Skip to main content

ගරු පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මැතිතුමා අද දින නව අමාත්‍ය ධූරයේ රාජකාරි ආරම්භ කලශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළලේ පදක්කම් 6 ක් ලබා ගත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩීකාවන් හට අමාත්‍යාංශයක් හා රජයක් හැටියට නිසි වටිනාකමක් ලබා දී ඔවුන්ට ආසීයාතකි හා ඔලිමිපික් පදක්කම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සියලූම ශක්තිය ලබා දෙනවා - ගරු පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මැතිතුමා

ගරු පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන  හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මැතිතුමා අද දින(2018 අප්‍රේල් 19) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය වෙත ගොස් නව  අමාත්‍ය ධූරයේ රාජකාරි ආරම්භ කල අතර එහිදී  ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළලේ පදක්කම් 6 ක් ලබා ගත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩීකාවන් ඇගයීමේ හමුවක් පවත්වන ලදී.

එහීදී  කතා කල අමාත්‍යවරයා මා මේ දරන්නේ තාවකාලික ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ වැඩ බැලීමේ ධූරය බවත් රාජකාරී භාර ගැනීමේ උත්සවයක් නොපවත්වා පදක්කම් ලබා ගත් ක්‍රීඩකයින් ඇගයීමක් පැවැත්විය යුතු බව මා තීරණය කලා.

රජයක් හැටියට රටට කීර්තියක් ගෙන ආ මේ උදවිය පිළිගැනීම හා ඇගයීම අපේ යුතුකමයි. අවුරුදු 30 ක් ත්‍රස්තවාදයෙන් බැට කෑ අප වැනි ජාතියක් සහෝදරත්වයෙන් බැඳ තබා ගැනීමට ක්‍රීඩාව මහත් සේ උපකාරී වනවා. අපට භාෂා ප්‍රශ්න තියෙනවා සංස්කෘතික ප්‍රශ්න තියෙනවා නමුත් අපි ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන විට ඒ සියල්ල මඟහැර ගැනීමට හැකි වෙනවා.

නමුත් අපි දන්නවා විවිධ වු ක්‍රීඩා සංගම් අතර යම් යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට හැකියාව තිබිය යුතුයි එම ප්‍රශ්න මඟ හැරගෙන ක්‍රීඩාවේ දියුණුව වෙනුවෙන් කටයුතු කිරිමට. එයින් අපට හැකි වෙනවා තව තවත් ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණ වලට යාමට. අපි දන්නවා මීට ප්‍රථම අවුරුදු වලදී පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල වල එකදු පදක්කමක් වත් දීනා ගැනීමට නොහැකි වු අවස්ථා. නමුත් මෑත කාලයේ මේ අමාත්‍යාංශයට ගරු හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් අද වන විට ජයග්‍රහණ රැසක් හිමිව තිබෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා එතුමා මෙම අමාත්‍යාංශයට දුන් නායකත්වය තවත් කාර්යක්ෂම ලෙස ඉදිරියට ගෙන යාමට අපට හැකියාව තිබෙන බව.

