ප්‍රවීනයින්ගේ හොකී ලෝක කුසලාන තරගාවලියට
ප්‍රවීනයින්ගේ හොකී ලෝක කුසලාන තරගාවලියට සහභාගීවන කන්ඩායම හඳුනා ගැනීම සහ සංචාරය.
ප්‍රවීනයින්ගේ හොකී ලෝක කුසලාන තරගාවලියට සහභාගීවන කන්ඩායම හඳුනා ගැනීම සහ ස්පාඤ්ඤයේ බාසිලෝන හි දී පැවැත්වෙන හොකී ලෝක කුසලාන තරග සංචාරය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ දින (09)  පැවැත්වූ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ,ගරු ක්‍රීඩාපළාත් සභා හා පළාත් පාලන කැබිනට් අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායකනගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍යගරු රවුෆ් හකීම් මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ ශ්‍රවනාගාරයේ පැවැත්විය.
ප්‍රවීනයින්ගේකාන්තාහොකීසංගමයේනිලවෙබ්අඩවියවිවෘතකිරීමදඅමාත්‍යදේපලඅතින්සිදුවිය.

Comments

popular posts

මුස්ලිම් ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල අරමුණ වන්නේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ ඡන්දය බිඳ දැමීමයි,

அரசாங்கம் இனவாதத்துடன் செயற்படுவதாகக்கூறும் குற்றச்சாட்டுக்கள் பொய்யானவை

திருகோண‌ம‌லை கோணேஸ்வ‌ர‌ கோயிலுக்கும் பௌத்த‌ ம‌த‌த்துக்கும் எந்த‌ ச‌ம்ப‌ந்த‌மும் இல்லை.