Skip to main content

වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි

   වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි ( ( Photos ) මවිබිම දැන් ම තාරක සම්මාන්  කොළඹ , වේල්ල වීදියේදී ගමන් මල්ලක දමා තිබියදී සොයාගත් හිස නොමැති කාන්තා මළ සිරුර කුරුවිට , තෙප්පනාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 30 හැවිරිදි අවිවාහක කාන්තාවකගේ බවට හඳුනාගෙන තිබේ .  නියෝජ්‍ය පොලිස්පති , පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ , අදාළ මළ සිරුර ඩී.එන්.ඒ. පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමු කර එය එම කාන්තාවගේ ද යන වග තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන බවය . එමෙන් ම , අදාළ ගමන් මල්ල රැගෙන ආ සැකකරු පිළිබඳව ද තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇති අතර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ . සැකකරු බුත්තල පොලිසියට අනුයුක්තව සේය කරන නිවාඩු ලබා සිටි උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු බවය . එම කාන්තාව සමග ඇති කරගත් අනියම් සම්බන්ධතාවයක් හේතුවෙන් ඇති වූ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම ඝාතනය සිදුව ඇති අතර , සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවා ඇති බව ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය . සැකකරු බඩල්කුඹුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බවට පොලිසිය හඳුනා ගෙන තිබේ . කෙසේ වෙතත් , මේ වන විට සැකකරු නිවසින් බැහැරට ගොස් ඇතැයි වාර

தொட‌ர்ந்தும் முட்டாளாகும் ஹ‌க்கீமை முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் ந‌ம்ப‌ முடியுமா?
ச‌ட்ட‌த்த‌ர‌ணியாக‌ இருந்து கொண்டு ஒன்றைக்காட்டி இன்னொன்றுக்கு எம்மிட‌ம் கையொப்ப‌ம் பெற்று விட்டார்க‌ள் என‌ ஏமாளித்த‌ன‌மாக‌ கூறும் ஒரு த‌லைமையிலான‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌சை இன்ன‌மும் முஸ்லிம்க‌ள் ந‌ம்ப‌ முடியுமா என‌ உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் கேள்வி எழுப்பினார்.

க‌ட்சித்த‌லைமைய‌க‌த்தில் ந‌டைபெற்ற‌ ம‌க்க‌ள் ச‌ந்திப்பின் போது அவ‌ர் மேலும் தெரிவித்த‌தாவ‌து


அண்மையில் பாராளும‌ன்ற‌த்தில் நிறைவேற்ற‌ப்ப‌ட்ட‌ மாகாண‌ ச‌பைக‌ள் திருத்த‌ ச‌ட்ட‌ மூல‌ம் ச‌ம்ப‌ந்த‌மாக‌ த‌ம‌க்கு காட்ட‌ப்ப‌ட்ட‌து வேறு என்றும் த‌லையில் க‌ட்டிய‌து வேறு என்றும் முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் த‌லைவ‌ர் ர‌வூஃப் ஹ‌க்கீம் கூறியுள்ள‌மை வெட்க‌க்கேடான‌ ஒன்றாகும்.

ஒரு ச‌ட்ட‌த்த‌ர‌ணியாக‌ இருந்து கொண்டு 18 வ‌ருட‌ங்க‌ளுக்கு மேல் பாராளும‌ன்ற‌ உறுப்பின‌ராக‌ அனுப‌வ‌ம் பெற்ற‌ ஒருவ‌ர் இவ்வாறு தான் ஏமாந்துவிட்ட‌தாக‌ சொல்வ‌து ஒன்றில் இவ‌ர் மிக‌ப்பெரிய‌ முட்டாளாக‌ இருக்க‌ வேண்டும் அல்ல‌து இவ்வாறு தெரியாத்த‌ன‌மாக‌ ந‌ட‌ந்து விட்ட‌து என‌ ச‌மூக‌த்தை ஏமாற்ற‌ பொய் சொல்வ‌தாக‌வே இருக்க‌ வேண்டும்.


பிர‌த‌ம‌ர் ர‌ணில் த‌லைமையிலான‌ ஐ தே க‌வுட‌ன் மிக‌ நெருங்கிய‌ விசுவாசியாக‌ ஹ‌க்கீம் இருந்தும் இவ்வாறு ஏமாந்து விட்ட‌தாக‌ சொல்வ‌த‌ன் மூல‌ம் ர‌ணில் விக்ர‌ம‌சிங்க‌, ஹ‌க்கீமை ஏமாற்றி விட்டாரா அல்ல‌து ஹ‌க்கீம் வ‌ழ‌மையாக‌ சொல்வ‌து போல் க‌ண்ணை திற‌ந்து கொண்டே குழியில் விழுந்து விட்டாரா அல்ல‌து கோடிக‌ளை வாங்கிக்கொண்டு ச‌மூக‌த்திட‌ம் பொய் சொல்கிறாரா என்ப‌தை முஸ்லிம் ம‌க்க‌ள் சிந்திக்க‌ வேண்டும்.

