Skip to main content

වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි

   වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි ( ( Photos ) මවිබිම දැන් ම තාරක සම්මාන්  කොළඹ , වේල්ල වීදියේදී ගමන් මල්ලක දමා තිබියදී සොයාගත් හිස නොමැති කාන්තා මළ සිරුර කුරුවිට , තෙප්පනාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 30 හැවිරිදි අවිවාහක කාන්තාවකගේ බවට හඳුනාගෙන තිබේ .  නියෝජ්‍ය පොලිස්පති , පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ , අදාළ මළ සිරුර ඩී.එන්.ඒ. පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමු කර එය එම කාන්තාවගේ ද යන වග තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන බවය . එමෙන් ම , අදාළ ගමන් මල්ල රැගෙන ආ සැකකරු පිළිබඳව ද තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇති අතර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ . සැකකරු බුත්තල පොලිසියට අනුයුක්තව සේය කරන නිවාඩු ලබා සිටි උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු බවය . එම කාන්තාව සමග ඇති කරගත් අනියම් සම්බන්ධතාවයක් හේතුවෙන් ඇති වූ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම ඝාතනය සිදුව ඇති අතර , සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවා ඇති බව ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය . සැකකරු බඩල්කුඹුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බවට පොලිසිය හඳුනා ගෙන තිබේ . කෙසේ වෙතත් , මේ වන විට සැකකරු නිවසින් බැහැරට ගොස් ඇතැයි වාර

வ‌ட‌க்கு கிழ‌க்கு முஸ்லிம்க‌ளின் அபிலாஷை என்ப‌து வ‌ட‌க்கும் கிழ‌க்கு மீண்டும் இணைய‌க்கூடாது


 வ‌ட‌க்கு கிழ‌க்கை இணைப்ப‌தை முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் எதிர்க்கிற‌து என‌ சொல்ல‌ முடியாது என‌ தொலைக்காட்சி நிக‌ழ்ச்சியொன்றில் பேசிய‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் த‌லைவ‌ர் ர‌வூஃப் ஹ‌க்கீம் தெரிவித்த‌த‌ன் மூல‌ம் வ‌ட‌க்கு கிழ‌க்கை இணைப்ப‌த‌ற்கான‌ சூழ்ச்சியில் ஹ‌க்கீம் விலை போய் விட்டார் என்ற‌ எம‌து க‌ருத்து ஊர்ஜித‌மாகி விட்ட‌து என‌ உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் தெரிவித்தார்.
க‌ட்சிக்காரியால‌ய‌த்தில் ந‌டைபெற்ற‌ ம‌க்க‌ள் ச‌ந்திப்பின் போது அவ‌ர் மேலும் தெரிவித்த‌தாவ‌து,

வ‌ட‌க்கும் கிழ‌க்கும் இணைய‌க்கூடாது என‌  அ. இ. ம‌க்க‌ள் காங்கிர‌ஸ் நேர‌டியாக‌ சொல்லும் போது நீங்க‌ளும் அப்ப‌டி சொல்கிறீர்க‌ளா என‌ ஊட‌க‌விய‌லாள‌ர் கேட்ட‌ போது அவ்வாறு நாம் சொல்ல‌ முடியாது என்று சொன்ன‌ ஹ‌க்கீம் அத‌ற்குரிய‌ கார‌ண‌த்தை சொல்லாம‌ல் வ‌ழ‌மை போன்று சுற்றோ சுற்று என‌ சுற்றிக்கொண்டிருந்தார்.  அத்துட‌ன்
வ‌ட‌க்கு கிழ‌க்கு இணைப்பு த‌மிழ் ம‌க்க‌ளின் அபிலாஷை என்றார். இத‌ற்கு குறுக்காக‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் நிற்காது என்றும் கூறினார். அப்ப‌டியானால் முஸ்லிம்களின் அபிலாஷைக‌ள் என்ன‌ என‌ கேட்க‌ப்ப‌ட்ட‌ போது அத‌ற்கும் ஹ‌க்கீம் ப‌தில் த‌ராம‌ல் மீண்டும் சுற்ற‌ ஆர‌ம்பித்து விட்டார்.

