Skip to main content

அம்பலமான முகங்கள்

 Virakesari 25.07.2021 ***************************** எம்.எஸ்.தீன் - முஸ்லிம் கட்சிகளின் அரசியல் தலைவர்களும், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தங்களது சுயநலத்திற்காக எந்தப் பிசாசுடனும் உறவுகளை வைத்துக் கொள்வதற்கும், சேவகம் செய்வதற்கும் இடம், ஏவல், மரியாதை என்ற எதனையும் கவனத்திற் கொள்ளமாட்டார்கள் என்பதற்கு மற்றுமொரு சான்றாகவே அமைச்சர் உதய கம்மன்விலவுக்கு எதிராக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினால் கொண்டு வரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லாத பிரேரணை விடயத்திலும் முஸ்லிம் கட்சிகளின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் முடிவுகள் அமைந்துள்ளன. அமைச்சர் உதய கம்மன்விலவுக்கு எதிராக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினால் கொண்டு வரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லாத பிரேரணையானது முழுக்க அரசியல் நோக்கத்தைக் கொண்டது. எரிபொருளின் விலையை அதிகரித்தமையை பொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலரும் அந்த பழியை உதய கம்மன்விலவின் தலைமையில் சுமர்த்திவிட்டு, நல்லபிள்ளை போல் மக்கள் மத்தியில் கருத்துக்களை வெளியிட்டார்கள்.  இத்தகைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களினதும், பொதுஜன பெரமுனவினதும் உண்மையான நிலைப்பாட்டை மக்களுக்கு காண்பிப்பதற்காகவே நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வரப்

முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் த‌மிழ‌ர்க‌ளை க‌ல்முனையின் ஆட்சியாள‌ராக்குவ‌த‌ற்கு முய‌ற்சிக்க‌ப்போகிற‌து.


க‌ல்முனையில் ப‌டு தோல்வியை எதிர் கொண்டுள்ள‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்புட‌ன் இணைந்து ஆட்சியை கைப்ப‌ற்ற‌வும் த‌யார் என‌ ர‌வூப் ஹ‌க்கீம் தெரிவித்திருப்ப‌த‌ன் மூல‌ம் க‌ல்முனை முஸ்லிம்க‌ளிட‌மிருந்து ப‌றி போகும் ஆப‌த்து உள்ள‌து என‌ அ.இ. ம‌க்க‌ள் காங்கிர‌ஸ் வேட்பாள‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் தெரிவித்தார்.

த‌ன் ஆத‌ர‌வாள‌ர்க‌ள் ம‌த்தியில் உரையாற்றும் போது அவ‌ர் மேலும் கூறிய‌தாவ‌து

நேற்று வ‌ரை க‌ல்முனையை த‌மிழ‌ர் பிடித்து விடுவார்க‌ள் என்ப‌தால் மு. காவுக்கு வாக்க‌ளிக்க‌ வேண்டும் என‌ இன‌வாத‌த்தை கிள‌ப்பி ஆட்சியை கைப்ப‌ற்றிய‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் த‌ற்போது த‌மிழ‌ர்க‌ளை க‌ல்முனையின் ஆட்சியாள‌ராக்குவ‌த‌ற்கு  முய‌ற்சிக்க‌ப்போகிற‌து.

உண்மையில் த‌மிழ் ம‌க்க‌ளுக்கும் முஸ்லிம்க‌ளுக்குமிடையில் ஒற்றுமையை உருவாக்கும் நோக்க‌ம் மு. காவுக்கு இருந்திருந்தால் அக்க‌ட்சியியும் த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்பும் இணைந்து ஒரு கூட்ட‌மைப்பாக‌ பொதுச்சின்ன‌த்தில் போட்டியிட்டிருக்க‌லாம். அத‌னை நாமும் வ‌ர‌வேற்றிருப்போம்.
ஆனால் ம‌க்க‌ளால் நிராக‌ரிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ பின் த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்புட‌ன் இணைந்து க‌ல்முனையின் அதிகார‌த்தை பெறுவ‌து க‌ல்முனை முஸ்லிம்க‌ளை நிர‌ந்த‌ர‌ அடிமைக‌ளாக்கி விடும்.

