Skip to main content

அம்பலமான முகங்கள்

 Virakesari 25.07.2021 ***************************** எம்.எஸ்.தீன் - முஸ்லிம் கட்சிகளின் அரசியல் தலைவர்களும், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தங்களது சுயநலத்திற்காக எந்தப் பிசாசுடனும் உறவுகளை வைத்துக் கொள்வதற்கும், சேவகம் செய்வதற்கும் இடம், ஏவல், மரியாதை என்ற எதனையும் கவனத்திற் கொள்ளமாட்டார்கள் என்பதற்கு மற்றுமொரு சான்றாகவே அமைச்சர் உதய கம்மன்விலவுக்கு எதிராக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினால் கொண்டு வரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லாத பிரேரணை விடயத்திலும் முஸ்லிம் கட்சிகளின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் முடிவுகள் அமைந்துள்ளன. அமைச்சர் உதய கம்மன்விலவுக்கு எதிராக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினால் கொண்டு வரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லாத பிரேரணையானது முழுக்க அரசியல் நோக்கத்தைக் கொண்டது. எரிபொருளின் விலையை அதிகரித்தமையை பொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலரும் அந்த பழியை உதய கம்மன்விலவின் தலைமையில் சுமர்த்திவிட்டு, நல்லபிள்ளை போல் மக்கள் மத்தியில் கருத்துக்களை வெளியிட்டார்கள்.  இத்தகைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களினதும், பொதுஜன பெரமுனவினதும் உண்மையான நிலைப்பாட்டை மக்களுக்கு காண்பிப்பதற்காகவே நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வரப்

பாகிஸ்தான் அரிசி

ஒப்பீட்டளவில்அதிக இறக்குமதி வரிக்கு உட்பட்டதாக பாகிஸ்தான் அரிசி  காணப்படுகின்றது!
 ஊடகப்பிரிவு
பலநாடுகளில்இருந்துஇலங்கைக்குஇறக்குமதிசெய்யப்பட்டுவருகின்றஅரிசிக்கானஇறக்குமதிவரிகிலோவொன்றிற்கு 25 சதம்விதிக்கப்படுகின்றபோதிலும்  பாகிஸ்தானிலிருந்துவரும்அரிசிமட்டும்  கிலோவொன்றிற்கு 50 ரூபாவரிவிதிக்கப்படுகிறது. இதுஒப்பீட்டளவில்அதிகஇறக்குமதிவரிக்குஉட்பட்டதாகஉள்ளமைஎமக்குகவலையைதருகின்றதுஎனபாகிஸ்தானின்  அரிசிஏற்றுமதியாளர்கள்சங்கத்தின்பிரதமதலைமைநிறைவேற்று  அதிகாரிரபீக்சுலேமான்தெரிவித்தார்.

