Skip to main content

முஸ்லிம் திரும‌ண‌ ச‌ட்ட‌த்திருத்த‌ அறிக்கைக‌ளை ஒன்றாக்கும் முய‌ற்சியில் வை எம் எம் ஏ.


முஸ்லிம் த‌னியார் திரும‌ண‌ ச‌ட்ட‌த்தில் திருத்த‌ம் கொண்டு வ‌ருவ‌தற்காக‌ நீதி அமைச்சால் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ குழுவின‌ர் இரண்டாக‌ பிரிந்து வெவ்வேறு அறிக்கைகளை கைய‌ளித்துள்ள‌தால் இவ்விரு அறிக்கைக‌ளிலும் க‌ருத்து வேறுபாடுள்ள‌ விட‌ய‌ங்க‌ளை ம‌ட்டும் க‌ருத்தில் எடுக்குமுக‌மாக‌ பொதும‌க்க‌ளுக்கான க‌ருத்த‌ர‌ங்கொன்றை அ.இ.வை. எம். எம். ஏ கொழும்பில் ஏற்பாடு செய்துள்ள‌து.
இது ச‌ம்ப‌ந்த‌மாக‌ விள‌க்க‌ம‌ளிக்கும் ஊட‌க‌ மாநாடு இன்று வை எம் எம் ஏயின் ஏ.எம். ஏ அஸீஸ் ம‌ண்ட‌ப‌த்தில் ந‌டை பெற்ற‌து.
இத‌ன் போது ச‌ட்ட‌த்த‌ர‌ணி அஷ்ர‌ப் ரூமி தெரிவிக்கையில்

முஸ்லிம் திரும‌ண‌ ச‌ட்ட‌த்தில் செய்ய‌ப்ப‌ட‌ வேண்டிய‌ திருத்த‌ங்க‌ள் ப‌ற்றி சிவில் இய‌க்க‌ங்க‌ளிட‌ம் கேட்டுக்கொண்ட‌த‌ற்கிணங்க‌ வை எம் எம் ஏயும் அறிக்கை வ‌ழ‌ங்கியுள்ள‌து. இது போல் நாற்ப‌து அமைப்புக்க‌ளும் அறிக்கை ச‌ம‌ர்ப்பித்துள்ள‌ன‌.

இவ‌ற்றின் ப‌டி நீதி அமைச்சரால் முன்னாள் நீதிய‌ர‌சர் த‌லைமையில் அமைக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ குழு இவ‌ற்றை ஆராய்ந்து அறிக்கையொன்றை த‌யாரித்துள்ள‌து. அதில் சில‌ விட‌ய‌ங்க‌ளில் உட‌ன்ப‌டாத‌ அதே குழுவின் சில‌ உறுப்பின‌ர்க‌ள் ஜ‌னாதிப‌தி ச‌ட்ட‌த்த‌ர‌ணி பாயிஸ் முஸ்த‌பா த‌லைமையில் ம‌ற்றுமொரு அறிக்கை ச‌ம‌ர்ப்பித்துள்ள‌து.
இந்த‌ இர‌ண்டு அறிக்கைக‌ளும் சுமார் இருநூற்றுக்கு மேற்ப‌ட்ட‌ ப‌க்க‌ங்க‌ளிலும் இருந்த‌ போதும் சுமார் ப‌த்து விட‌ய‌ங்க‌ளில் ம‌ட்டுமே முர‌ண்பாடு உள்ள‌து.

மேற்ப‌டி ப‌த்து விட‌ய‌ங்க‌ளை ம‌ட்டும் பொதும‌க்க‌ளுக்கு தெளிவு ப‌டுத்தி இரு அறிக்கைக‌ளையும் ஒரு அறிக்கையாக்கும் முய‌ற்சியை வை எம் எம் ஏ மேற்கொண்டுள்ள‌து. இத‌ற்காக‌வே எதிர் வ‌ரும் ஞாயிற்றுக்கிழ‌மை இது ச‌ம்ப‌ந்த‌மாக‌ முழு நாள் க‌ருத்த‌ர‌ங்கு ஏற்பாடு செய்ய‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து என‌ தெரிவித்தார்.
ஊட‌க‌ த‌ர‌ப்பில்  அல்ஜ‌ஸீரா ல‌ங்கா ப‌ணிப்பாள‌ரால் இங்கு கேள்வி எழுப்புகையில், மேற்ப‌டி அறிக்கையை த‌யாரித்த‌ குழு முஸ்லிம் திரும‌ண‌ ச‌ட்ட‌த்தில் மாற்ற‌ம் ஏற்ப‌டுத்த‌ வேண்டும் என்ப‌தை ஏற்றுக்கொண்ட‌ குழுவாகும். இந்த‌ இருத‌ர‌ப்பாரையும் ஒற்றுமைப்ப‌டுத்த‌ முணையும் நீங்க‌ள், முஸ்லிம் திரும‌ண‌ ச‌ட்ட‌த்தில் கையை வைக்க‌வே கூடாது என‌ சொல்லும் த‌ர‌ப்பை குறிப்பாக‌ இதில் அதிக‌ம் உல‌மாக்க‌ள் கொண்ட‌ இத்த‌ர‌ப்பை ஏன் க‌வ‌னிக்க‌வில்லை என‌ கேட்க‌ப்ப‌ட்ட‌து.

அத‌ற்கு ப‌தில் அளிக்கையில் ச‌லீம் ம‌ர்சூப் த‌லைமையிலான‌ குழுவில் உல‌மாக்க‌ள் இல்லை என்றும் பாயிஸ் முஸ்த‌பா த‌லைமையிலான‌ குழுவில் அ.இ. ஜ‌ம்மிய‌துல் உல‌மாவின் த‌லைவ‌ர், செய‌லாள‌ர், க‌லாநிதி ஷுக்ரி ஆகியோர் உள்ள‌ன‌ர் என‌ ச‌ட்ட‌த்த‌ர‌ணி அஷ்ர‌ப் ரூமி  தெரிவித்தார்.

மேற்ப‌டி நிக‌ழ்வில் வை எம் எம் ஏயின் தேசிய‌ பொது செய‌லாள‌ர் ச‌ஹீட் எம். றிஸ்மி, த‌ற்போதைய‌ தேசிய‌ த‌லைவ‌ர், முன்னாள் த‌லைவ‌ர் கே.என். டீன் ஆகியோர் உட்ப‌ட‌ மேலும் சில‌ உறுப்பின‌ர்க‌ளும் க‌ருத்துக்க‌ளை தெரிவித்த‌ன‌ர். 

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய