Skip to main content

அம்பலமான முகங்கள்

 Virakesari 25.07.2021 ***************************** எம்.எஸ்.தீன் - முஸ்லிம் கட்சிகளின் அரசியல் தலைவர்களும், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தங்களது சுயநலத்திற்காக எந்தப் பிசாசுடனும் உறவுகளை வைத்துக் கொள்வதற்கும், சேவகம் செய்வதற்கும் இடம், ஏவல், மரியாதை என்ற எதனையும் கவனத்திற் கொள்ளமாட்டார்கள் என்பதற்கு மற்றுமொரு சான்றாகவே அமைச்சர் உதய கம்மன்விலவுக்கு எதிராக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினால் கொண்டு வரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லாத பிரேரணை விடயத்திலும் முஸ்லிம் கட்சிகளின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் முடிவுகள் அமைந்துள்ளன. அமைச்சர் உதய கம்மன்விலவுக்கு எதிராக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினால் கொண்டு வரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லாத பிரேரணையானது முழுக்க அரசியல் நோக்கத்தைக் கொண்டது. எரிபொருளின் விலையை அதிகரித்தமையை பொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலரும் அந்த பழியை உதய கம்மன்விலவின் தலைமையில் சுமர்த்திவிட்டு, நல்லபிள்ளை போல் மக்கள் மத்தியில் கருத்துக்களை வெளியிட்டார்கள்.  இத்தகைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களினதும், பொதுஜன பெரமுனவினதும் உண்மையான நிலைப்பாட்டை மக்களுக்கு காண்பிப்பதற்காகவே நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வரப்

ஐ தே க‌ அர‌சு சிங்க‌ள‌ முஸ்லிம் துவேச‌த்தை உருவாக்க‌ முனைய‌லாம்

வ‌ட‌க்கையும் கிழ‌க்கையும் ஒரு மாகாண‌மாக‌ கொண்டுவ‌ர‌ முணையும் புதிய‌ அர‌சிய‌ல் இடைக்கால‌ யாப்பை உல‌மா க‌ட்சி வ‌ண்மையாக‌ க‌ண்டித்துள்ள‌துட‌ன் இது விட‌ய‌த்தை சாதித்துக்கொள்ள‌ ஐ தே க‌ அர‌சு சிங்க‌ள‌ முஸ்லிம் துவேச‌த்தை உருவாக்க‌ முனைய‌லாம் என‌ முஸ்லிம்க‌ளை எச்ச‌ரித்துள்ள‌து.
இது ப‌ற்றி உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் தெரிவித்த‌தாவ‌து,

வ‌ட‌க்கையும் கிழ‌க்கையும் இணைக்க‌ முன்னெடுக்கும் அனைத்து ந‌ட‌வடிக்கைக‌ளையும் உல‌மா க‌ட்சி எதிர்க்கிற‌து. ஏற்க‌ன‌வே கிழ‌க்கு வ‌ட‌க்குட‌ன் இணைந்திருந்த‌ போது கிழ‌க்கு முஸ்லிம்க‌ளும் கிழ‌க்கு சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளும் அடிமைப்ப‌டுத்த‌ப்ப‌ட்ட‌ நிலையிலேயே வாழ்ந்த‌ன‌ர். இந்த‌ நிலையில் மீண்டும் வ‌ட‌க்கையும் கிழ‌க்கையும் இணைக்கும் முய‌ற்சியை அர‌சு க‌ள்ள‌த்த‌ன‌மாக‌ மேற்கொள்வ‌த‌ன் முய‌ற்சியே திடீரென‌ பாராளும‌ன்ற‌த்தில் இத‌ன் ந‌க‌லை முன் வைத்த‌மையாகும். ந‌க‌லில் என்ன‌ உள்ள‌து என்று கூட‌ வாசித்து முடிக்காம‌ல் முஸ்லிம்க‌ளின் உரிமைக‌ளுக்காக‌ உருவான‌, கிழ‌க்கு முஸ்லிம்க‌ளின் அதிக‌ வாக்குக‌ளைப்பெற்றுள்ள‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் இத‌ற்கு ஆத‌ர‌வ‌ளித்த‌மை கிழ‌க்கு முஸ்லிம்க‌ளுக்கு செய்த‌ மிக‌ப்பெரிய‌ துரோக‌மாகும்.

இப்ப‌டியான‌ நிலையில் தேசிய‌ அள‌வில் முஸ்லிம்க‌ள் மிக‌ க‌வ‌ன‌மாக‌ இருக்க‌ வேண்டிய‌ த‌ருண‌ம் இது. புதிய‌ அர‌சிய‌ல் யாப்பை நிறைவேற்றிக்கொள்வ‌த‌ற்காக‌ சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளின் க‌வ‌ன‌த்தை திசை திருப்புவ‌த‌ற்காக‌ சிங்க‌ள‌ முஸ்லிம் துவேச‌ப்பேச்சுக்க‌ள் அதிக‌ரிக்கும் சாத்திய‌க்கூறுக‌ள் உள்ள‌ன‌. இத‌ற்காக‌ ஐ தே க‌ அர‌சு த‌ன‌து இன‌வாதிக‌ளை இற‌க்கிவிடுவ‌ர்.

ஏற்க‌ன‌வே இவ்வாறான‌ திசை திருப்ப‌த்தில் முஸ்லிம்க‌ளும் சிங்க‌ள‌வ‌ர்க‌ளும் இருக்கின்ற‌ போதே புதிய‌ அர‌சிய‌ல் யாப்பு ந‌க‌ல் எழுத‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து.

இப்போது இத‌னை முஸ்லிம்க‌ளும் சில‌ சிங்க‌ள‌வ‌ர்க‌ளும் எதிர்ப்பார்க‌ள் என்ப‌து அர‌சுக்கு தெரியும். அத‌னை க‌ட்டுப்ப‌டுத்தி முஸ்லிம்க‌ளின‌தும் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளின‌தும் க‌வ‌ன‌த்தை திருப்ப‌ முஸ்லிம் சிங்க‌ள‌ இன‌வாத‌ம் முன்னெடுக்க‌ப்ப‌டும். இத‌ற்காக‌ ட‌ய‌ஸ்போராவினால் வாங்க‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌ ஞான‌சார‌, சும‌ண‌ தேர‌ர் உட்ப‌ட‌ டான் பிர‌சாத், ச‌ம்பிக்க‌ போன்றோர் க‌ள‌மிற‌க்க‌ப்ப‌டும் சாத்திய‌க்கூறு உள்ள‌து.

ஆக‌வே முஸ்லிம்க‌ள் மிக‌ க‌வ‌ன‌மாக‌ இருப்ப‌துட‌ன் கொழும்பை மைய‌மாகக்கொண்ட‌ முஸ்லிம் அமைப்புக்க‌ள் சிங்க‌ள‌ புத்திஜீவிக‌ளையும் அழைத்து சிங்க‌ள‌ மொழியில் இது ப‌ற்றிய‌ விழிப்புண‌ர்வை ஏற்ப‌டுத்த‌ வேண்டும் என‌ உல‌மா க‌ட்சி கேட்டுக்கொள்கிற‌து.
- முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத்
உல‌மா க‌ட்சி

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய