මෛතී්‍රපාල සිරිසේන මහතා සමග කටාර් රාජ්‍ය වෙත පෙමිණි අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා


අතිගරු ජනාධිපති මෛතී්‍රපාල සිරිසේන මහතා සමග නිල සංචාරයක් ර්‍සදහා කටාර් රාජ්‍ය වෙත පෙමිණි අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මහතා උත්සවයකට සහභාගිවීමට පෙර මල් කිතිත්තක් පර්‍ලදවන අයුරු.
ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிரிசேன அவர்களுடன் கடார் நாட்டுக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயமொன்றை மேற்கொண்டுள்ள அமைச்சர் பைஸர் முஸ்தபா அவர்களை நிகழ்கவொன்றுக்கு பங்குபற்றும் முன் மலர்ச்செண்டு அணிவித்து வரவேற்கும் காட்சி.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்