Skip to main content

වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි

   වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි ( ( Photos ) මවිබිම දැන් ම තාරක සම්මාන්  කොළඹ , වේල්ල වීදියේදී ගමන් මල්ලක දමා තිබියදී සොයාගත් හිස නොමැති කාන්තා මළ සිරුර කුරුවිට , තෙප්පනාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 30 හැවිරිදි අවිවාහක කාන්තාවකගේ බවට හඳුනාගෙන තිබේ .  නියෝජ්‍ය පොලිස්පති , පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ , අදාළ මළ සිරුර ඩී.එන්.ඒ. පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමු කර එය එම කාන්තාවගේ ද යන වග තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන බවය . එමෙන් ම , අදාළ ගමන් මල්ල රැගෙන ආ සැකකරු පිළිබඳව ද තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇති අතර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ . සැකකරු බුත්තල පොලිසියට අනුයුක්තව සේය කරන නිවාඩු ලබා සිටි උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු බවය . එම කාන්තාව සමග ඇති කරගත් අනියම් සම්බන්ධතාවයක් හේතුවෙන් ඇති වූ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම ඝාතනය සිදුව ඇති අතර , සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවා ඇති බව ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය . සැකකරු බඩල්කුඹුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බවට පොලිසිය හඳුනා ගෙන තිබේ . කෙසේ වෙතත් , මේ වන විට සැකකරු නිවසින් බැහැරට ගොස් ඇතැයි වාර

முஸ்லிம்நாடுகள்தட்டிக்கேட்குமெனநினைப்பதுமடைமைத்தனம்''
'றோகிங்யோநல்லபடிப்பினையெனஅமைச்சர்ரிஷாட்திஹாரியில்தெரிவிப்பு'
சுஐப்எம். காசிம்
இலங்கைமுஸ்லிம்களுக்குஇன்னல்களும், பிரச்சினைகளும்ஏற்படும்போது, அரபுவுலகநாடுகளும், முஸ்லிம்நாடுகளும்கைகொடுத்துஉதவுமென்றுநாம்நம்பிக்கைகொண்டிருப்பதுமடைமைத்தனமானதெனவும், றோகிங்யோமுஸ்லிம்களின்அவலங்கள்நமக்குநல்லபடிப்பினையாகஅமைந்துள்ளதெனவும், அகிலஇலங்கைமக்கள்காங்கிரஸின்தலைவரும், வர்த்தககைத்தொழில்அமைச்சருமானரிஷாட்பதியுதீன்தெரிவித்தார்.
திஹாரியஈமானியஅரபுக்கல்லூரியின்பட்டமளிப்புவிழாநேற்றுகாலை (15.10.2017) திஹாரியில்இடம்பெற்றபோதுபிரதமஅதிதியாககலந்துகொண்டஅமைச்சர்பட்டம்பெறும்மாணவர்களுக்குசான்றிதழ்களையும்நினைவுச்சின்னங்களையும்வழங்கினார்.
அரபுக்கல்லூரிஅதிபர்மௌலவிஎன்.எல். நிஸ்தார் (இஹ்ஷானி) தலைமையில்இடம்பெற்றஇந்தநிகழ்வில்அமைச்சர்உரையாற்றும்போதுகூறியதாவது, முஸ்லிம்நாடுகள்வளமாகவும், பலமாகவும்இருக்கின்றஅதேவேளை, உலகநாடுகளில்சிறுபான்மையாகவாழும்நமதுசமூகத்தவர்களுக்கு, பிரச்சினைகள்ஏற்படும்போதுஅவர்கள்தட்டிக்கேட்பார்கள்என்றுஎவரும்எதிர்பார்க்கவேண்டாம். அவ்வாறானஆளுமையும், துணிவும்இந்தநாடுகளுக்குஇருந்திருந்தால், றோஹிங்யோவில்குத்தப்பட்டும், குதறப்பட்டும், குற்றுயிராகஅகதிகளாகவிரட்டிஅடிக்கப்பட்டுகொண்டிருக்கும்முஸ்லிம்களுக்குஎன்றோ, விடிவுகிடைத்திருக்கும்
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல்போன்றசதிகாரர்களின்ஆலோசனைகளுடன்இன்றுஉலகமெல்லாம்அழிவுகள்நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன. முஸ்லிம்நாடுகளுக்கிடையேதிட்டமிட்டுபிளவுகளும், பிரிவினைகளும்உருவாக்கப்பட்டுவருகின்றன. அதேபோன்றுஒரேநாட்டுக்குள்ளேபிரச்சினைகள்உருவாக்கப்பட்டுசமூகங்களைமோதவிடும்மிகப்பெரியகைங்கரியம்இன்றுஇடம்பெற்றுவருகின்றது.
இந்தவகையில், இலங்கைமுஸ்லிம்களாகியநாம்மிகவும்கவனமாகவும், நிதானமாகவும்நடந்துகொள்ளவேண்டும். மார்க்கரீதியிலோகொள்கைரீதியிலோபிளவுண்டுநமதுஒற்றுமைக்குநாமேவேட்டுவைத்துநமக்கிடையேமோதிக்கொள்வதைதவிர்த்துக்கொள்ளவேண்டும். சமூதாயஒற்றுமையைகுலைக்கஎவரும்துணையோககூடாது.
சமூகம்சார்ந்தபல்வேறுகட்சிகள்அரசியல்செய்கின்றபோதும்சமூதாயத்திற்குபிரச்சினைஎன்றுவரும்போது, அவர்கள்தமதுபேதங்களைமறந்துஒன்றுபட்டுசெயலாற்றியிருப்பதுகடந்தகாலவரலாறு. தற்போதும்அவ்வாறுதான்செயல்படுகின்றனர்.  இலங்கைப்பிரஜைஒருவர்எந்தக்கட்சியிலும்உறுப்புரிமைகொண்டிருக்கலாம், எவருக்கும்வாக்களிக்கலாம், தான்விரும்பியஎவருக்கேனும்பிரச்சாரம்செய்யமுடியும். ஒருவரின்வாக்குரிமைஉட்படஅடிப்படைஉரிமைகளில்கைவைக்கஎந்தச்சட்டத்திலும்இடமில்லை. அரசியலமைப்புசட்டத்தில்இதுதெளிவாககூறப்பட்டுள்ளது.
நல்லாட்சிஅரசாங்கத்தைஉருவாக்குவதற்குநமதுசமூகம்பாரியபங்களிப்பைநல்கியுள்ளது. உலமாக்கள்கல்விமான்கள், தாய்மார்கள், பெட்டிக்கடைவியாபாரிகள், தேநீர்க்கடைவியாபாரிகள், நாட்டாண்மைஎன்றபேதங்களின்றி, எல்லோரும்ஒன்றுபட்டுகடந்தஆட்சியைமாற்றுவதற்குதமதுமுழுநேரபங்களிப்பையும்நல்கிமாற்றத்தைஉருவாக்கியதைஎவரும்இலகுவில்மறந்துவிடமுடியாது.
அதுமட்டுமன்றி, சொத்துக்கள், பணம்மற்றும்நேரகாலம்பாராமல்அனைத்தையும்நாம்செலவழித்திருக்கின்றோம். தேர்தலுக்குஆறுமாதங்களுக்குமுன்னர்ஆட்சிக்குவருவோம்எனகனவிலும்நினைத்திராதஇப்போதையஆளுங்கட்சிக்காரர்கள்ஆட்சிக்கட்டிலுக்குவருவதற்குநாம்வழங்கியபங்களிப்பைஅவர்கள்கொச்சைப்படுத்தக்கூடாது.
எனினும், இரண்டுவருடகாலமாகஆட்சியாளர்களின்நடவடிக்கையில்முஸ்லிம்சமூகத்திற்குகுறிப்பிடத்தக்கநன்மைகள்கிடைக்காமைவேதனையளிக்கின்றது. இருந்தபோதும்நாம்அனைவரும்இணைந்து, இத்தனைகஷ்டங்களுக்குமத்தியில்கொண்டுவந்தஇந்தஆட்சியைபுரட்டவேண்டுமெனவும்ஆட்சியிலிருந்துநாம்வெளியேறவேண்டுமென்றும்; நம்மில்சிலர்குரல்எழுப்புவதைகாணக்கூடியதாகஇருக்கின்றது. இந்தக்கோரிக்கைசமூகத்திற்குஎத்தகையபயனைஅளிக்கும்என்பதைநாம்சிந்திப்பதற்கும்கடமைபட்டிருக்கின்றோம்.
அரசியலமைப்புமாற்றத்தைக்கொண்டுவரவேண்டுமென்றுதுடியாய்த்துடிக்கும்இந்தஅரசுசகலசமூகத்தவருக்கும்பாரபட்சமின்றிசெயற்படவேண்டும்எனநாம்வலியுறுத்துகின்றோம்.
மத்ராசாக்களின்வளர்ச்சியைநாம்குறைவாகவோ, குறையாகவோஎடைபோடக்கூடாது. அவற்றின்வளர்ச்சியும்உலமாக்களின்எண்ணிக்கைஅதிகரிப்பும்அவர்களதுநல்லசெயற்பாடுகளும்இஸ்லாமியர்களின்மத்தியிலிருந்தபலமூடநம்பிக்கைகளைதகர்த்துள்ளது. இஸ்லாமியவிரோதசெயற்பாடுகளைஇல்லாமலாக்கியுள்ளது. மொத்தத்தில்நமதுசமூகத்தில்கடந்தகாலங்களுடன்ஒப்பிடும்போதுபாரியமாற்றத்தைஉணருகின்றோம்உலமாக்கள்வெறுமனே, மார்க்கபிரசங்கிகளாகவும்வழிகாட்டுபவர்களாகவும், போதனைசெய்பவர்களாகவும்இருக்கவேண்டுமென்றநிலைமாறிஅவர்கள்துறைசார்விடயங்களில்நிபுணத்துவம்பெறுவதுகாலத்தின்கட்டாயமாகும். இதுவேசமூகத்திற்குமிகவும்ஆரோக்கியமானநன்மைகளைஏற்படுத்துமெனஉறுதியாகநம்புகின்றோம். இவ்வாறுஅமைச்சர்தெரிவித்தார்.
இந்தநிகழ்வில்தொழில்அதிபர்முஸ்லிம்ஹாஜியார்உட்படகல்விமான்கள், வைத்தியர்கள், தர்மகர்த்தாக்கள்எனபலர்கலந்துகொண்டனர்.
Comments

Popular posts from this blog

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்* *(தொடரும்)* 146.23.11.2017அரசாங்க  தேசிய பாடசாலையான கண்டி மகளிர் உயர் பாடசாலைக்குநியமனம் பெற்று சென்ற  முஸ்லிம் ஆசிரியைக்கு பாடம் நடத்தஅதிபர் மறுப்பு வெளியிடப்பட்டது. http://www.madawalanews.com/2017/11/blog-post_373.html 145. காலி – தூவ பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள சமகிவத்தை குடியிடுப்பு பகுதியிலுள்ள முஸ்லிம் நபரொருவரின் வீடொன்றின்  மீது அதிகாலை வேளையில், பெற்றோல் குண்டு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.  http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_912.html 144. 20.11.2017 வவுனியா நகர பள்ளிவாசல் பகுதியில் அமைந்துள்ள கடைத்தொகுதியில் அதிகாலை 1.20 மணியளவில் எற்பட்ட தீ விபத்தில் இரு கடைகள் எரிந்து நாசமாகியுள்ளதுடன், இரு கடைகள் பகுதியளவில் எரிந்து சேதமாகியது. http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_180.html 143. 17.11.2017    300க்கும் மேற்பட்ட சிங்கள இளைஞர்கள் பல குழுக்களாகப் பிரிந்து கிந்தோட்டைக்குப் பிரவேசிக்கும் பாதைகளை எல்லாம் இடைமறித்த வண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊருக்குள் பிரவேசித்து இரவு 9.30 மணியளவில் தம

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட  விளையாட்டு மைதானம்  மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு  அமைத்து கொடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது. கௌரவ முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அல்ஹாஜ் றிஷாத் பதுயுதீன் அவர்களின் நிதியின் மூலம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் புத்தள மாவட்ட அமைப்பாளர் அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களின் முயற்சியினால் அகில இலங்கை மக்கள்  காங்கிரசின் மதவாக்குள கட்சிக் குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு மிக நீண்டகால தேவைப்பாடாக இருந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் நேற்று கெளரவ அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் இந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானமானது சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியாகும் எனவே இதனை  ஊருக்கு  அமைத்து கொடுத்தமைக்கு மதவாக்குள ஊர் மக்கள் மற்றும்இ விளையாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நன்றிகளை அகில இலங்கை மக்கள் காங்ரஸிற்கு  தெரிவித்து கொள்கின்றனர். ஊடகவியலாளர் சில்மியா யூசுப். 0769622313