகவலைமுஸ்லிம்களும்காணாமல்போயுள்ளதாகக்காட்டப்படாமையேபோரியல்குற்றங்கள்படையினரால்மட்டும்செய்யப்படவில்லைஎனவும்,புலிகளும்யுத்தக்குற்றங்களில்ஈடுபட்டதாகவும்விவாதங்கள்முன்வைக்கப்படுகின்றன.

இதில்ஒன்றைச்சிந்திக்கவேண்டிஉள்ளது. அமெரிக்கா,ஐரோப்பாவைப்பொறுத்தவரைபுலிகள்அமைப்புபயங்கரவாதஇயக்கமாகவேபார்க்கப்பட்டது. எனவேபயங்கரவாதஅமைப்பிடம்மனிதாபிமானத்தைஎதிர்பார்க்கமுடியாது?சட்டநடவடிக்கைஎடுக்கவும்இயலாது.ஒருகுறுகியஎல்லைக்குள்புலிகள்நடத்தியஅரசாங்கத்தைசர்வதேசம்ஏற்றுக்கொள்ளவும்இல்லை.இதனால்சட்டஅந்தஸ்துப்பெறாதஅரசுக்குஎதிராகஜெனீவாவில்எந்தநடவடிக்கையும்எடுக்கவும்முடியாது.

இதுமஹிந்ததரப்புக்குதெரியாதவிடயமில்லை.ஆனால்நாடுகடந்ததமிழீழஅரசுஎன்றுசெயற்படும், சுரேந்திரன், ருத்ரகுமார், மாணிக்கவாசகன்ஆகியோரைபுலிகளின்பிரதிநிதிகளாகவிசாரிக்கவேண்டும். ஐரோப்பாஇவர்களின்அரசைஏற்பது, இலங்கையின்ஆள்புலத்துக்குஆபத்துஎன்பதேஅவர்களின்வாதம். இந்தவிவாதங்களின்யதார்த்தத்தால்கவரப்பட்டஜனாதிபதிமைத்திரிபாலசிறிசேனவும்தனதுநிலைப்பாட்டைமாற்றிக்கொண்டார். 2015 க்குப்பின்னர்இலங்கையின்அரசதலைவர்ஒருவர்மிகமுக்கியதீரமானத்திலிருந்துவிலகிக்கொண்டநிகழ்வாகஇதுகருதப்படுகிறது. .நா.மனிதஉரிமைகள்ஆணைக்குழுவுடன்இணைந்துசெயற்படுத்த, வழங்கப்பட்டவாக்குறுதிகள்சிலதிலிருந்துஇலங்கைஅரசாங்கம்விலகுவதாக,கடந்தவாரம்ஜனாதிபதிஆங்கிலப்பத்திரிகைக்குவழங்கியசெவ்வியில்தெரிவித்தார்.

குறிப்பாகபடையினரைக்காட்டிக்கொடுக்கும்ஜெனீவாதீர்மானத்தைஇலங்கைஅமுல்படுத்தாதுஎன்றபாணியில்அவரதுசெவ்வியிருந்தது. "கடும்போக்கிற்குள்நுழையும்மைத்திரியின்வெள்ளோட்டம்" என்றதலைப்பில்அண்மையில்ஒருகட்டுரையும்எழுதியிருந்தேன். இவர்முற்றாகஇப்போக்கிற்குள்நுழைந்துவிட்டால்இவரைநம்பிவாக்களித்தசிறுபான்மையினர்என்னசெய்வது. ஐக்கியதேசியமுன்னணியால்சிறுபான்மைக்கட்சிகளைதொடர்ந்துதக்கவைக்கமுடியுமா? ‘மன்னிப்போம், மறப்போம்இருதரப்பினரும்குற்றங்களில்ஈடுபட்டுள்ளதாக. அண்மையில்பிரதமர்தெரிவித்தார். இதற்குதமிழர்தரப்பிலிருந்தும், தென்பகுதியிலும்பலத்தஎதிர்ப்புக்கள்கிளம்பியுள்ளன.


மன்னிப்பதற்கும், மறப்பதற்கும்இதுகுடும்பச்சண்டையில்லைஎனவும்குற்வாளிகளைத்தண்டிப்பதாக, ஜெனீவாவில்இணங்கப்பட்டவிடயங்களிலிருந்துஅரசுவிலகமுடியாதென்றும், ரெலோஇயக்கத்தின்தலைவர்செல்வம்அடைக்கலநாதன்தெரிவித்தார். தென்னாபிரிக்கவிடயங்களைப்போன்றுஇலங்கைவிடயங்களைமன்னிக்கமுடியாதெனநவநீதம்பிள்ளைகூறியிருப்பதும், அமெரிக்காவுக்கானஐ.நா. தூதுவர்இலங்கைவரவுள்ளமையும்இலங்கையின்இருதேசியஇனங்களோடுசம்பந்தப்படும்அரசியல்அதிகாரங்களின்பங்கீட்டுடன்தொடர்பானவை.குறிப்பாகபடையினரைஇலக்குவைத்துகாய்நகர்த்தல், இதற்குமுடியாதுபோனால்முப்பதுவருடமாகதமிழர்கள்இழந்தவற்றுக்குசரியானமாற்றீடாகஉரியஅரசியல்தீர்வைவழங்குதல். இந்தநகர்வுகள்என்றாவதுதீர்வின்இலக்குகளைஎட்டும்.இதில்நாட்டின்மூன்றாவதுதேசியஇனமெனக்கூறும்முஸ்லிம்கள்அடைந்துகொள்ளவுள்ளதீர்வுகள்என்ன??? 