මේ අමාත්‍යාංශය රටේ වැදගත්ම අමාත්‍යාංශයක් හැටියට අපි දකිනවා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වනවා තව තවත් ජත්‍යාන්තර ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණ මෙම අමාත්‍යාංශය තුලින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා ගැනීමට. 
අපි දන්නවා මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින සුසන්තිකා ජයසිංහ මැතිණිය මේ තත්වයට එන්න කොපමණි කැපකිරීම් කලාද කියලා.  එතුමිය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාවට හොඳ ආදර්ශයක්. ඇය ඉතා කටුක ගමනක් ආපු එක්තරා අවස්ථාවකදී ශ්‍රී ලංකාව එක්තරා පැලැන්තියකට සීමා වු නමුත් අද  ඕනෑම ගමේ කොනකුටත් ක්‍රීඩවේ ඉහළ තැන් වලට යාමට සම අවස්ථාව ලබා දී තියෙනවා. මේ අවස්ථාව වඩා ශක්තිමත් කිරිමට අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ නායක්තවය පසුගිය කාලය තුලදී ගරු දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමාට හැකියාව ලැබුණා.
අද ක්‍රීඩාව රැකියාවක් බවට පත්වීම නිසා යම් යම් ගැටළු සහගත තත්වයන්ද ඇති වී තියෙනවා. අපි දන්නවා අපේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට මැච් 1 ක් පැරදුනු විට ක්‍රිකට් බලධාරින්ගේ, පුහුණුකරුවන්ගේ  මෙන්ම ප්‍රේක්ෂකයින්ගේත් යම් යම් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීමට සිදු වන බව.
අද ඔබ ලබා ගත් මෙම ජයග්‍රහණය අපේ රටට විශාල ආඩම්බරයක් හෙයින් ඉදිරියේදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් ඔබ ඇගයීමේ විශේෂ උළෙලක් අප පවත්වනවා.
සමහර මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩා උළලේ පදක්කම් ලාභීන්ට නිසි සැලකිල්ලක් මෙම අමාත්‍යාංශයෙන් නොලැබෙනු ඇතැයි කියා. නමුත් මා පොරොන්දු වෙනවා අමාත්‍යාංශයක් හා රජයක් හැටියට ඔබට නිසි වටිනාකම ලබා දෙන බවත් ඉදිරියේදී   ආසීයාතකි හා ඔලිමිපික් පදක්කම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සියලූම ශක්තිය ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත්  මා මෙහීදී වගකීමෙන් යුතුව පොරොන්දු වෙනවා.

මෙහීදී සභාව ඇමතූ හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා කියා සිටියේ එතුමා ගත් හදිසි තීරණයත් සමඟ මෙම අමාත්‍යාංශයෙන් සමු ගැනීමට අවස්ථාවක් නොතිබුණත් මෙම ක්‍රීඩකයින් ඇගයීමේ උත්සවයට ගරු අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තපා මැතිතුමාගේ ආරාධනය තුලින්  මෙම උත්සවය සමුගැනීමේ අවස්ථාවක් බවට පත් කර ගැනීමට හැකි වු බවයි. 
එහීදී වැඩිදුරටත් කතා කල හිටපු අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කලේ අවුරුදු 80 කට පසුව වැඩිම පදක්කම් සංඛ්‍යාවත් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩා උළෙලකදී ලබා ගැනීමට හැකි වීම ගැන තමන් සතුටු වන බවයි.
“ මා මෙය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා රට වෙනුවෙන් ඔබ ගත් මෙම ජයග්‍රහණයට විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා සංගම්, පුහුණුකරුවන්ට හා ක්‍රීඩකයින්ට මෙන්ම අමාත්‍යාංශ නිලධාරින්ට හා ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට ස්තූතිය පුද කරන්න.
අපි පසුගිය අවුරුදු 3 ක  කාලය තුල මේ ආකාරයට ක්‍රීඩාව සංවර්ධනය කිරිමට තීන්දු තීරණ රාශියක් ගත්තා. තාක්ෂණික පැත්තෙන් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යාමට අපි ගොඩක් කටයුතු කලා. එය වඩාත් විධිමත් අයුරින් සිදු කිරිම නව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාතේ කාර්යභාර්ය වනවා.
පසුගිය අවුරුද් 10 ක පමණ කාලයක් නිල වරණ නොතබපු ක්‍රීඩා සංගම් රාශියක නිල වරණ පැවැත්වීමට අපට හැකියාව ලැබුණා.
තව අපිට ක්‍රීඩාවේ නව රේගුලාසි හා ක්‍රීඩා පනත ගෙන ඒමට තිබෙනවා. මා විශ්වාස කරනවා නව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා දක්ෂ නීතිඥයෙක් හා ව්‍යවස්ථා සම්පාදකයෙක් වන නිසා එම කාර්ය හොඳන් ඉටු කරයි කියලා.  එතුමා හොඳින් සවන් දෙන,  තමන් භාර ගන්නා ඖනෑම අමාත්‍යාංශයක් හොඳින් පරිපාලනය කල හැකි අමාත්‍යවරයෙක් වන නිසා එතුමා සමඟ විශාල වැඩ කොටසක් සිදු කිරිමට තමුන්නාසේලාට හැකියාව ලැබෙනවා. මමත් එතුමාට සහෝදරයෙක් මෙන් ලඟින් හිදිමින් අවශ්‍ය ඕනෑම සහයෝගයක් ලබා දීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරනවා.