வ‌ட‌க்கு கிழ‌க்கு முஸ்லிம்க‌ளின் அபிலாஷை  என்ப‌து வ‌ட‌க்கும் கிழ‌க்கு மீண்டும் இணைய‌க்கூடாது என்ப‌தும் மூவின‌ ம‌க்க‌ளும் வாழும்  சுத‌ந்திர‌மான‌  கிழ‌க்கு என்ப‌துமாகும் என்ப‌து கூட‌ தெரியாத‌ ஒரு முஸ்லிம் க‌ட்சித்த‌லைவ‌ராக‌ ஹ‌க்கீம் இருப்ப‌து க‌வ‌லை த‌‌ருகிற‌து.

வ‌ட‌க்கு கிழ‌க்கை இணைப்ப‌தாயின் பாராளும‌ன்ற‌த்தில் மூன்றில் இர‌ண்டு கிடைக்குமா? சிங்க‌ள‌ எம் பீக்க‌ள் ஆத‌ர‌வ‌ளிப்பார்க‌ளா என்றெல்லாம் ஹ‌க்கீம் சொல்லியுள்ளார்.
வ‌ட‌க்கு கிழ‌க்கை இணைப்ப‌தால் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்கு  பெரிதாக‌ பாத‌‌க‌ங்க‌ள் இல்லை. ம‌த்தியில் சிங்க‌ள‌வ‌ர் ஆட்சி என்ப‌தால் த‌ம‌க்குரிய‌தை பெற‌ அவ‌ர்க‌ளால் முடியும். ஆனால் கிழ‌க்கு முஸ்லிம்க‌ளுக்குத்தான் பாரிய‌ ஆப‌த்து என்ப‌து புரியாத‌ க‌ட்சியாக‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் உள்ள‌து.

பாராளும‌ன்றத்தில் மூன்றில் இர‌ண்டு எடுப்ப‌து பெரிய‌ விட‌ய‌ம் அல்ல‌. சிங்க‌ள‌ பாராளும‌ன்ற‌ உறுப்பின‌ர்க‌ளுக்கு  ஆளுக்கு இர‌ண்டு கோடி கொடுத்தால் கிடைத்த‌து புண்ணிய‌ம் என‌ கையை உய‌ர்த்திவிட்டு போவ‌ர் என்ப‌தை க‌ட‌ந்த‌ கால‌ங்க‌‌ளில் நாம் காண‌வில்லையா?

கோடிக‌ளை பெற்றுக்கொண்டு முஸ்லிம்க‌ளுக்கு விரோத‌மான‌ ச‌ட்ட‌ங்க‌ளுக்கே முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் கை உய‌ர்த்தும் போது சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்கு பெரும்பாலும் பாதிப்பில்லாத‌ வ‌ட‌க்கு கிழ‌க்கு இணைப்புக்கு கோடியை வாங்கிக்கொண்டு சிங்க‌ள‌ உறுப்பின‌ர்க‌ள் வாக்க‌ளிப்பார்க‌ள் என்ற‌ சின்ன‌ ய‌தார்த்த‌ம் கூட‌ ஹ‌க்கீமுக்கு தெரிய‌வில்லை.

வ‌ட‌க்கு கிழ‌க்கு இணைவ‌து சாத்திய‌ம‌ற்ற‌து என்ப‌தாயின் சாத்திய‌ம‌ற்ற‌ ஒன்றுக்காய் ஏன் நேர‌டியாக‌ ப‌தில் சொல்ல‌ முடியாது? இணைப்பு சாத்திய‌மில்லை என்ப‌தால் இணைப்புக்கு முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் ஆத‌ர‌வில்லை என‌ சொல்வ‌த‌‌ற்கு  ஏன் த‌ய‌க்க‌ம். இப்ப‌டி சொன்னால் த‌மிழ் ம‌க்க‌ள் ப‌கைப்பார்க‌ள் என‌ ஹ‌க்கீம் சொல்வ‌து சிரிப்பாக‌ உள்ள‌து. பிர‌பாக‌ர‌னின் க‌ழுத்தை வெட்டும் நிலையில் என‌க்கு ம‌ர‌ண‌ம் வ‌ருமாயின் ச‌ந்தோச‌மாக‌ ஏற்பேன் என்று அன்றைய‌ த‌லைவ‌ர் துணிச்ச‌லாக‌ சொன்ன‌தை விட‌வா இந்த‌ வார்த்தை த‌மிழ் ம‌க்க‌ளுக்கு ஆத்திர‌த்தை உண்டாக்க‌ போகிற‌து. வ‌ட‌க்கு கிழ‌க்கும் இணைய‌ வேண்டும் என்ப‌து த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்பின் க‌ருத்து இணைய‌க்கூடாது என்ப‌து முஸ்லிம்க‌ளும் க‌ருத்து என்ப‌தை பிரித்த‌றியும் அறிவு த‌மிழ் ம‌க்க‌ளிட‌ம் நிறைய‌வே உள்ள‌து.

வ‌ட‌க்கும் கிழ‌க்கும் இபைவ‌து சாத்திய‌மில்லை என்றால் அது தெரியாம‌ல்தானா  த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்பு அத‌னை வ‌லியுறுத்துகிற‌து? அப்ப‌டியென்றால் அவ‌ர்க‌ள் முட்டாள்க‌ளா அல்ல‌து சாத்திய‌மில்லை என‌ சொல்லிவிட்டு வ‌ட‌க்கு கிழ‌க்கு இணைப்புக்கெதிராக‌ பேசாம‌ல் இருக்கும் முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ்காரர்‌க‌ள் முட்டாள்களா?

Comments

Popular posts from this blog

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்* *(தொடரும்)* 146.23.11.2017அரசாங்க  தேசிய பாடசாலையான கண்டி மகளிர் உயர் பாடசாலைக்குநியமனம் பெற்று சென்ற  முஸ்லிம் ஆசிரியைக்கு பாடம் நடத்தஅதிபர் மறுப்பு வெளியிடப்பட்டது. http://www.madawalanews.com/2017/11/blog-post_373.html 145. காலி – தூவ பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள சமகிவத்தை குடியிடுப்பு பகுதியிலுள்ள முஸ்லிம் நபரொருவரின் வீடொன்றின்  மீது அதிகாலை வேளையில், பெற்றோல் குண்டு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.  http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_912.html 144. 20.11.2017 வவுனியா நகர பள்ளிவாசல் பகுதியில் அமைந்துள்ள கடைத்தொகுதியில் அதிகாலை 1.20 மணியளவில் எற்பட்ட தீ விபத்தில் இரு கடைகள் எரிந்து நாசமாகியுள்ளதுடன், இரு கடைகள் பகுதியளவில் எரிந்து சேதமாகியது. http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_180.html 143. 17.11.2017    300க்கும் மேற்பட்ட சிங்கள இளைஞர்கள் பல குழுக்களாகப் பிரிந்து கிந்தோட்டைக்குப் பிரவேசிக்கும் பாதைகளை எல்லாம் இடைமறித்த வண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊருக்குள் பிரவேசித்து இரவு 9.30 மணியளவில் தம

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட  விளையாட்டு மைதானம்  மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு  அமைத்து கொடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது. கௌரவ முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அல்ஹாஜ் றிஷாத் பதுயுதீன் அவர்களின் நிதியின் மூலம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் புத்தள மாவட்ட அமைப்பாளர் அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களின் முயற்சியினால் அகில இலங்கை மக்கள்  காங்கிரசின் மதவாக்குள கட்சிக் குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு மிக நீண்டகால தேவைப்பாடாக இருந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் நேற்று கெளரவ அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் இந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானமானது சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியாகும் எனவே இதனை  ஊருக்கு  அமைத்து கொடுத்தமைக்கு மதவாக்குள ஊர் மக்கள் மற்றும்இ விளையாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நன்றிகளை அகில இலங்கை மக்கள் காங்ரஸிற்கு  தெரிவித்து கொள்கின்றனர். ஊடகவியலாளர் சில்மியா யூசுப். 0769622313