Skip to main content

වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි

   වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි ( ( Photos ) මවිබිම දැන් ම තාරක සම්මාන්  කොළඹ , වේල්ල වීදියේදී ගමන් මල්ලක දමා තිබියදී සොයාගත් හිස නොමැති කාන්තා මළ සිරුර කුරුවිට , තෙප්පනාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 30 හැවිරිදි අවිවාහක කාන්තාවකගේ බවට හඳුනාගෙන තිබේ .  නියෝජ්‍ය පොලිස්පති , පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ , අදාළ මළ සිරුර ඩී.එන්.ඒ. පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමු කර එය එම කාන්තාවගේ ද යන වග තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන බවය . එමෙන් ම , අදාළ ගමන් මල්ල රැගෙන ආ සැකකරු පිළිබඳව ද තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇති අතර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ . සැකකරු බුත්තල පොලිසියට අනුයුක්තව සේය කරන නිවාඩු ලබා සිටි උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු බවය . එම කාන්තාව සමග ඇති කරගත් අනියම් සම්බන්ධතාවයක් හේතුවෙන් ඇති වූ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම ඝාතනය සිදුව ඇති අතර , සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවා ඇති බව ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය . සැකකරු බඩල්කුඹුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බවට පොලිසිය හඳුනා ගෙන තිබේ . කෙසේ වෙතත් , මේ වන විට සැකකරු නිවසින් බැහැරට ගොස් ඇතැයි වාර

ஐ தே க‌ அர‌சு சிங்க‌ள‌ முஸ்லிம் துவேச‌த்தை உருவாக்க‌ முனைய‌லாம்

வ‌ட‌க்கையும் கிழ‌க்கையும் ஒரு மாகாண‌மாக‌ கொண்டுவ‌ர‌ முணையும் புதிய‌ அர‌சிய‌ல் இடைக்கால‌ யாப்பை உல‌மா க‌ட்சி வ‌ண்மையாக‌ க‌ண்டித்துள்ள‌துட‌ன் இது விட‌ய‌த்தை சாதித்துக்கொள்ள‌ ஐ தே க‌ அர‌சு சிங்க‌ள‌ முஸ்லிம் துவேச‌த்தை உருவாக்க‌ முனைய‌லாம் என‌ முஸ்லிம்க‌ளை எச்ச‌ரித்துள்ள‌து.
இது ப‌ற்றி உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் தெரிவித்த‌தாவ‌து,

வ‌ட‌க்கையும் கிழ‌க்கையும் இணைக்க‌ முன்னெடுக்கும் அனைத்து ந‌ட‌வடிக்கைக‌ளையும் உல‌மா க‌ட்சி எதிர்க்கிற‌து. ஏற்க‌ன‌வே கிழ‌க்கு வ‌ட‌க்குட‌ன் இணைந்திருந்த‌ போது கிழ‌க்கு முஸ்லிம்க‌ளும் கிழ‌க்கு சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளும் அடிமைப்ப‌டுத்த‌ப்ப‌ட்ட‌ நிலையிலேயே வாழ்ந்த‌ன‌ர். இந்த‌ நிலையில் மீண்டும் வ‌ட‌க்கையும் கிழ‌க்கையும் இணைக்கும் முய‌ற்சியை அர‌சு க‌ள்ள‌த்த‌ன‌மாக‌ மேற்கொள்வ‌த‌ன் முய‌ற்சியே திடீரென‌ பாராளும‌ன்ற‌த்தில் இத‌ன் ந‌க‌லை முன் வைத்த‌மையாகும். ந‌க‌லில் என்ன‌ உள்ள‌து என்று கூட‌ வாசித்து முடிக்காம‌ல் முஸ்லிம்க‌ளின் உரிமைக‌ளுக்காக‌ உருவான‌, கிழ‌க்கு முஸ்லிம்க‌ளின் அதிக‌ வாக்குக‌ளைப்பெற்றுள்ள‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் இத‌ற்கு ஆத‌ர‌வ‌ளித்த‌மை கிழ‌க்கு முஸ்லிம்க‌ளுக்கு செய்த‌ மிக‌ப்பெரிய‌ துரோக‌மாகும்.

இப்ப‌டியான‌ நிலையில் தேசிய‌ அள‌வில் முஸ்லிம்க‌ள் மிக‌ க‌வ‌ன‌மாக‌ இருக்க‌ வேண்டிய‌ த‌ருண‌ம் இது. புதிய‌ அர‌சிய‌ல் யாப்பை நிறைவேற்றிக்கொள்வ‌த‌ற்காக‌ சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளின் க‌வ‌ன‌த்தை திசை திருப்புவ‌த‌ற்காக‌ சிங்க‌ள‌ முஸ்லிம் துவேச‌ப்பேச்சுக்க‌ள் அதிக‌ரிக்கும் சாத்திய‌க்கூறுக‌ள் உள்ள‌ன‌. இத‌ற்காக‌ ஐ தே க‌ அர‌சு த‌ன‌து இன‌வாதிக‌ளை இற‌க்கிவிடுவ‌ர்.