Comments

Popular posts from this blog

அதாவுல்லாவை புக‌ழும் ஹ‌ரீஸ்

ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்மை நோக்கி எறிகணைகள் வந்த வண்ணமே இருக்கிறது. நாங்கள் ஒற்றுமைப்பட்டு இனி செயலாற்ற முன்வர வேண்டும். அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள சகல அரசியல் கட்சி முக்கியஸ்தர்களும் ஒன்றிணைந்து எதிர்வரும் பொதுத்தேர்தலை சந்தித்து நாங்கள் ஒற்றுமையாக வாக்களித்தால் அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருந்து ஐந்து முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவாவார்கள் என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் பிரதித்தலைவரும் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சருமான சட்டத்தரணி  எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் தெரிவித்தார்.

 தொடர்ந்தும் அங்கு பேசும் போது,

கல்முனை பிரதேச விவகாரம் பற்றிய பிரதமருடனான கலந்துரையாடலுக்கு குறித்த தொகுதியின் மக்கள் பிரதிநிதியாகிய எனக்கு எவ்வித அழைப்புக்களும் விடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. நான் நேரடியாக பிரதமர் மஹிந்தவை சந்தித்து மக்களின் பிரச்சினையை பற்றி தெளிவாக விளக்கியவுடன் அன்று மாலை என்னையும் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளுமாறும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை தான் செய்வதாகவும் வாக்குறுதியளித்தார். அதன் பிரகாரமே நான் அக்கூட்டத்திற்க்கு சென்று வரவேற்பறையில் காத்திருந்தேன். அங்கு கலந்து கொண்டிருந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் பலரும் அதிருப்தியுடன…

Sri Lanka COSMI Founder President appointed to London’s Peace Institute

The Founder President of Sri Lanka’s Confederation of Micro, Small and Medium Industries (COSMI) has been appointed as the Co-Chairperson of theLondon based Global Peace Institute (GPI)which conducts interdisciplinary research in several thematic fields including international relations and politics. By this high profile appointment made on 15 January, GPI seeks COSMI Founder President Nawaz Rajabdeen’s contributions to improve its training and research efforts. GPI is a think tank run by the UK based Global Peace Ins. (GPI) CIC, an independent non-profit, non-governmental organization. GPI works for global peace and resilience through peace education, dialogue, training, creating awareness and research. COSMI Founder President Rajabdeen, as an honorary member, is also tasked by GPI to promote its programs, add value to research work, and also will be required to attend various GPI events. “I am thankful to GPI for enlisting me for their ongoing and vast efforts” said COSMI Founder Pres…

மைத்திரிபால ஒரு புத்திஜீவியாகவோ, அறிஞராகவோ அவருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் செயற்படவில்லை.

சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளே
பிரதமர் யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் !

சஜீத் − ரணில் பிரச்சினை
கூட்டனிக்கு பாதிப்பில்லை !!

நான் நிரபராதி என்பதை
சிங்கள மக்கள் உணர்வர் !!!

ஆட்சியில் இணையுமாறு அழைப்பு
வந்தால் தீர்மானிக்கலாம் !!!!

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் ரிஷாத் பதியுதீன் பி.பி.சிக்கு பரபரப்பு பேட்டி....

அப் பேட்டியில் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது...;

கேள்வி:
தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கும் முஸ்லிம் தலைவர்களை தமது அரசாங்கத்தில் சேர்த்துக் கொள்வதில்லை என்றுகூறி ஆளுந்தரப்பு நிராகரித்திருப்பது பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

பதில்:
ஆளுங்கட்சியில்தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற நிலைப்பாட்டுடன் நாம் அரசியல் செய்யவில்லை.

கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் கோட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கு கிடைத்த 69 லட்சம் வாக்குகளை எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அணியினர் ஒட்டுமொத்தமாகப் பெற்றாலும், அவற்றினைக் கொண்டு நாடாளுமன்றத்திலுள்ள 225 ஆசனங்களில் 105 ஆசனங்களை மட்டுமே கைப்பற்ற முடியும். அதேவேளை, எதிர்த்தரப்பினருக்கு 119 ஆசனங்கள் கிடைக்கும். எனவே, எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தல் சவால் மிகுந்ததாகவே அமையும்…