கடந்தவாரம்கொழும்பு 03 இல்அமைந்துள்ளகைத்தொழில்மற்றும்வர்த்தகஅமைச்சின்வளாகத்திலஅமைச்சர்; ரிஷாட்பதியுதீனுடனானஇடம்பெற்றசந்திப்பொன்றின்போதேஅவர்இதனைதெரித்தார்.
அரிசிஏற்றுமதியாளர்கள்சங்கத்தின்பிரதமதலைமைநிறைவேற்று  அதிகாரிரபீக்சுலேமானதொடர்ந்துகருத்துதெரிவிக்கiயில்:
 உலகெங்கிலும்உள்ளபலநாடுகள்தங்கள்அரிசிஏற்றுமதியைஊக்கப்படுத்திநிறுத்துகின்றன. உலகின்ஒரேநாடானபாகிஸ்தான்மட்டுமேஅதன்அரிசிஏற்றுமதியைகட்டுப்படுத்துவதில்லை. நாங்கள்பாக்கிஸ்தானியதனியார்துறையினர். எங்கள்நாட்டின்மொத்தஅரிசிஏற்றுமதிகளைகட்டுப்படுத்திவருகின்றபோதிலும்எங்கள்  மீதுஅரசாங்கத்தின்கட்டுப்பாடுகள்இல்லை. 1996 ஆம்ஆண்டுமுதல்பாகிஸ்தான்அரிசிஏற்றுமதியாளர்கள்சங்கம்இலங்கையுடன்  வர்த்தகநடவடிக்கைகளைமேற்கொண்டுவருகின்றதுடன்அரிசியினைஅரசநிறுவனமான  கூட்டுறவுமொத்தவிற்பனைமற்றும்  ஏனையதனியார்துறையினருக்கும்வழங்கிவருகின்றது.
இலங்கைக்குஇறக்குமதிசெய்யப்படும்ஏனையஅரிசிகிலோஒன்றிற்கு 25 சதம்வரிவிதிக்கப்படுகிறது. என்றாலும்பாகிஸ்தானிலிருந்துவரும்பாஸ்மதிஅரிசிஅல்லாதஅரிசிக்குகிலோவொன்றிற்கு 50 ரூபாவரிவிதிக்கப்படுகிறதுஇதுஒப்பீட்டளவில்அதிகஇறக்குமதிவரிக்குஉட்பட்டதாகஉள்ளதுஎமக்குகவலையைதருகின்றது.
பாஸ்மதிஅரிசிஅல்லாதஎங்கள்மீதுவிதிக்கப்பட்டஇந்தஉயர்ந்தஇறக்குமதிவரிகளைமறுபரிசீலனைசெய்யவும்மற்றும்குறைக்கவும்நாங்கள்உங்களைஅழைக்கிறோம். எமது  Pமு 386 மற்றும்  ரகபாஸ்மதி; அல்லாதஅரிசிவகைகள்இலங்கையில்தரையிறங்கியுள்ளன, ஆனால்அவைஒருவேளை 'பஸ்மதி' எனவும்  தவறுதலாகவகைப்படுத்தப்படுகின்றன, அதேசமயம்பாஸ்மதி  கிலோவொன்றிற்கு 50 ரூபாய்க்குவரிவிதிக்கப்படுகிறது. அத்துடன்இலங்கைக்கானபாஸ்மதிஇறக்குமதிக்கானவரிவிலக்குகோட்டாவினைஅதிகரிக்கவேண்டுமெனநாங்கள்கோரிக்கைவிடுக்கின்றோம். சாத்தியமானால்இரட்;டிப்பாக 12000 மெற்றிக்தொன்அரிசியைஇறக்குமதிசெய்யவும்விரும்புகின்றோம்.
வர்த்தகதிணைக்களத்தின்தகவலின்படி   பாகிஸ்தான் - இலங்கைசுதந்திரவர்த்தகஉடன்படிக்ககைக்குஇணங்க 2007 ஆம்ஆண்டு  இருநாடுகளினதுமுதலாவதுஅமைச்சர்களின்கூட்டத்தில்பாஸ்மதிஅரிசிஇறக்குமதிதொடர்பில்இணக்கம்காணப்பட்டது. வருடாவருடம் 6000 மெற்றிக்தொன்பாஸ்மதி  அரிசியைஇறக்குமதிசெய்யவதற்குஇணக்கம்காணப்பட்டதுஎனசுலேமான்குறிப்பிட்டார்.
பாக்கிஸ்தான்அரிசிவகைகள்நீண்டகாலமாகஇலங்கைசந்தையில்விற்கப்பட்டுவந்தன. மேலும்பலஎமதுநுகர்வோர்கள்பாக்கிஸ்தான்அரிசிவகைகளைநன்குஅறிந்தும்பழக்கப்பட்டும்உள்ளனர். இறக்குமதிவரிமற்றும்ஒதுக்கீட்டுவிவகாரங்கள்பற்றியஉங்கள்கோரிக்கைநியாயமானதாகவேதோன்றுகிறது. இருதரப்புசுங்கவரிஒப்பந்தங்கள்மற்றும்உள்நாட்டுஉணவுபாதுகாப்புஎன்பனபாகிஸ்தான் - இலங்கைசுதந்திரவர்த்தகஉடன்படிக்ககைக்குவிளைவைஏற்படுத்தமாஎனஅச்சம்தோன்றுகின்றதுஎனஅமைச்சர்பதியுதீன்கூறினார.Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய