Skip to main content

වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි

   වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි ( ( Photos ) මවිබිම දැන් ම තාරක සම්මාන්  කොළඹ , වේල්ල වීදියේදී ගමන් මල්ලක දමා තිබියදී සොයාගත් හිස නොමැති කාන්තා මළ සිරුර කුරුවිට , තෙප්පනාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 30 හැවිරිදි අවිවාහක කාන්තාවකගේ බවට හඳුනාගෙන තිබේ .  නියෝජ්‍ය පොලිස්පති , පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ , අදාළ මළ සිරුර ඩී.එන්.ඒ. පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමු කර එය එම කාන්තාවගේ ද යන වග තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන බවය . එමෙන් ම , අදාළ ගමන් මල්ල රැගෙන ආ සැකකරු පිළිබඳව ද තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇති අතර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ . සැකකරු බුත්තල පොලිසියට අනුයුක්තව සේය කරන නිවාඩු ලබා සිටි උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු බවය . එම කාන්තාව සමග ඇති කරගත් අනියම් සම්බන්ධතාවයක් හේතුවෙන් ඇති වූ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම ඝාතනය සිදුව ඇති අතර , සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවා ඇති බව ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය . සැකකරු බඩල්කුඹුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බවට පොලිසිය හඳුනා ගෙන තිබේ . කෙසේ වෙතත් , මේ වන විට සැකකරු නිවසින් බැහැරට ගොස් ඇතැයි වාර

ம‌த‌ம் வேறு அர‌சிய‌ல் வேறு என்ப‌து


ம‌த‌ம் வேறு அர‌சிய‌ல் வேறு என்ப‌து ஜ‌ன‌நாய‌க‌த்தின் கொள்கை அல்ல‌, மாறாக‌ ந‌வீன‌ கிறிஸ்த‌வ‌த்தின் கொள்கையே அது.
ஒரு கால‌த்தில் ஐரோப்பா இருண்ட‌ யுக‌த்தில் இருந்த‌ போது கிறிஸ்த‌வ‌ பாதிரிக‌ளை ச‌மூக‌த்தை த‌லைமை தாங்கின‌ர். அவ‌ர்க‌ள் உண்மையான‌ கிறிஸ்த‌வ‌ ம‌த‌த்தின் அடிப்ப‌டைக‌ள் மூல‌ம் ஆட்சி செய்யாது த‌ங்க‌ள் சுய‌ந‌ல‌னுக்காக‌ ம‌க்க‌ளை ப‌க‌டைக்காய்க‌ளாக‌ ந‌டாத்தின‌ர்.
இத்த‌கைய‌ கிறிஸ்த‌வ‌ த‌லைமைக‌ளுக்கெதிராக‌ ஐரோப்பிய‌ கிறிஸ்த‌வ‌ ம‌க்க‌ளால் ம‌க்க‌ள் புர‌ட்சி முன்னெடுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து. இப்புர‌ட்சியை ம‌த‌த்தின் பெய‌ரால் அட‌க்கி ஒழிக்க‌ முற்ப‌ட்ட‌ போதுதான் ம‌த‌த்தை கோவில்க‌ளுக்கு வைத்துக்கொள்ளுங்க‌ள், ம‌த‌ம் வேறு அர‌சிய‌ல் வேறாக‌ இருக்க‌ விடுங்க‌ள் ஐரோப்பிய‌ கிறிஸ்த‌வ‌ ம‌க்க‌ளினால் சொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌து. ம‌ற்ற‌ப‌டி ஜ‌ன‌நாய‌க‌த்தின் அடிப்ப‌டை கோட்பாட்டில் அர‌சிய‌லும் ம‌த‌மும் வேறாக‌த்தான் இருக்க‌ வேண்டும் என்று ச‌ட்ட‌ம் இல்லை. மாறாக‌ ம‌னித‌ர்க‌ள் அனைவ‌ரும் ஆட்சியாள‌ர்க‌ள் என்ற‌ ஜ‌ன‌நாய‌க‌  கோட்பாட்டுக்கிண‌ங்க‌ ம‌த‌ம் சார்ந்தோரும் ஆட்சியாள‌ராக‌லாம். அதாவ‌து அர‌சிய‌லும் ம‌த‌மும் ஒன்றுத‌ச்ன்.

ஆனால் ஐரோப்பா ம‌த‌த்தின் பெய‌ரால் கொள்ளைய‌டிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌த‌ன் வெறுப்பே ம‌த‌ம் வேறு அர‌சிய‌ல் வேறு என்ப‌தாகும். இந்த‌ வாத‌ம் இஸ்லாமிய‌ உல‌குக்கு ஏற்புடைய‌த‌ல்ல‌. இஸ்லாத்தை பொறுத்த‌வ‌ரை ம‌த‌ம் வேறு அர‌சிய‌ல் வேறு அல்ல‌. மாறாக‌ அர‌சிய‌லுக்கு அடிப்ப‌டையே மார்க்க‌ம்தான் என்ப‌து இஸ்லாத்தின் கொள்கை. ஜ‌ன‌நாயக‌மும் இத‌ற்கு முர‌ண்ப‌ட்ட‌த‌ல்ல‌.

