Skip to main content

அம்பலமான முகங்கள்

 Virakesari 25.07.2021 ***************************** எம்.எஸ்.தீன் - முஸ்லிம் கட்சிகளின் அரசியல் தலைவர்களும், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தங்களது சுயநலத்திற்காக எந்தப் பிசாசுடனும் உறவுகளை வைத்துக் கொள்வதற்கும், சேவகம் செய்வதற்கும் இடம், ஏவல், மரியாதை என்ற எதனையும் கவனத்திற் கொள்ளமாட்டார்கள் என்பதற்கு மற்றுமொரு சான்றாகவே அமைச்சர் உதய கம்மன்விலவுக்கு எதிராக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினால் கொண்டு வரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லாத பிரேரணை விடயத்திலும் முஸ்லிம் கட்சிகளின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் முடிவுகள் அமைந்துள்ளன. அமைச்சர் உதய கம்மன்விலவுக்கு எதிராக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினால் கொண்டு வரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லாத பிரேரணையானது முழுக்க அரசியல் நோக்கத்தைக் கொண்டது. எரிபொருளின் விலையை அதிகரித்தமையை பொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலரும் அந்த பழியை உதய கம்மன்விலவின் தலைமையில் சுமர்த்திவிட்டு, நல்லபிள்ளை போல் மக்கள் மத்தியில் கருத்துக்களை வெளியிட்டார்கள்.  இத்தகைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களினதும், பொதுஜன பெரமுனவினதும் உண்மையான நிலைப்பாட்டை மக்களுக்கு காண்பிப்பதற்காகவே நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வரப்

அர‌சிய‌ல் ஊடாக‌ மார்க்க‌த்தை சொல்ல‌ முடியாது??

அர‌சிய‌ல் ஊடாக‌ மார்க்க‌த்தை சொல்ல‌ முடியாது என‌ சில‌ மௌல‌விமார் கூட‌ சொல்வ‌த‌ன் மூல‌ம் இவ‌ர்க‌ளுக்கு இஸ்லாம் ச‌ரியாக‌ தெரிய‌வில்லை என்றே புரிய‌ முடிகிற‌து.
இஸ்லாமிய‌ வ‌ர‌லாற்றை பார்க்கும் போது ந‌பிமார்க‌ள் மார்க்க‌ம், அர‌சிய‌ல் என்ற‌ விட‌ய‌ங்க‌ளில் இர‌ண்டு வ‌கைக‌ளில் செய‌ற்ப‌ட்டுள்ள‌ன‌ர். மார்க்க‌த்தின் ஊடாக‌ அர‌சிய‌ல் செய்வ‌து. ம‌ற்ற‌து அர‌சிய‌ல் ஊடாக‌ மார்க்க‌த்தை சொல்வ‌து. இவை இர‌ண்டையும் நாம் ந‌பிமார்க‌ளின் வாழ்க்கையில் ம‌ட்டும‌ல்லாது ச‌ஹாபாக்க‌ளின் வாழ்விலும் காண்கிறோம்.
ந‌பி யூசுப் அவ‌ர்க‌ள் மார்க்க‌ போத‌க‌ராக‌ இருந்து அர‌சிய‌லுக்கு வ‌ர‌வில்லை. அர‌சிய‌லுக்குள் வ‌ந்து ஆட்சியாள‌ரான‌ பின் மார்க்க‌ போத‌னை செய்தார்க‌ள். ந‌பி சுலைமான் அவ‌ர்க‌ள் ம‌ன்ன‌ர் சுலைமான‌ என்றே அறிய‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள். அவ‌ர்க‌ள் ம‌ன்ன‌ராக‌, அர‌சிய‌ல்வாதியாக‌ இருந்து கொண்டே மார்க்க‌ போத‌னையை முன்னெடுத்தார்க‌ள். ந‌பி மூசா அவ‌ர்க‌ள் பிற‌ந்த‌து முத‌ல் பிர் அவ்னின் அர‌சிய‌ல் சாக்க‌டைக்குள்தான் வ‌ள‌ர்ந்தார்க‌ள். பின்ன‌ர் அர‌சிய‌ல்வாதி ஆகாம‌ல் மார்க்க‌ போத‌னை செய்து அத‌ன் மூல‌ம் ஆட்சியாள‌ராக‌ மாறினார். அதாவ‌து மார்க்க‌ போத‌க‌ராக‌ இருந்து அர‌சிய‌ல் செய்தார். இறுதி ந‌பி முஹ‌ம்ம‌து ச‌ல்ல‌ல்லாஹு அலைஹி வ‌ச‌ல்ல‌ம் மார்க்க‌ போத‌க‌ராக‌ இருந்து அர‌சிய‌ல்வாதியாகி அர‌சிய‌ல் ஊடாக‌ மார்க்க‌த்தை உறுதிப்ப‌டுத்தினார்க‌ள்.