ஹ‌க்கீமும் முஸ்லிம் காங்கிர‌சை சேர்ந்த‌வ‌ர்க‌ளும் இவ்வாறெல்லாம் சொல்வ‌து எம‌க்கு என்றும் புதிய‌த‌ல்ல‌. 2001ம் ஆண்டு முத‌ல் இப்ப‌டித்தான் சொல்லி பிழைப்பு ந‌ட‌த்திக்கொண்டிருக்கிறார். 2001ம் ஆண்டு ஒஸ்லோவில் ந‌டைபெற்ற‌ பேச்சுவார்த்தையின் போது முஸ்லிம் த‌னித்த‌ர‌ப்பாக‌ போகும் ப‌டி நாம் சொன்ன‌ போது அத‌னை ம‌றுத்து அமைச்சு ப‌த‌வியை த‌க்க‌ வைப்ப‌த‌ற்காக‌ அர‌ச‌ த‌‌ர‌ப்பாக‌ சென்ற‌துட‌ன் ர‌ணில் அர‌சு மீது த‌ம‌க்கு ந‌ம்பிக்கை இருப்ப‌தாக‌ ஹ‌க்கீம் கூறினார். இத‌ன் கார‌ண‌மாக‌ அன்று காத்தான்குடியில் ந‌டை பெற்ற‌ கிழ‌க்கு மாகாண‌ ஜ‌ம்மிய்ய‌துல் உல‌மாவின் கூட்ட‌த்தில் உரையாற்றும் போது த‌னித்த‌ர‌ப்பை நிராக‌ரிக்கும் ஹ‌க்கீமின் செய‌ல் முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்துக்கு செய்யும் துரோக‌மாகும் என‌ ப‌கிர‌ங்க‌மாக‌ கூறினேன். அன்று நான் சொன்ன‌தைக்கேட்டு இந்த‌ ச‌மூக‌ம் விழித்திருந்தால் இன்று த‌ங்கையை காட்டி அக்காவை க‌ட்டி வைத்து விட்டார்க‌ள் என்ப‌து போல் ஹ‌க்கீம் புல‌ம்புவ‌தை பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் கேவ‌ல‌ம் முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்துக்கு வ‌ந்திருக்காது.


த‌ற்போது சொல்வ‌து போன்றுதான் ம‌ஹிந்த‌வின் ஆட்சிக்கால‌த்திலும் 18வ‌து திருத்த‌ம், திவிநெகும‌ ச‌ட்ட‌மூல‌ம் என்ப‌வ‌ற்றுக்கு ஆத‌ர‌வ‌ளித்து விட்டு முட்டாளாகி விட்டோம் என்றார். இவ‌ர் முட்டாளாகிக்கொண்டிருக்கிறார் என்ப‌த‌ற்காக‌ முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் ப‌லிக்க‌டாவாக‌ வேண்டுமா?


ஆக‌வே தொட‌ர்ந்தும் த‌ன்னை முட்டாள் என‌ உறுதிப்ப‌டுத்தும் த‌லைமையும் அத‌ற்கு துணை போகும் கொள்ளைக்கூட்ட‌த்தையும் கொண்ட‌ க‌ட்சி இல‌ங்கை முஸ்லிம்க‌ளுக்கு குறிப்பாக‌ கிழ‌க்கு முஸ்லிம்க‌ளுக்கு இன்ன‌மும் தேவையா என்ற‌ தீர்மாண‌த்துக்கு ம‌க்க‌ள் வ‌ர‌ வேண்டும். இல்லையேல் இந்த‌க்க‌ட்சியால் முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் இன்னும் ப‌ல‌ இழ‌ப்புக்க‌ளை ச‌ந்திக்க‌ வேண்டி வ‌ரும் என்ப‌தை உல‌மாக்க‌ள் த‌லைமையிலான‌ க‌ட்சி என்ற‌ வ‌கையில் சொல்லிக்கொள்கிறோம் என‌ முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் மௌல‌வி கூறினார்.

Comments

Popular posts from this blog

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்* *(தொடரும்)* 146.23.11.2017அரசாங்க  தேசிய பாடசாலையான கண்டி மகளிர் உயர் பாடசாலைக்குநியமனம் பெற்று சென்ற  முஸ்லிம் ஆசிரியைக்கு பாடம் நடத்தஅதிபர் மறுப்பு வெளியிடப்பட்டது. http://www.madawalanews.com/2017/11/blog-post_373.html 145. காலி – தூவ பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள சமகிவத்தை குடியிடுப்பு பகுதியிலுள்ள முஸ்லிம் நபரொருவரின் வீடொன்றின்  மீது அதிகாலை வேளையில், பெற்றோல் குண்டு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.  http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_912.html 144. 20.11.2017 வவுனியா நகர பள்ளிவாசல் பகுதியில் அமைந்துள்ள கடைத்தொகுதியில் அதிகாலை 1.20 மணியளவில் எற்பட்ட தீ விபத்தில் இரு கடைகள் எரிந்து நாசமாகியுள்ளதுடன், இரு கடைகள் பகுதியளவில் எரிந்து சேதமாகியது. http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_180.html 143. 17.11.2017    300க்கும் மேற்பட்ட சிங்கள இளைஞர்கள் பல குழுக்களாகப் பிரிந்து கிந்தோட்டைக்குப் பிரவேசிக்கும் பாதைகளை எல்லாம் இடைமறித்த வண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊருக்குள் பிரவேசித்து இரவு 9.30 மணியளவில் தம

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட  விளையாட்டு மைதானம்  மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு  அமைத்து கொடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது. கௌரவ முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அல்ஹாஜ் றிஷாத் பதுயுதீன் அவர்களின் நிதியின் மூலம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் புத்தள மாவட்ட அமைப்பாளர் அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களின் முயற்சியினால் அகில இலங்கை மக்கள்  காங்கிரசின் மதவாக்குள கட்சிக் குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு மிக நீண்டகால தேவைப்பாடாக இருந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் நேற்று கெளரவ அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் இந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானமானது சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியாகும் எனவே இதனை  ஊருக்கு  அமைத்து கொடுத்தமைக்கு மதவாக்குள ஊர் மக்கள் மற்றும்இ விளையாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நன்றிகளை அகில இலங்கை மக்கள் காங்ரஸிற்கு  தெரிவித்து கொள்கின்றனர். ஊடகவியலாளர் சில்மியா யூசுப். 0769622313