විමුක්තියේ පුවත"

ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ඉදිවන කිතු උපතේ කථාව පිළිබිඹු වන සුවිශේෂී නත්තල් ගස සහිත "විමුක්තියේ පුවත" විශේෂ නත්තල් කලාපය මොරටුව නගර සභා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. අද(23) සවස 6.30 ට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එය නැරඹීමට පැමිණෙන .

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்