ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හි සිදු වී ඇතැයි කියන මූල්‍ය වංචාවේ විමර්ශන කටයුතු කඩිනම් කිරීමට ක්‍රිඩාඇමති පොලිස්පතිට දැනුම් දෙයි.
ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් තරග වල විකාශන අයිතිය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවේ සෝනි පික්චර්ස් නෙට්වර්ක් ඉන්දියා(SonyPictures NetworkIndiaPvt Ltd)  පුද්ගලික සමාගම සමග 2013.04 .01 දින ඇතිකර ගත් ගිවිසුම්ගත මුදලින් ඇමරිකන් ඩොලර් 5,564,404.50 (50%ක දායකත්වය) මුදල, ක්‍රිකට් ආයතනයේ ගිණුමට බැර නොකර මුල්‍ය වංචාවක් සිදු කර ඇතිබවට ලැබුණු චෝදනාවක්, පරීක්ෂණය සදහා  ශ්‍රී ලංකා පොලිස්අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව  වෙත 2018.09.10 දින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී විසින් යොමුකර ඇත.
මේ විමර්ශන කටයුතු තවමත්  නිමා වී නොමැති බවට මාධ්‍යයන් හි විවිධ මත පල වී ඇති හෙයින්  ඒ සම්බන්ධයෙන් වැරදි මත සමාජ ගත වීම වැලැක්වීම සදහා මෙම මූල්‍ය වංචාව පිළිබදව විමර්ශන කටයුතු කඩිනමින්සිදුකර  අවශ්‍ය ඉදිරි නෛතික  කටයුතු සිදුකිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ගරු පළාත් සභා ,පළාත් පාලනහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යෆයිසර් මුස්තෆා මහතා  විසින් 2018.10.02 ලිඛිතව පොලිස්පතිවරයාට දන්වනු ලැබ ඇත.

Comments

popular posts

මුස්ලිම් ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල අරමුණ වන්නේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ ඡන්දය බිඳ දැමීමයි,

அரசாங்கம் இனவாதத்துடன் செயற்படுவதாகக்கூறும் குற்றச்சாட்டுக்கள் பொய்யானவை

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்