Skip to main content

சிறுமியின் உயிரிழப்பு தற்கொலையா? அல்லது படுகொலையா?

 ரிஷாட் வீட்டில் செயலிழந்த சிசிடீவி கெமரா!  - நீதிமன்றில் தெரிவித்த தகவல்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுதீன் வீட்டில் பயணியாற்றிய சிறுமியின் உயிரிழப்பு தற்கொலையா? அல்லது படுகொலையா? என பாரிய சந்தேகம் தற்போது எழுந்துள்ளதாக பிரதி சொலிஸ்டர் ஜெனரல் திலிப பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார். இந்த சம்பவம் தொடர்பிலான விசாரணைகள் கொழும்பு – புதுகடை நீதவான் நீதிமன்றில் நேற்றைய தினம் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட போது அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார். குறித்த சிறுமி கடந்த 3ம் திகதி அதிகாலை 6.45 அளவிலேயே தீ காயங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளதுடன், அவர் முற்பகல் 8.20 அளவிலேயே வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளமை விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். சிறுமி தங்கியிருந்த வீட்டில் வாகனங்கள் மற்றும் சாரதிகளுக்கு எந்தவித தட்டுப்பாடும் இல்லாத நிலையில், குறித்த சிறுமி 1990 அம்பியூலன்ஸ் சேவையின் ஊடாக தாமதமாகி கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளமையும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக அவர் நீதிமன்றில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இந்த வழக்கின் இரண்டாவது சந்தேகநபரான, ரிஷாட் பதியூதீனின் மனைவியின் தந்தை, குறித்த

