Skip to main content

වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි

   වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි ( ( Photos ) මවිබිම දැන් ම තාරක සම්මාන්  කොළඹ , වේල්ල වීදියේදී ගමන් මල්ලක දමා තිබියදී සොයාගත් හිස නොමැති කාන්තා මළ සිරුර කුරුවිට , තෙප්පනාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 30 හැවිරිදි අවිවාහක කාන්තාවකගේ බවට හඳුනාගෙන තිබේ .  නියෝජ්‍ය පොලිස්පති , පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ , අදාළ මළ සිරුර ඩී.එන්.ඒ. පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමු කර එය එම කාන්තාවගේ ද යන වග තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන බවය . එමෙන් ම , අදාළ ගමන් මල්ල රැගෙන ආ සැකකරු පිළිබඳව ද තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇති අතර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ . සැකකරු බුත්තල පොලිසියට අනුයුක්තව සේය කරන නිවාඩු ලබා සිටි උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු බවය . එම කාන්තාව සමග ඇති කරගත් අනියම් සම්බන්ධතාවයක් හේතුවෙන් ඇති වූ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම ඝාතනය සිදුව ඇති අතර , සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවා ඇති බව ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය . සැකකරු බඩල්කුඹුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බවට පොලිසිය හඳුනා ගෙන තිබේ . කෙසේ වෙතත් , මේ වන විට සැකකරු නිවසින් බැහැරට ගොස් ඇතැයි වාර

க‌ல்முனை முஸ்லிம்க‌ள் எவ்வாறு ந‌ட‌ந்து கொள்வ‌து?


க‌ல்முனை உள்ளூராட்சி ச‌பையை 94ம் ஆண்டு முத‌ல் ஆட்சி செய்தும் இன்று வரை க‌ல்முனையையும் நாச‌மாக்கி க‌ல்முனை சாய்ந்த‌ம‌ருது பிர‌தேச‌ங்க‌ளையும் பிரித்த‌ ஸ்ரீ ல‌ங்கா முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ், க‌ல்முனையின் எதிர் கால‌ ந‌ன்மையையும், முஸ்லிம்க‌ளின் இருப்பையும் க‌ருத்திற்கொண்டு இத்தேர்த‌லில் வாப‌ஸ் வாங்கி புதிய‌ முஸ்லிம் க‌ட்சியொன்றுக்கு அனைத்து முஸ்லிம்க‌ளும் வாக்க‌ளிக்க‌ வ‌ழி விடுவ‌தே இது வ‌ரை கால‌மும் அக்க‌ட்சி க‌ல்முனைக்கு செய்த‌ அநியாய‌ங்க‌ளுக்கு பிர‌ய‌ச்சித்த‌மாகும்.

இன்றுள்ள‌ நிலையில் க‌ல்முனை மாந‌க‌ர‌ ச‌பையை முஸ்லிம் காங்கிர‌சால் த‌னித்து வெல்ல‌ முடியாது என்ப‌தை அக்க‌ட்சி ஆத‌ர‌வாள‌ர்க‌ள் அனைவ‌ருமே ஏற்றுக்கொள்கிறார்க‌ள்.

சாய்ந்த‌ம‌ருது விட‌ய‌த்தில் முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் செய்த‌ அநியாய‌ம் கார‌ண‌மாக‌ இன்று அம்ம‌க்க‌ள் த‌னியாக‌ சுயேற்சையில் போட்டியிடுவ‌தால் அவ‌ர்க‌ள் ஒரு போதும் முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் ஆட்சிய‌மைக்க‌ உத‌வ‌ மாட்டார்க‌ள். கார‌ண‌ம் அவ்வாறு உத‌வினால் சாய்ந்த‌ம‌ருது இன்றி க‌ல்முனையை முஸ்லிம்க‌ள் கைப்ப‌ற்ற‌ முடியாது என்ப‌து நிரூபிக்க‌ப்ப‌ட்டு சாய்ந்த‌ம‌ருதுக்கான‌ பிர‌தேச‌ ச‌பை வ‌ழ‌ங்குவ‌து க‌ல்முனைக்கு ஆப‌த்து என்ற‌ மு. காவின் க‌ருத்து உறுதியாகி விடும்.

இந்த‌ நிலையில் முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்புட‌ன் இணைந்து ஆட்சி செய்யுமா என்றால் அத‌ற்கு நிறைய‌வே இட‌முண்டு. கார‌ண‌ம் மு. கா த‌லைவ‌ர் த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்பின் அத்த‌னை தாள‌த்துக்கும் ஆடுப‌வ‌ர். இவ்வாறு செய்தால் அது க‌ல்முனை முஸ்லிம்க‌ளை காட்டிக்கொடுத்த‌தாக‌வே முடியும் என்ற‌ க‌ருத்து இருந்தாலும் இத்த‌கைய‌ காட்டிக்கொடுப்புக்க‌ளும் அவ‌ற்றை ச‌மாளித்த‌லும் மு. காவுக்கு புதிய‌ ஒன்ற‌ல்ல‌. த‌மிழ் முஸ்லிம் உற‌வை காக்க‌ வேண்டும் என்ப‌த‌ற்காக‌ இணைந்து ஆட்சி செய்ய‌ப்போகிறோம் என்பார்க‌ள். இத‌ற்கும் ஒரு ஏமாந்த‌ போராளி நாரே த‌க்பீர் என்பான். அத‌ன் பின் வ‌ருகின்ற‌ க‌ல்முனைக்கான‌ ஆப‌த்துக்க‌ளின் போது வேறு க‌ட்சிக‌ள் மீதும் சாய்ந்த‌ம‌ருதின் மீதும் மு. கா ப‌ழி போட்டு த‌ப்பிக்க‌ பார்ப்பார்க‌ள்.

