ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවකයන්ගේ වෘත්තීය අරගලය

ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවකයන්ගේ වෘත්තීය අරගලයට තවත් වෘත්තිය සමිති හ කලාකරුවෝ ඵක්වෙති..අද (03)පෙරවරු 10.00 සිට වෘත්තිය සමිති හා කලාකරුවන් .වික්‍රමසිංහ පුර ස්වාධීන රූපවාහිනි ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරියේ සිට විරෝධතා වල නිරත වීමට සැලසුම් කොට අැත.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்