Comments

Popular posts from this blog

அதாவுல்லாவை புக‌ழும் ஹ‌ரீஸ்

ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்மை நோக்கி எறிகணைகள் வந்த வண்ணமே இருக்கிறது. நாங்கள் ஒற்றுமைப்பட்டு இனி செயலாற்ற முன்வர வேண்டும். அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள சகல அரசியல் கட்சி முக்கியஸ்தர்களும் ஒன்றிணைந்து எதிர்வரும் பொதுத்தேர்தலை சந்தித்து நாங்கள் ஒற்றுமையாக வாக்களித்தால் அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருந்து ஐந்து முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவாவார்கள் என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் பிரதித்தலைவரும் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சருமான சட்டத்தரணி  எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் தெரிவித்தார்.  தொடர்ந்தும் அங்கு பேசும் போது, கல்முனை பிரதேச விவகாரம் பற்றிய பிரதமருடனான கலந்துரையாடலுக்கு குறித்த தொகுதியின் மக்கள் பிரதிநிதியாகிய எனக்கு எவ்வித அழைப்புக்களும் விடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. நான் நேரடியாக பிரதமர் மஹிந்தவை சந்தித்து மக்களின் பிரச்சினையை பற்றி தெளிவாக விளக்கியவுடன் அன்று மாலை என்னையும் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளுமாறும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை தான் செய்வதாகவும் வாக்குறுதியளித்தார். அதன் பிரகாரமே நான் அக்கூட்டத்திற்க்கு சென்று வரவேற்பறையில் காத்திருந்தேன். அங்கு கலந்து கொண்டிருந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் பலரும் அதிருப்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட  விளையாட்டு மைதானம்  மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு  அமைத்து கொடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது. கௌரவ முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அல்ஹாஜ் றிஷாத் பதுயுதீன் அவர்களின் நிதியின் மூலம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் புத்தள மாவட்ட அமைப்பாளர் அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களின் முயற்சியினால் அகில இலங்கை மக்கள்  காங்கிரசின் மதவாக்குள கட்சிக் குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு மிக நீண்டகால தேவைப்பாடாக இருந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் நேற்று கெளரவ அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் இந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானமானது சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியாகும் எனவே இதனை  ஊருக்கு  அமைத்து கொடுத்தமைக்கு மதவாக்குள ஊர் மக்கள் மற்றும்இ விளையாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நன்றிகளை அகில இலங்கை மக்கள் காங்ரஸிற்கு  தெரிவித்து கொள்கின்றனர். ஊடகவியலாளர் சில்மியா யூசுப். 0769622313

சாய்ந்தமருது நகரசபை – விசேட வர்த்தமானி இன்று நள்ளிரவு !

சாய்ந்தமருது நகரசபை 2022 பங்குனி 20 அமுலாகும் வகையில் 2162/50 இலக்கம் கொண்ட அதிவிசேட வர்த்தமானி இன்று நள்ளிரவு வெளியாகவுள்ளது. பொது நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மாகாண சபைகள் அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னக்கோனின் கையொப்பத்துடன் வெளியாகவுள்ளது . 1987ம் ஆண்டு கல்முனை தொகுதியில் 4 சபைகள் இயங்கின. அதனை முன்னாள் ஜனாதிபதி ஆர் .பிரேமதாசா ஒன்றிணைத்தார்.அதனை மீண்டும் பிரித்து தங்கள் பகுதியை ஒரு நகர சபையாக பிரித்து தருமாறு சாய்ந்தமருது மக்கள் கடந்த காலங்களில் பல்வேறு போராட்டங்கள் செய்தனர். அத்துடன் கடந்த 2018 ம் ஆண்டு இடம்பெற்ற உள்ளூராட்சி தேர்தலில் சுயேட்சை குழுவை சாய்ந்தமருது பள்ளிவாசல் களமிறக்கி அதில் 6 வட்டாரங்களையும் வென்று மொத்தம் 9 உறுப்பினர்களை பெற்றமை விசேட அம்சமாகும். கடந்த நல்லாட்சி அரசில் முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் ,பிரதமர் நகர சபை தருவதாக வாக்குறுதி அளித்து ஏமாற்றியமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. அத்துடன் சாய்ந்தமருது பள்ளிவாசல் மற்றும் 6 மக்கள் பிரதி நிதிகள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷவின் வெற்றிக்காக ஒப்பந்தம் செய்து தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் .கடந்த தேர்தலில் ச