ஏற்க‌ன‌வே இவ்வாறான‌ திசை திருப்ப‌த்தில் முஸ்லிம்க‌ளும் சிங்க‌ள‌வ‌ர்க‌ளும் இருக்கின்ற‌ போதே புதிய‌ அர‌சிய‌ல் யாப்பு ந‌க‌ல் எழுத‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து.

இப்போது இத‌னை முஸ்லிம்க‌ளும் சில‌ சிங்க‌ள‌வ‌ர்க‌ளும் எதிர்ப்பார்க‌ள் என்ப‌து அர‌சுக்கு தெரியும். அத‌னை க‌ட்டுப்ப‌டுத்தி முஸ்லிம்க‌ளின‌தும் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளின‌தும் க‌வ‌ன‌த்தை திருப்ப‌ முஸ்லிம் சிங்க‌ள‌ இன‌வாத‌ம் முன்னெடுக்க‌ப்ப‌டும். இத‌ற்காக‌ ட‌ய‌ஸ்போராவினால் வாங்க‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌ ஞான‌சார‌, சும‌ண‌ தேர‌ர் உட்ப‌ட‌ டான் பிர‌சாத், ச‌ம்பிக்க‌ போன்றோர் க‌ள‌மிற‌க்க‌ப்ப‌டும் சாத்திய‌க்கூறு உள்ள‌து.

ஆக‌வே முஸ்லிம்க‌ள் மிக‌ க‌வ‌ன‌மாக‌ இருப்ப‌துட‌ன் கொழும்பை மைய‌மாகக்கொண்ட‌ முஸ்லிம் அமைப்புக்க‌ள் சிங்க‌ள‌ புத்திஜீவிக‌ளையும் அழைத்து சிங்க‌ள‌ மொழியில் இது ப‌ற்றிய‌ விழிப்புண‌ர்வை ஏற்ப‌டுத்த‌ வேண்டும் என‌ உல‌மா க‌ட்சி கேட்டுக்கொள்கிற‌து.
- முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத்
உல‌மா க‌ட்சி

Comments

Popular posts from this blog

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்* *(தொடரும்)* 146.23.11.2017அரசாங்க  தேசிய பாடசாலையான கண்டி மகளிர் உயர் பாடசாலைக்குநியமனம் பெற்று சென்ற  முஸ்லிம் ஆசிரியைக்கு பாடம் நடத்தஅதிபர் மறுப்பு வெளியிடப்பட்டது. http://www.madawalanews.com/2017/11/blog-post_373.html 145. காலி – தூவ பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள சமகிவத்தை குடியிடுப்பு பகுதியிலுள்ள முஸ்லிம் நபரொருவரின் வீடொன்றின்  மீது அதிகாலை வேளையில், பெற்றோல் குண்டு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.  http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_912.html 144. 20.11.2017 வவுனியா நகர பள்ளிவாசல் பகுதியில் அமைந்துள்ள கடைத்தொகுதியில் அதிகாலை 1.20 மணியளவில் எற்பட்ட தீ விபத்தில் இரு கடைகள் எரிந்து நாசமாகியுள்ளதுடன், இரு கடைகள் பகுதியளவில் எரிந்து சேதமாகியது. http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_180.html 143. 17.11.2017    300க்கும் மேற்பட்ட சிங்கள இளைஞர்கள் பல குழுக்களாகப் பிரிந்து கிந்தோட்டைக்குப் பிரவேசிக்கும் பாதைகளை எல்லாம் இடைமறித்த வண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊருக்குள் பிரவேசித்து இரவு 9.30 மணியளவில் தம

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட  விளையாட்டு மைதானம்  மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு  அமைத்து கொடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது. கௌரவ முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அல்ஹாஜ் றிஷாத் பதுயுதீன் அவர்களின் நிதியின் மூலம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் புத்தள மாவட்ட அமைப்பாளர் அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களின் முயற்சியினால் அகில இலங்கை மக்கள்  காங்கிரசின் மதவாக்குள கட்சிக் குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு மிக நீண்டகால தேவைப்பாடாக இருந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் நேற்று கெளரவ அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் இந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானமானது சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியாகும் எனவே இதனை  ஊருக்கு  அமைத்து கொடுத்தமைக்கு மதவாக்குள ஊர் மக்கள் மற்றும்இ விளையாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நன்றிகளை அகில இலங்கை மக்கள் காங்ரஸிற்கு  தெரிவித்து கொள்கின்றனர். ஊடகவியலாளர் சில்மியா யூசுப். 0769622313