ச‌ஹாபாக்க‌ள் மிக‌ப்பெரும் உல‌மாக்க‌ளாக‌ இருந்த‌ நிலையில்  அர‌சிய‌ல்வாதிக‌ளாக‌ மாறிய‌த‌ன் கார‌ண‌மாக‌த்தான் இஸ்லாம் ஸ்பெயின் வ‌ரை சென்ற‌து. அவ‌ர்க‌ள் அர‌சிய‌ல் மூல‌ம் மார்க்க‌ பிர‌ச்சார‌த்தை முன்னெடுக்க‌ முடியாது என‌ முட்டாள்த்த‌ன‌மாக‌ சிந்தித்திருந்தால் இவ‌ர்க‌ள் ப‌ள்ளிகளுக்குள் ப‌யான் ம‌ட்டும் செய்து கொண்டு மார்க்க‌ போத‌க‌ர்க‌ளாக‌ ம‌ட்டும் இருந்திருந்தால் ம‌க்கா ம‌தீனாவைக்கூட‌ காபிர் ஆட்சியாள‌ர் எவ‌ரும் கைப்ப‌ற்றியிருப்ப‌ர்.

ஆக‌வே அர‌சிய‌ல் ஊடாக‌ மார்க்க‌ப்பிர‌ச்சார‌ம் செய்ய‌ முடியாது என்ப‌து குர் ஆனுக்கும் ஹ‌தீதுக்கும் ந‌பிமார்க‌ள் வாழ்க்கை முறைக்கும் மாற்ற‌மான‌ க‌ருத்தாகும். இவ‌ற்றை சொல்ப‌வ‌ர் நிச்ச‌ய‌ம் இஸ்லாம் தெரியாத‌ ஒருவ‌ராக‌வே இருக்க‌ முடியும்.

ச‌வூதி அரேபியாவின் வ‌ர‌லாற்றை பார்க்கும் போதும் அங்கு இமாம் முஹ‌ம்ம‌து இப்னு அப்துல் வ‌ஹ்ஹாப் அவ‌ர்க‌ள் முஹ‌ம்ம‌த் இப்னு சுவூத் என்ற‌ அர‌சிய‌ல்வாதியுட‌ன் இணைந்து செய‌ற்ப‌ட்ட‌த‌ன் கார‌ண‌மாக‌வே இஸ்லாத்தை அத‌ன் தூய‌ வ‌டிவில் எத்திவைத்து முழு அரேபியாவையும் ஒரே இஸ்லாமிய‌ ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வ‌ர‌ முடிந்த‌து. இங்கும் அர‌சிய‌ல் மூல‌மே மார்க்க‌ம் ச‌ருயாக‌ போதிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து.

இன்றைய‌ முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்தின் பின்ன‌டைவுக்கு கார‌ண‌ம் மார்க்க‌ம் வேறு அர‌சிய‌ல் வேறு என்ற‌ ஐரோப்பிய‌ சிந்த‌னையை முஸ்லிம்க‌ளும் விழுங்கிய‌தாகும். இத‌ன் கார‌ண‌மாக‌ உல‌மாக்க‌ள் அர‌சிய‌லை ஒதுக்கி அர‌சிய‌லை ஜாஹில்க‌ளிட‌ம் ஒப்ப‌டைத்து  ப‌ள்ளிக‌ளுக்குள் சுறுண்டு விட்ட‌ன‌ர். இத‌ன் கார‌ண‌மாக முஸ்லிம்க‌ளின் உரிமைக‌ள் ப‌ண‌த்துக்கும், ப‌த‌விக்கும், பெண்ணுக்கும் விற்க‌ப்ப‌ட்ட‌ன‌.

ஆக‌வே அர‌சிய‌ல் மூல‌ம் மார்க்க‌த்தை இல‌குவாக‌ போதிக்க‌ முடியும் என்ப‌தில் உல‌மா க‌ட்சிக்கு நூறு வீத‌ம் ந‌ம்பிக்கை உள்ள‌து. கார‌ண‌ம் இது குர் ஆனின‌தும் ந‌பிமார்க‌ளின‌தும் வ‌ழிகாட்ட‌லாகும். இதைத்தான் ந‌பிமார்க‌ளில் உங்க‌ளுக்கு சிற‌ந்த‌ வ‌ழிகாட்ட‌ல் உள்ள‌து என‌ இறைவ‌னும் கூறுகிறான். உல‌மாக்க‌ளும் ச‌மூக‌ம், ச‌ம‌ய‌ ப‌ற்றாள‌ர்க‌ளும் உல‌மா க‌ட்சியுட‌ன் ஒன்று ப‌டும் ப‌ட்ச‌த்தில் ம‌து, மாது, சூதுவுக்காக‌ ச‌மூக‌த்தின் உரிமைக‌ளை விற்று பிழைப்பு ந‌ட‌த்தும் அர‌சிய‌ல்வாதிக‌ளை ஓர‌ம் க‌ட்டி முஸ்லிம்க‌ளின் உரிமைக‌ளை மிக‌ இல‌குவாக‌ பெற‌ முடியும் என்ற‌ வ‌ழி காட்ட‌லை உல‌மா க‌ட்சி செய்கிற‌து.
- முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் மௌல‌வி B.A.
த‌லைவ‌ர்
முஸ்லிம் உலமா க‌ட்சி

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய