ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවකයන්ගේ වෘත්තීය අරගලය

ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවකයන්ගේ වෘත්තීය අරගලයට තවත් වෘත්තිය සමිති හ කලාකරුවෝ ඵක්වෙති..අද (03)පෙරවරු 10.00 සිට වෘත්තිය සමිති හා කලාකරුවන් .වික්‍රමසිංහ පුර ස්වාධීන රූපවාහිනි ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරියේ සිට විරෝධතා වල නිරත වීමට සැලසුම් කොට අැත.

Comments

popular posts

அரசாங்கம் இனவாதத்துடன் செயற்படுவதாகக்கூறும் குற்றச்சாட்டுக்கள் பொய்யானவை

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

மாணவியா்கள் முஸ்லீம் பாடசாலை பா்தா தலைக்கவசம் 600 ருபா