මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හෙට දින (‍10) ප.ව. 03.30 ට ගාල්ල, මාදම්පේ,

හිටපු ජනාධිපති සහ විපක්ෂ නායක ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හෙට දින (‍10) ප.ව. 03.30 ට ගාල්ල, මාදම්පේ, කුලීගොඩ වනවාසී විහාරයේදී අමරපුර සිරි සද්ධර්මවංශ මහා නිකායේ අනුනායක පදවියේ අක්තපත්‍ර ප්‍රධානෝත්සවයට සහභාගී වේ. 

Comments

popular posts

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்