නොච්චියාගම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදි අද


නොච්චියාගම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදි අද දින ප.ව 2.30 ට පැවත්වෙන උතුරු මැද ප්‍රධාන සන්ඝ නායක පදවිය පිරිනැමීමේ උත්සවයහිටපු ජනාදිපති සහ විපක්ෂ නායක ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන්  පැවැත්වේ.

රොහන් වැලිවිට
මාධ්‍ය ලේකම්

Comments

popular posts

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்