මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද (16) පෙ.ව.11.30ට පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්

පස්වන විධායක ජනාධිපති සහ වර්තමාන විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද (16) පෙ.ව.11.30ට පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු සිරිපාල ගම්ලත් මහතාගේ නිවසේ පැවැත්වෙන දානමය පින්කමකට සහභාගී වේ. 

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்