இந்த‌ சூழ‌லில் க‌ல்முனை முஸ்லிம்க‌ள் எவ்வாறு ந‌ட‌ந்து கொள்வ‌து என்று சிந்திக்க‌ வேண்டும்.
காலாகால‌மாய் க‌ல்முனை முஸ்லிம்க‌ள் ம‌த்தியில் த‌மிழ‌ன் ஆட்சியை பிடிப்பான் என்ற‌ இன‌வாத‌த்தையும் சாய்ந்த‌ம‌ருதான் மேய‌ரா க‌ல்முனைக்குடியான் மேய‌ரா ம‌ருத‌முனையான் மேய‌ரா என்ற‌ ஜாஹிலிய்யா கால‌ பிர‌தேச‌ வாத‌த்தையும் கிள‌ப்பி க‌ல்முன‌யின் ஆட்சியை பிடித்து க‌ல்முனையை சீர‌ழித்த‌, அத‌னை கொள்ளையிட்டு ஏப்ப‌ம் விட்ட‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌சுக்கு மீண்டும் வாக்க‌ளித்து க‌ல்முனையை த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்பிட‌ம் கொடுக்க‌ உத‌வுவ‌தா? அல்ல‌து க‌ல்முனையின் அதிகார‌ம் இல்லாத‌ நிலையிலும் க‌ல்முனைக்குடி, சாய்ந்த‌ம‌ருது, ம‌ருத‌முனை, ந‌ற்பிட்டி முனை என‌ அனைத்து ஊர்க‌ளுக்கும் உத‌வி வ‌ரும் அமைச்ச‌ர் ரிசாத் ப‌தியுதீன் த‌லைமையிலான‌ க‌ட்சிக்கு வாக்க‌ளித்து அவ‌ர்க‌ளுக்கு ஒரு ச‌ந்த‌ர்ப்ப‌ம் கொடுத்து பார்ப்ப‌தா என்ப‌தை முஸ்லிம்க‌ள் சிந்திக்க‌ வேண்டும்.
தீய‌து என்று தெரிந்து கொண்டே தீய‌துக்கு ஆத‌ர‌வு கொடுப்ப‌து புத்திசாலித்த‌ன‌மான‌த‌ல்ல‌.
- முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத்

Comments

Popular posts from this blog

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்* *(தொடரும்)* 146.23.11.2017அரசாங்க  தேசிய பாடசாலையான கண்டி மகளிர் உயர் பாடசாலைக்குநியமனம் பெற்று சென்ற  முஸ்லிம் ஆசிரியைக்கு பாடம் நடத்தஅதிபர் மறுப்பு வெளியிடப்பட்டது. http://www.madawalanews.com/2017/11/blog-post_373.html 145. காலி – தூவ பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள சமகிவத்தை குடியிடுப்பு பகுதியிலுள்ள முஸ்லிம் நபரொருவரின் வீடொன்றின்  மீது அதிகாலை வேளையில், பெற்றோல் குண்டு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.  http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_912.html 144. 20.11.2017 வவுனியா நகர பள்ளிவாசல் பகுதியில் அமைந்துள்ள கடைத்தொகுதியில் அதிகாலை 1.20 மணியளவில் எற்பட்ட தீ விபத்தில் இரு கடைகள் எரிந்து நாசமாகியுள்ளதுடன், இரு கடைகள் பகுதியளவில் எரிந்து சேதமாகியது. http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_180.html 143. 17.11.2017    300க்கும் மேற்பட்ட சிங்கள இளைஞர்கள் பல குழுக்களாகப் பிரிந்து கிந்தோட்டைக்குப் பிரவேசிக்கும் பாதைகளை எல்லாம் இடைமறித்த வண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊருக்குள் பிரவேசித்து இரவு 9.30 மணியளவில் தம

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட  விளையாட்டு மைதானம்  மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு  அமைத்து கொடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது. கௌரவ முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அல்ஹாஜ் றிஷாத் பதுயுதீன் அவர்களின் நிதியின் மூலம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் புத்தள மாவட்ட அமைப்பாளர் அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களின் முயற்சியினால் அகில இலங்கை மக்கள்  காங்கிரசின் மதவாக்குள கட்சிக் குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு மிக நீண்டகால தேவைப்பாடாக இருந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் நேற்று கெளரவ அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் இந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானமானது சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியாகும் எனவே இதனை  ஊருக்கு  அமைத்து கொடுத்தமைக்கு மதவாக்குள ஊர் மக்கள் மற்றும்இ விளையாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நன்றிகளை அகில இலங்கை மக்கள் காங்ரஸிற்கு  தெரிவித்து கொள்கின்றனர். ஊடகவியலாளர் சில்மியா யூசுப். 0769622313