ஜ‌ன‌நாய‌க‌ முறையில் முஸ்லிம்க‌ள் நாங்க‌ள் செல்ல‌ வேண்டும் என்றில்லை. ந‌ம‌து இஸ்லாமிய‌ பாதையில் ஜ‌ன‌நாய‌க‌த்தையும் அணுச‌ரித்து செல்கின்றோம்.
கைப‌ர் யுத்த‌ம் சூழ்ந்திருந்த‌ போது பார‌சீக‌ர்க‌ளின் யுத்த‌ முறையை ச‌ல்மான் ர‌ழி கூறிய‌ போது அது காபீர்க‌ளின் வ‌ழி முறை என‌ ந‌பியுள்ளாஹ் த‌ட்டிக்க‌ழிக்க‌வில்லை. மாறாக‌ அந்த‌ முறையை இஸ்லாத்துக்காக‌ பாவித்தார்க‌ள். அது போல் ஜ‌ன‌நாய‌க‌த்தை ந‌ம‌து வ‌ழிக்கு ஏதுவாக‌ பாவிக்க‌ முடியும்.
கொலைக்கு கொலை என்ப‌து இஸ்லாத்தில் ம‌ட்டும‌ல்ல‌ ஜ‌ன‌நாய‌க‌ நாட்டிலும் அதுதான் ச‌ட்ட‌ம். ஜ‌ன‌நாய‌க‌த்துக்கு பேர் போன‌ இந்தியாவில் அண்மையில் ப‌ல‌ தூக்கு த‌ண்ட‌னைக‌ள் நிறைவேற்ற‌ப்ப‌டுகின்ற‌ன‌. ம‌ர‌ண‌ த‌ண்ட‌னை நிறைவேற்ற‌ப்ப‌டும் வித‌த்தில்தான் வித்தியாச‌ம் இருக்கின்ற‌தே த‌விர‌ த‌ண்ட‌னையில் அல்ல‌.
அதே போல் ஜ‌ன‌நாய‌க‌த்தின் இஸ்லாத்துக்கு முர‌ணான‌ ச‌ட்ட‌ங்க‌ளை நாம் க‌ட்டாயம் பின்ப‌ற்ற‌த்தான் வேண்டும் என்றில்லை. உதார‌ண‌மாக‌ ஓரின‌ சேர்க்கை. இதை ஜ‌ன‌நாய‌க‌ம் அனும‌தித்தாலும் அது க‌ட்டாய‌ம் என்றில்லை.

ஆக‌வே ஜ‌ன‌நாய‌க‌த்தை ந‌ம‌க்கு ஏதுவாக‌ நாம் ஆக்கிக்கொள்ள‌ முடியும். இதுதான் ஜ‌ன‌நாய‌க‌த்தின் மிக‌ப்பெரிய‌ ப‌ல‌வீன‌ங்க‌ளில் ஒன்று.
- முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத்

Comments

Popular posts from this blog

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்* *(தொடரும்)* 146.23.11.2017அரசாங்க  தேசிய பாடசாலையான கண்டி மகளிர் உயர் பாடசாலைக்குநியமனம் பெற்று சென்ற  முஸ்லிம் ஆசிரியைக்கு பாடம் நடத்தஅதிபர் மறுப்பு வெளியிடப்பட்டது. http://www.madawalanews.com/2017/11/blog-post_373.html 145. காலி – தூவ பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள சமகிவத்தை குடியிடுப்பு பகுதியிலுள்ள முஸ்லிம் நபரொருவரின் வீடொன்றின்  மீது அதிகாலை வேளையில், பெற்றோல் குண்டு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.  http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_912.html 144. 20.11.2017 வவுனியா நகர பள்ளிவாசல் பகுதியில் அமைந்துள்ள கடைத்தொகுதியில் அதிகாலை 1.20 மணியளவில் எற்பட்ட தீ விபத்தில் இரு கடைகள் எரிந்து நாசமாகியுள்ளதுடன், இரு கடைகள் பகுதியளவில் எரிந்து சேதமாகியது. http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_180.html 143. 17.11.2017    300க்கும் மேற்பட்ட சிங்கள இளைஞர்கள் பல குழுக்களாகப் பிரிந்து கிந்தோட்டைக்குப் பிரவேசிக்கும் பாதைகளை எல்லாம் இடைமறித்த வண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊருக்குள் பிரவேசித்து இரவு 9.30 மணியளவில் தம

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட  விளையாட்டு மைதானம்  மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு  அமைத்து கொடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது. கௌரவ முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அல்ஹாஜ் றிஷாத் பதுயுதீன் அவர்களின் நிதியின் மூலம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் புத்தள மாவட்ட அமைப்பாளர் அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களின் முயற்சியினால் அகில இலங்கை மக்கள்  காங்கிரசின் மதவாக்குள கட்சிக் குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு மிக நீண்டகால தேவைப்பாடாக இருந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் நேற்று கெளரவ அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் இந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானமானது சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியாகும் எனவே இதனை  ஊருக்கு  அமைத்து கொடுத்தமைக்கு மதவாக்குள ஊர் மக்கள் மற்றும்இ விளையாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நன்றிகளை அகில இலங்கை மக்கள் காங்ரஸிற்கு  தெரிவித்து கொள்கின்றனர். ஊடகவியலாளர் சில்மியா யூசுப். 0769622313