உள்ளூராட்சி ச‌பையில் மேய‌ர் அல்ல‌து த‌லைவ‌ரை நிய‌மிக்கும் அதிகார‌ம் க‌ட்சித்த‌லைவ‌ருக்கும் செய‌லாள‌ருக்குமே உண்டு.
க‌ல்முனையில் முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் யானையில் கேட்கிற‌து. யானையின் த‌லைவ‌ர் ர‌ணில் விக்கிர‌ம‌சிங்க‌. ஹ‌க்கீம் சொல்வ‌து போல் க‌ல்முனையில் த‌மிழ் தேசிய‌ கூட்ட‌மைப்புட‌ன் இணைந்து ஆட்சியை அமைத்தால் யாரை மேய‌ராக‌ நிய‌மிப்ப‌து என்ற‌ அதிகார‌ம் ர‌ணிலிட‌மே உண்டு. ரணிலை பொறுத்த‌வ‌ரை த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்புக்கே முன்னுரிமை கொடுப்ப‌வ‌ர். ஹ‌க்கீமையும் முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ்கார‌ர்க‌ளையும் ந‌க்குத்திண்ண‌ வ‌ந்த‌வ‌ர்க‌ளாக‌  பார்ப்ப‌வ‌ர்.  அத்துட‌ன் ர‌ணிலை எதிர்த்து பேசும் தைரிய‌ம் ஹ‌க்கீமுக்கு அற‌வே இல்லை என்ப‌து மாய‌க்க‌ல்லி ம‌லை சிலை மூல‌ம் தெரிந்த‌து.

மேய‌ரை நிய‌மிக்கும் அதிகார‌ம் கூட‌ த‌ற்றுணிவாக‌ ச‌பைக்கு இல்லை. அப்ப‌டியிருந்திருந்தால் க‌ட‌ந்த‌ மாந‌க‌ர‌ச‌பையில் மேய‌ர் பிர‌ச்சினை வ‌ந்திருக்காது.

இவ்வாறான‌ நிலையில் க‌ல்முனையின் மேய‌ராக‌ த‌மிழ‌ர் ஒருவ‌ரை நிய‌மித்தாலேயே க‌ல்முனையில் யானையின் ஆட்சியை கொண்டு வ‌ர‌ உத‌வ‌ முடியும் என்றே த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்பு சொன்னால் ர‌ணில் நிச்ச‌ய‌ம் அத‌னை ஏற்றுக்கொள்வார். ஹ‌க்கீமும் இத‌னை ஏற்று ச‌ர‌ண‌டைந்து விட்டு க‌ல்முனை முஸ்லிம்க‌ளிட‌ம் வ‌ந்து சொல்வார் ஆயிர‌த்தி இர‌ண்டாவ‌து த‌ட‌வையாக‌ முட்டாளாகி விட்டேன் என‌. அத‌ன் பின் க‌ல்முனை முஸ்லிம்க‌ளின் நிலை என்ன‌ என்ப‌தை நாம் இன்றே சிந்திக்காவிட்டால் க‌ல்முனை பாரிய‌ ப‌ல‌ பிர‌ச்சினைக‌ளுக்கு முக‌ம் கொடுக்க‌ வேண்டி வ‌ரும் என்ப‌தை இப்போதே எச்ச‌ரிக்கிறோம். க‌ட‌ந்த‌ கால‌ங்க‌ளில் நாம் சொன்ன‌ ப‌ல‌ விட‌ய‌ங்க‌ள் ய‌தார்த்த‌மாகியுள்ள‌து என்ப‌தை ம‌க்க‌ள் அறிவ‌ர்.

இத்த‌கைய‌ நிலையை த‌விர்க்க‌ வேண்டுமாயின் க‌ல்முனை முஸ்லிம்க‌ள் அனைவ‌ரும் யானைக்கு வாக்க‌ளிக்காது இன்றைய‌ நிலையில் பெரு வெற்றியை பெறும் நிலையில் உள்ள‌ அ.இ.ம‌. காங்கிர‌சின் ம‌யில் சின்ன‌த்துக்கு வாக்க‌ளித்து க‌ல்முனையின் ஆட்சியை த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்பிட‌ம் கொடுக்க‌ முய‌லும் முஸ்லிம் காங்கிர‌சுக்கு பாட‌ம் ப‌டிப்பிக்க‌ எம்முட‌ன் ஒன்றிணைய‌ வேண்டும். 

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய