Skip to main content

முஸ்லிம்நாடுகள்தட்டிக்கேட்குமெனநினைப்பதுமடைமைத்தனம்''
'றோகிங்யோநல்லபடிப்பினையெனஅமைச்சர்ரிஷாட்திஹாரியில்தெரிவிப்பு'
சுஐப்எம். காசிம்
இலங்கைமுஸ்லிம்களுக்குஇன்னல்களும், பிரச்சினைகளும்ஏற்படும்போது, அரபுவுலகநாடுகளும், முஸ்லிம்நாடுகளும்கைகொடுத்துஉதவுமென்றுநாம்நம்பிக்கைகொண்டிருப்பதுமடைமைத்தனமானதெனவும், றோகிங்யோமுஸ்லிம்களின்அவலங்கள்நமக்குநல்லபடிப்பினையாகஅமைந்துள்ளதெனவும், அகிலஇலங்கைமக்கள்காங்கிரஸின்தலைவரும், வர்த்தககைத்தொழில்அமைச்சருமானரிஷாட்பதியுதீன்தெரிவித்தார்.
திஹாரியஈமானியஅரபுக்கல்லூரியின்பட்டமளிப்புவிழாநேற்றுகாலை (15.10.2017) திஹாரியில்இடம்பெற்றபோதுபிரதமஅதிதியாககலந்துகொண்டஅமைச்சர்பட்டம்பெறும்மாணவர்களுக்குசான்றிதழ்களையும்நினைவுச்சின்னங்களையும்வழங்கினார்.
அரபுக்கல்லூரிஅதிபர்மௌலவிஎன்.எல். நிஸ்தார் (இஹ்ஷானி) தலைமையில்இடம்பெற்றஇந்தநிகழ்வில்அமைச்சர்உரையாற்றும்போதுகூறியதாவது, முஸ்லிம்நாடுகள்வளமாகவும், பலமாகவும்இருக்கின்றஅதேவேளை, உலகநாடுகளில்சிறுபான்மையாகவாழும்நமதுசமூகத்தவர்களுக்கு, பிரச்சினைகள்ஏற்படும்போதுஅவர்கள்தட்டிக்கேட்பார்கள்என்றுஎவரும்எதிர்பார்க்கவேண்டாம். அவ்வாறானஆளுமையும், துணிவும்இந்தநாடுகளுக்குஇருந்திருந்தால், றோஹிங்யோவில்குத்தப்பட்டும், குதறப்பட்டும், குற்றுயிராகஅகதிகளாகவிரட்டிஅடிக்கப்பட்டுகொண்டிருக்கும்முஸ்லிம்களுக்குஎன்றோ, விடிவுகிடைத்திருக்கும்
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல்போன்றசதிகாரர்களின்ஆலோசனைகளுடன்இன்றுஉலகமெல்லாம்அழிவுகள்நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன. முஸ்லிம்நாடுகளுக்கிடையேதிட்டமிட்டுபிளவுகளும், பிரிவினைகளும்உருவாக்கப்பட்டுவருகின்றன. அதேபோன்றுஒரேநாட்டுக்குள்ளேபிரச்சினைகள்உருவாக்கப்பட்டுசமூகங்களைமோதவிடும்மிகப்பெரியகைங்கரியம்இன்றுஇடம்பெற்றுவருகின்றது.
இந்தவகையில், இலங்கைமுஸ்லிம்களாகியநாம்மிகவும்கவனமாகவும், நிதானமாகவும்நடந்துகொள்ளவேண்டும். மார்க்கரீதியிலோகொள்கைரீதியிலோபிளவுண்டுநமதுஒற்றுமைக்குநாமேவேட்டுவைத்துநமக்கிடையேமோதிக்கொள்வதைதவிர்த்துக்கொள்ளவேண்டும். சமூதாயஒற்றுமையைகுலைக்கஎவரும்துணையோககூடாது.
சமூகம்சார்ந்தபல்வேறுகட்சிகள்அரசியல்செய்கின்றபோதும்சமூதாயத்திற்குபிரச்சினைஎன்றுவரும்போது, அவர்கள்தமதுபேதங்களைமறந்துஒன்றுபட்டுசெயலாற்றியிருப்பதுகடந்தகாலவரலாறு. தற்போதும்அவ்வாறுதான்செயல்படுகின்றனர்.  இலங்கைப்பிரஜைஒருவர்எந்தக்கட்சியிலும்உறுப்புரிமைகொண்டிருக்கலாம், எவருக்கும்வாக்களிக்கலாம், தான்விரும்பியஎவருக்கேனும்பிரச்சாரம்செய்யமுடியும். ஒருவரின்வாக்குரிமைஉட்படஅடிப்படைஉரிமைகளில்கைவைக்கஎந்தச்சட்டத்திலும்இடமில்லை. அரசியலமைப்புசட்டத்தில்இதுதெளிவாககூறப்பட்டுள்ளது.
நல்லாட்சிஅரசாங்கத்தைஉருவாக்குவதற்குநமதுசமூகம்பாரியபங்களிப்பைநல்கியுள்ளது. உலமாக்கள்கல்விமான்கள், தாய்மார்கள், பெட்டிக்கடைவியாபாரிகள், தேநீர்க்கடைவியாபாரிகள், நாட்டாண்மைஎன்றபேதங்களின்றி, எல்லோரும்ஒன்றுபட்டுகடந்தஆட்சியைமாற்றுவதற்குதமதுமுழுநேரபங்களிப்பையும்நல்கிமாற்றத்தைஉருவாக்கியதைஎவரும்இலகுவில்மறந்துவிடமுடியாது.
அதுமட்டுமன்றி, சொத்துக்கள், பணம்மற்றும்நேரகாலம்பாராமல்அனைத்தையும்நாம்செலவழித்திருக்கின்றோம். தேர்தலுக்குஆறுமாதங்களுக்குமுன்னர்ஆட்சிக்குவருவோம்எனகனவிலும்நினைத்திராதஇப்போதையஆளுங்கட்சிக்காரர்கள்ஆட்சிக்கட்டிலுக்குவருவதற்குநாம்வழங்கியபங்களிப்பைஅவர்கள்கொச்சைப்படுத்தக்கூடாது.
எனினும், இரண்டுவருடகாலமாகஆட்சியாளர்களின்நடவடிக்கையில்முஸ்லிம்சமூகத்திற்குகுறிப்பிடத்தக்கநன்மைகள்கிடைக்காமைவேதனையளிக்கின்றது. இருந்தபோதும்நாம்அனைவரும்இணைந்து, இத்தனைகஷ்டங்களுக்குமத்தியில்கொண்டுவந்தஇந்தஆட்சியைபுரட்டவேண்டுமெனவும்ஆட்சியிலிருந்துநாம்வெளியேறவேண்டுமென்றும்; நம்மில்சிலர்குரல்எழுப்புவதைகாணக்கூடியதாகஇருக்கின்றது. இந்தக்கோரிக்கைசமூகத்திற்குஎத்தகையபயனைஅளிக்கும்என்பதைநாம்சிந்திப்பதற்கும்கடமைபட்டிருக்கின்றோம்.
அரசியலமைப்புமாற்றத்தைக்கொண்டுவரவேண்டுமென்றுதுடியாய்த்துடிக்கும்இந்தஅரசுசகலசமூகத்தவருக்கும்பாரபட்சமின்றிசெயற்படவேண்டும்எனநாம்வலியுறுத்துகின்றோம்.
மத்ராசாக்களின்வளர்ச்சியைநாம்குறைவாகவோ, குறையாகவோஎடைபோடக்கூடாது. அவற்றின்வளர்ச்சியும்உலமாக்களின்எண்ணிக்கைஅதிகரிப்பும்அவர்களதுநல்லசெயற்பாடுகளும்இஸ்லாமியர்களின்மத்தியிலிருந்தபலமூடநம்பிக்கைகளைதகர்த்துள்ளது. இஸ்லாமியவிரோதசெயற்பாடுகளைஇல்லாமலாக்கியுள்ளது. மொத்தத்தில்நமதுசமூகத்தில்கடந்தகாலங்களுடன்ஒப்பிடும்போதுபாரியமாற்றத்தைஉணருகின்றோம்உலமாக்கள்வெறுமனே, மார்க்கபிரசங்கிகளாகவும்வழிகாட்டுபவர்களாகவும், போதனைசெய்பவர்களாகவும்இருக்கவேண்டுமென்றநிலைமாறிஅவர்கள்துறைசார்விடயங்களில்நிபுணத்துவம்பெறுவதுகாலத்தின்கட்டாயமாகும். இதுவேசமூகத்திற்குமிகவும்ஆரோக்கியமானநன்மைகளைஏற்படுத்துமெனஉறுதியாகநம்புகின்றோம். இவ்வாறுஅமைச்சர்தெரிவித்தார்.
இந்தநிகழ்வில்தொழில்அதிபர்முஸ்லிம்ஹாஜியார்உட்படகல்விமான்கள், வைத்தியர்கள், தர்மகர்த்தாக்கள்எனபலர்கலந்துகொண்டனர்.
Comments

Popular posts from this blog

அதாவுல்லாவை புக‌ழும் ஹ‌ரீஸ்

ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்மை நோக்கி எறிகணைகள் வந்த வண்ணமே இருக்கிறது. நாங்கள் ஒற்றுமைப்பட்டு இனி செயலாற்ற முன்வர வேண்டும். அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள சகல அரசியல் கட்சி முக்கியஸ்தர்களும் ஒன்றிணைந்து எதிர்வரும் பொதுத்தேர்தலை சந்தித்து நாங்கள் ஒற்றுமையாக வாக்களித்தால் அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருந்து ஐந்து முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவாவார்கள் என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் பிரதித்தலைவரும் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சருமான சட்டத்தரணி  எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் தெரிவித்தார்.

 தொடர்ந்தும் அங்கு பேசும் போது,

கல்முனை பிரதேச விவகாரம் பற்றிய பிரதமருடனான கலந்துரையாடலுக்கு குறித்த தொகுதியின் மக்கள் பிரதிநிதியாகிய எனக்கு எவ்வித அழைப்புக்களும் விடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. நான் நேரடியாக பிரதமர் மஹிந்தவை சந்தித்து மக்களின் பிரச்சினையை பற்றி தெளிவாக விளக்கியவுடன் அன்று மாலை என்னையும் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளுமாறும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை தான் செய்வதாகவும் வாக்குறுதியளித்தார். அதன் பிரகாரமே நான் அக்கூட்டத்திற்க்கு சென்று வரவேற்பறையில் காத்திருந்தேன். அங்கு கலந்து கொண்டிருந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் பலரும் அதிருப்தியுடன…

Sri Lanka COSMI Founder President appointed to London’s Peace Institute

The Founder President of Sri Lanka’s Confederation of Micro, Small and Medium Industries (COSMI) has been appointed as the Co-Chairperson of theLondon based Global Peace Institute (GPI)which conducts interdisciplinary research in several thematic fields including international relations and politics. By this high profile appointment made on 15 January, GPI seeks COSMI Founder President Nawaz Rajabdeen’s contributions to improve its training and research efforts. GPI is a think tank run by the UK based Global Peace Ins. (GPI) CIC, an independent non-profit, non-governmental organization. GPI works for global peace and resilience through peace education, dialogue, training, creating awareness and research. COSMI Founder President Rajabdeen, as an honorary member, is also tasked by GPI to promote its programs, add value to research work, and also will be required to attend various GPI events. “I am thankful to GPI for enlisting me for their ongoing and vast efforts” said COSMI Founder Pres…

மைத்திரிபால ஒரு புத்திஜீவியாகவோ, அறிஞராகவோ அவருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் செயற்படவில்லை.

சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளே
பிரதமர் யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் !

சஜீத் − ரணில் பிரச்சினை
கூட்டனிக்கு பாதிப்பில்லை !!

நான் நிரபராதி என்பதை
சிங்கள மக்கள் உணர்வர் !!!

ஆட்சியில் இணையுமாறு அழைப்பு
வந்தால் தீர்மானிக்கலாம் !!!!

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் ரிஷாத் பதியுதீன் பி.பி.சிக்கு பரபரப்பு பேட்டி....

அப் பேட்டியில் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது...;

கேள்வி:
தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கும் முஸ்லிம் தலைவர்களை தமது அரசாங்கத்தில் சேர்த்துக் கொள்வதில்லை என்றுகூறி ஆளுந்தரப்பு நிராகரித்திருப்பது பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

பதில்:
ஆளுங்கட்சியில்தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற நிலைப்பாட்டுடன் நாம் அரசியல் செய்யவில்லை.

கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் கோட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கு கிடைத்த 69 லட்சம் வாக்குகளை எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அணியினர் ஒட்டுமொத்தமாகப் பெற்றாலும், அவற்றினைக் கொண்டு நாடாளுமன்றத்திலுள்ள 225 ஆசனங்களில் 105 ஆசனங்களை மட்டுமே கைப்பற்ற முடியும். அதேவேளை, எதிர்த்தரப்பினருக்கு 119 ஆசனங்கள் கிடைக்கும். எனவே, எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தல் சவால் மிகுந்ததாகவே அமையும்…