கடன்பளுவில்தத்தளிக்கும்உருளைக்கிழங்குஉற்பத்தியாளர்கடன்பளுவில்தத்தளிக்கும்உருளைக்கிழங்குஉற்பத்தியாளர்களுக்குநிவாரணம்பெற்றுக்கொடுக்கஅமைச்சர்ரிஷாட்நடவடிக்கை
சுஐப். எம். காசிம்
23வருடங்களுக்குமுன்னர்விதைஉருளைக்கிழங்கைகடனாகப்பெற்று, இன்னும்கடனைத்திருப்பிச்செலுத்தமுடியாதுதவிக்கும்உருளைக்கிழங்குஉற்பத்தியாளர்கள்73பேருக்குநிவாரணம்பெற்றுக்கொடுக்கும்வகையில்அமைச்சரவைக்குபத்திரம்ஒன்றைசமர்ப்பித்துஉரியநடவடிக்கைஎடுப்பதாகஅமைச்சர்ரிஷாட்பதியுதீன்பாதிக்கப்பட்டஉருளைக்கிழங்குவியாபாரிகளுக்குஉறுதியளித்தார்.
ஊவாமாகாணத்தைச்சேர்ந்தஉருளைக்கிழங்குசெய்கையாளர்கள்அமைச்சர்ரிஷாட்பதியுதீனைச்சந்தித்துஉருளைக்கிழங்குஉற்பத்தியால், தங்களுக்குஏற்பட்டுள்ளநஷ்டங்கள்மற்றும்பாதிப்புக்கள்குறித்துவிபரித்தனர்.
கெபட்டிபொலஉடபலாத்தபலநோக்குகூட்டுறவுச்சங்கத்தில்; அங்கத்தவர்களானதாங்கள், 1994ம்ஆண்டுஉருளைக்கிழங்குசெய்கைக்காக, இச்சங்கத்தில்கடனாகவிதைஉருளைக்கிழங்கைபெற்றுச்செய்கைபண்ணியபோது, அந்தச்செய்கைதமக்குவெற்றியளிக்கவில்லைஎனவும், இதனாலேயேதாங்கள்கடனைசெலுத்துவதில்லையெனதீர்மானித்ததாகவும்குறிப்பிட்டனர். தாங்கள்கடனாகப்பெற்றுக்கொண்டவிதைஉருளைக்கிழங்குவைரஸ்பாதிப்புக்குள்ளாகிஇருந்ததனால்உருளைக்கிழங்குசெய்கைவெற்றியளிக்கவில்லைஎனவும், அவர்கள்தெரிவித்தனர். அதனைநாட்டியபின்னரேயேபழுதடைந்தவிடயம்தமக்குதெரியவந்ததெனவும்குறிப்பிட்டனர்.
இந்தக்கூட்டுறவுச்சங்கத்தில்344உற்பத்தியாளர்கள்கடன்பெற்றனர். சுமார்60ஆயிரத்திற்குகுறைவாககடன்பெற்றவர்களின்கடன்கள்இரத்துச்செய்யப்பட்டபோதும், அதற்குமேற்பட்டகடன்பட்ட74உற்பத்தியாளர்கள்இன்னும்; கடனைத்திருப்பிச்செலுத்தமுடியாதநிலையில்இருக்கின்றனர்.  தாங்கள்10மில்லியனைகடனைபெற்றபோதும்தற்போதுவட்டியுடன்சேர்த்து20.7மில்லியன்கடனைஅறவிடவேண்டியதுர்ப்பாக்கியநிலைக்குதள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும்அவர்கள்தெரிவித்தனர்.
தங்களுக்குஉருளைகிழங்கைகடனாகத்தந்தகூட்டுறவுச்சமாசம், இந்தவிடயங்கள்அனைத்தும்நிர்வாகிகளுக்குதெரிந்திருந்தும், பொலிஸில்முறைப்பாடுசெய்ததனால்கடனைச்செலுத்தமுடியாதநிலையில்இருக்கும்உற்பத்தியாளராகியநாங்கள்நாளாந்தம்பொலிஸாரினால்கைதுசெய்யப்படுவதும், துன்புறுத்தப்படுவதுமானநிலைக்குஆளாகியுள்ளோம்.  கூட்டுறவுத்துறைக்குப்பொறுப்பானஅமைச்சர்என்றவகையில்பாதிக்கப்பட்டதங்களுக்குநிவாரணம்பெற்றுத்தருமாறுவேண்டுகோள்விடுக்கின்றோம்என்றும்அவர்கள்அமைச்சரிடம்தெரிவித்தனர். 
இந்தஉற்பத்தியாளர்களின்கஷ்டமானநிலையைசெவிமடுத்தஅமைச்சர்ரிஷாட்கூட்டுறவுத்திணைக்களஅதிகாரிகளிடம்,இதுதொடர்பானமேலதிகவிடயங்களைபெற்று, உரியநடவடிக்கைஎடுக்குமாறுபணித்தார். அதாவது, ஊவாமாகாணகூட்டுறவுஅமைச்சின்உயர்அதிகாரிகளுடன்தொடர்புகொண்டு, விபரங்களைபெற்றுக்கொண்டுதமக்குஇதுதொடர்பில்அறிக்கைசமர்பிக்குமாறும்அவர்அறிவுறுத்தினார்.
இலங்கையில்ஒவ்வொருவருடமும்சராசரி25ஆயிரம்மெற்றிக்தொன்உருளைக்கிழங்குஉற்பத்திசெய்யப்படுவதாகவும், 2014,2015ம்ஆண்டளவில்70ஆயிரத்து377மெற்றிக்தொன்உருளைக்கிழங்குஉள்நாட்டில்உற்பத்திசெய்ய்ப்ட்டதுஎனவும், 2015,2016ம்ஆண்டளவில்உற்பத்தி40சதவீதத்தால்அதிகரிப்புக்குள்ளாகிஅது80ஆயிரத்து488மெற்றிக்தொன்னுக்குஉயர்வடைந்துள்ளதாகஇந்தச்சந்திப்பில்தெரிவிக்கப்பட்டது. அத்துடன்1கிலோகிராம்இறக்குமதிவிதைஉருளைக்கிழங்குரூபா6ஆயிரம்தொடக்கம்7ஆயிரம்வரைஎனவும், உள்நாட்டுவிதைஉருளைக்கிழங்குரூபா14ஆயிரம்தொடக்கம்15ஆயிரம்வரையில்இருப்பதாகவும்சந்திப்பின்போதுகுறிப்பிடப்பட்டது. சிலகாலங்கள்இறக்குமதிவிதைஉருளைக்கிழங்குநிறுத்தப்பட்டிருந்தபோதும், உள்நாட்டில்விதைஉருளைக்கிழங்கின்விலைஅதிகரித்திருப்பதால்மீண்டும்விதைஉருளைக்கிழங்குஇறக்குமதிசெய்யப்படுவதாகஅங்குகுறிப்பிடப்பட்டது. இந்தசந்திப்பில்அமைச்சின்செயலாளர்சிந்தகலொக்குஹெட்டிகே, கூட்டுறவுஆணையாளர்நசீர்உட்படஉயர்அதிகாரிகள்பலர்கலந்துகொண்டனர்.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய