Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

க‌ சாய்ந்த‌ம‌ருது ப‌ள்ளிவாய‌ல் ப‌கிர‌ங்க‌மாக‌ ம‌ன்னிப்பு கேட்ப‌துட‌ன்சாய்ந்த‌ம‌ருது விட‌ய‌த்தில் த‌மக்கு எந்த‌ ஆட்சேப‌னையும் இல்லை என்றும் சாய்ந்த‌ம‌ருதுக்கு த‌னியான‌ பிர‌தேச‌ ச‌பை கொடுக்க‌ வேண்டும் என்றும் த‌மிழ் தேசிய‌ கூட்ட‌மைப்பின‌ர் சொல்வ‌து ஆடு ந‌னைகின்ற‌தே என‌ ஓநாய் அழுவ‌து போன்ற‌தாகும்.
எதிரியின் ஒரு கையை க‌ள‌ட்டுவ‌து என்றால் அந்த‌ எதிரிக்கு எதிரி ச‌ந்தோச‌ப்ப‌ட‌த்தான் செய்வான். சாய்ந்த‌ம‌ருதை க‌ள‌ட்டி விடுவ‌த‌ன் மூல‌ம் க‌ல்முனை முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்தில் ஒரு கை க‌ள‌ருவ‌தை நிச்சய‌ம் த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்பு ச‌ந்தோச‌மாக‌வே பார்க்கும்.
எம்மை பொறுத்த‌வ‌ரை சாய்ந்த‌ம‌ருதை அபிவிருத்தி செய்யாத‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌சை அம்ம‌க்க‌ள் ஒதுக்கி எப்போதோ பிர‌தேச‌ ச‌பையை வென்றிருக்க‌லாம். ஆனால் இப்போது சாய்ந்த‌ம‌ருதுக்கான‌ பிர‌தேச‌ ச‌பை என்ப‌து அவ்வூருக்கான‌ அதிகார‌ம் என்ப‌த‌ற்க‌ப்பால் ஊர் வாத‌மாக‌ மாறிவிட்ட‌தால் இது விட‌ய‌த்தில் எம‌து க‌ருத்துக்க‌ளை மீளாய்வு செய்ய‌ வேண்டியுள்ள‌து.

சாய்ந்த‌ம‌ருது ச‌பை விட‌ய‌த்தில் அம்ம‌க்க‌ள் த‌ம‌து வாக்குப்பெற்ற‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌சிட‌மே போராடியிருக்க‌ வேண்டும். முடியாது போனால் சாய்ந்த‌ம‌ருது ம‌க்க‌ள் ஒற்றுமைப்ப‌ட்டு ஏதாவ‌தொரு தேர்த‌லில் மு. காவை தோற்க‌டித்து காட்ட‌ வேண்டும் என்ப‌தையே நாம் சொல்லி வ‌ருகிறோம்.

சாய்ந்த‌ம‌ருது விட‌ய‌த்தில் அவ்வூர் ப‌ள்ளிவாசல் முஸ்லிம்க‌ளை கொன்றொழித்த‌ த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்பு க‌ட்சிக‌ளின் பாராளும‌ன்ற‌ உறுப்பின‌ர் கோடீஸ்வ‌ர‌னிட‌மும் முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்துரோகிக‌ளான‌ த‌மிழ் தேசிய‌ கூட்ட‌மைப்பின் த‌லைவ‌ர் ச‌ம்ப‌ந்த‌னிட‌மும் உத‌வி கேட்ட‌மை வ‌ர‌லாற்று துரோக‌மாகும். இதே த‌ச‌வ‌றைத்தான் க‌ல்முனைத்தொகுதி முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் 90ம் ஆண்டும் செய்த‌து. அப்போது முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்துள் இருந்த‌ அர‌சிய‌ல் க‌ட்சிக‌ளின் மோத‌லுக்காய் புலிக‌ளிட‌ம் சில‌ முஸ்லிம்க‌ள் நீதி கேட்ட‌தால் அவ‌ர்க‌ள் இத‌னை ஒரு சாட்டாக‌ வைத்து க‌ல்முனை ம‌ற்றும் சாய்ந்த‌ம‌ருது முஸ்லிம் வாலிப‌ர்க‌ளை பிடித்துச்சென்றார்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளில் ப‌ல‌ருக்கு இன்று வ‌ரை  என்ன‌ ந‌ட‌ந்த‌து என்று தெரியாத‌ நிலை. இதே போன்ற‌தொரு வ‌ர‌லாற்று பிழையை சாய்ந்த‌ம‌ருது ப‌ள்ளிவாய‌ல் செய்துள்ள‌து.

ஆக‌வே கோடீஸ்வ‌ர‌னிட‌மும் ச‌ம்ப‌ந்த‌னிட‌மும் உத‌வி கேட்ட‌மைக்காக‌ சாய்ந்த‌ம‌ருது ப‌ள்ளிவாய‌ல் ப‌கிர‌ங்க‌மாக‌ ம‌ன்னிப்பு கேட்ப‌துட‌ன் இது விட‌ய‌த்தில் எவ்வாறு பாதிப்பின்றி சாய்ந்த‌ம‌ருதுக்கான‌ பிர‌தேச‌ ச‌பையை வெல்வ‌து என்ப‌து ப‌ற்றி க‌ல்முனை ம‌ற்றும் ச‌ய்ந்த‌ம‌ருது ப‌ள்ளிவாய‌ல்க‌ளும் பிர‌தேச‌ அர‌சிய‌ல் க‌ட்சிக‌ளும் இர‌ண்டு ஊரும் த‌விர்ந்த‌ பொதுவான‌ ஊரில் பேச்சுவார்த்தை ந‌ட‌த்த‌ வேண்டும் என்றும் உல‌மா க‌ட்சி வேண்டுகோள் விடுக்கிற‌து.

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத