அகில இலங்கை விவாதப் போட்டியில் இரண்டாமிடம்

கெக்குணகொல்ல தேசிய பாடசாலை
அகில இலங்கை விவாதப்  போட்டியில் இரண்டாமிடம்
( மினுவாங்கொடை நிருபர் )
   நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சினால்,  சர்வதேச தகவல் அறியும் தினத்தைக்  கொண்டாடும் நோக்கில் நடாத்தப்பட்ட தமிழ் மொழி மூல விவாதப்  போட்டியில்,  கெக்குணகொல்ல தேசியப்  பாடசாலை இரண்டாமிடத்தைப் பெற்றுக் கொண்டது.    இரண்டாமிடத்தைப் பெற்று,  கெக்குணகொல்ல தேசியப்  பாடசாலைக்கு அகில இலங்கை ரீதியில் கௌரவத்தைப்  பெற்றுக் கொடுத்த  எம்.ஐ. இன்ஸாப், எம்.எச்.எப். ஹனா, ஏ.எச்.எப்.  சஹ்னாஸ், யூ.சீ.  திரீனா ஆகிய பாடசாலை  மாணவர்களைக்  கௌரவிக்கும் நிகழ்வு, (28) வெள்ளிக்கிழமை, கொழும்பு -   நெலும் பொக்குண  அரங்கில்,  பிரதமர் ரணில் விக்கிரம சிங்க  தலைமையில் நடைபெற்றது.
   இந்த நிகழ்வில் கெக்குணகொல்ல தேசியப்  பாடசாலையின் அதிபர் முதம்மிர் மற்றும் குளியாப்பிட்டிய பிரதேச சபையின் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் உப தவிசாளர் ஏம்.சீ.  இர்பான் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்