ඉඩම් ලියාපදිංචිය 16දා සිට එක් දිනකින්. දීප ව්‍යාප්තව ආරම්භ කරමින් ''ජනතා අයිතියට - ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියක් "


ඉඩම් ලියාපදිංචිය 16දා සිට එක් දිනකින්. දීප ව්‍යාප්තව ආරම්භ කරමින් ''ජනතා අයිතියට - ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියක් "
·       නව ආරක්ෂිත ක්‍රමෝපායයන් සහිත විවාහ සහ මරණ සහතික්
·       වසර 155ක් පැරණි රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවන් නව්‍යකරණයට

වසර 155 පැරණි රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ලබාදෙන මහජන සේවාවන් වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා කඩිනම්ව ලබාදීමේ අරමුණින් අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව ආරම්භ කරනු ලබන ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ එක්දින සේවාව සහ භාෂාද්විත්වයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව සැකසුණු නව උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කිරීම හා නව ආරක්ෂිත ක්‍රමෝපායන් සහිත විවාහ සහ මරණ සහතික ලබාදීමේ දීප ව්‍යප්ත වැඩසටහනෙහි ජාතික මහෝත්සවය මේ මස 16 වන සෙනසුරාදා දින රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.
වර්ෂ 1864 දී ආරම්භ කරන ලද රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව මේ වන විට වසර 155 ක් සම්පුර්ණ කර ඇති අතර උපත, විපත සහ මරණය වැනි මිනිසාගේ සිවිල් අයිතිවාසිකම් මෙන්ම චංචල සහ නිශ්චල දේපල ලියාපදිංචිය, එම ලේඛණ සංරක්ෂණය කිරීම, සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම හා අවශ්‍ය පාර්ශවයන්ට ඒ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කිරීම කරනු ලබයි.
ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීම සහ ඉඩම් සම්බන්ධ අයිතිය පිළිබඳ තොරතුරු සංරක්ෂණය කිරීම මේ අතර මේ අතර ප්‍රධාන වෙයි. මෙතෙක් පැවැති ක්‍රමය අනුව ඉඩමක ඔප්පුවක් ලියාපදිංචි කිරීමට දින ගණනක් ගත විය. මේ ක්‍රමය වෙනස් කරමින් වඩාත් ආරක්ෂිතව හා කාර්යක්ෂමව ඉඩම් ඔප්පු ලියාපදිංචි කිරීම එකම දිනකින් සිදුකරගැනීමේ අවස්ථාව ජනතාවට උදාවෙයි.
මෙම සේවාව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ බත්තරමුල්ලේ පිහිටි රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී ආරම්භ කිරීමට සමගාමීව ප්‍රාදේශීයව පිහිටි කාර්යාල 45 දී ද මාර්තු 16 වැනි දින දී ම ආරම්භ වෙයි.
එදින සිට මෙම සේවාව දිවයින පුරා රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම කාර්යාලවලින් ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතී.
උප්පැන්න සහතික හා විවාහ සහතික නිකුත් කිරීමේ දී මෙතෙක් පැවැති සහතිකය වෙනස් කරමින් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුව සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර මාර්තු මස 16 වැනි දින සිට ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් එම සහතිකය කඩිනමින් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව ද උදාවෙයි.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்