මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද (16) පෙ.ව.11.30ට පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්

පස්වන විධායක ජනාධිපති සහ වර්තමාන විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද (16) පෙ.ව.11.30ට පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු සිරිපාල ගම්ලත් මහතාගේ නිවසේ පැවැත්වෙන දානමය පින්කමකට සහභාගී වේ. 

Comments

popular posts

அரசாங்கம் இனவாதத்துடன் செயற்படுவதாகக்கூறும் குற்றச்சாட்டுக்கள் பொய்யானவை

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

மாணவியா்கள் முஸ்லீம் பாடசாலை பா்தா தலைக்கவசம் 600 ருபா