Skip to main content

වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි

   වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි ( ( Photos ) මවිබිම දැන් ම තාරක සම්මාන්  කොළඹ , වේල්ල වීදියේදී ගමන් මල්ලක දමා තිබියදී සොයාගත් හිස නොමැති කාන්තා මළ සිරුර කුරුවිට , තෙප්පනාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 30 හැවිරිදි අවිවාහක කාන්තාවකගේ බවට හඳුනාගෙන තිබේ .  නියෝජ්‍ය පොලිස්පති , පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ , අදාළ මළ සිරුර ඩී.එන්.ඒ. පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමු කර එය එම කාන්තාවගේ ද යන වග තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන බවය . එමෙන් ම , අදාළ ගමන් මල්ල රැගෙන ආ සැකකරු පිළිබඳව ද තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇති අතර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ . සැකකරු බුත්තල පොලිසියට අනුයුක්තව සේය කරන නිවාඩු ලබා සිටි උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු බවය . එම කාන්තාව සමග ඇති කරගත් අනියම් සම්බන්ධතාවයක් හේතුවෙන් ඇති වූ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම ඝාතනය සිදුව ඇති අතර , සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවා ඇති බව ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය . සැකකරු බඩල්කුඹුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බවට පොලිසිය හඳුනා ගෙන තිබේ . කෙසේ වෙතත් , මේ වන විට සැකකරු නිවසින් බැහැරට ගොස් ඇතැයි වාර

அரசியல்தீர்வில்அதியுச்சத்தைக்கோருவோர், முஸ்லிம்களைமிதிக்கநினைப்பதுஏன்?
முல்லைத்தீவில்அமைச்சர்றிஷாட்
சுஐப்எம்காசிம்
வடக்குமுதலமைச்சர்உட்படமுல்லைத்தீவுமாவட்டத்தின்ஒட்டுமொத்தஅரசியல்வாதிகள்இந்தப்பிரதேசமக்களுக்குமேற்கொண்டசேவைகளைக்காட்டிலும்,தானும்தனதுஅணியும்மிகவும்நேர்மையானமுறையில்கனதியான, காத்திரமானஅதிகளவுபணிகளைசெய்துள்ளதாகஅமைச்சர்றிஷாட்பதியுதீன்தெரிவித்தார்.
முல்லைத்தீவு, முள்ளியவளைநீராவிப்பிட்டியில்மீள்குடியேற்றவிசேடசெயலணிஊடாகவீடமைப்புக்கானநிதிஉதவிகள்வழங்கும்நிகழ்வில்பிரதமஅதிதியாகஅமைச்சர்றிஷாட்பதியுதீன்கலந்துகொண்டார்.
பாராளுமன்றஉறுப்பினர்காதர்மஸ்தான், மாகாணசபைஉறுப்பினர்யாசீன்ஜவாகிர், மீள்குடியேற்றசெயலணியின்பணிப்பாளர்யாசீன், மீள்குடியேற்றசெயலணியின்மாவட்டஇணைப்பாளர்றிபாய்உட்படபலர்கலந்துகொண்டஇந்தநிகழ்வில்அமைச்சர்கூறியதாவது,
முல்லைத்தீவுமாவட்டத்திலிருந்துயுத்தத்தினால்வெளியேறியசகோதரதமிழ்த்மக்களைமீள்குடியேற்றச்செய்வதிலும்இந்தப்பிரதேசத்தில்உடைந்துபோய்க்கிடந்த, அழிந்துபோயிருந்தஅத்தனைகட்டங்களையும்மீளக்கட்டியெழுப்பிதமிழ்மக்கள்இயல்புவாழ்க்கைக்குத்திரும்பிநிம்மதியாகவாழவேண்டுமென்பதில்முழுமூச்சுடன்உழைத்திருக்கின்றேன்.
இங்குள்ளகட்டடங்களும்குளங்களும்அபிவிருததிப்பணிகளும்இதற்குத்சான்றுகளாகும். வரலாறுஒன்றுஎழுதப்படுகின்றபோதுஇந்தயதாரத்தம்பதியப்படுமென்பதிலும்எனக்குநம்பிக்கையுள்ளது. ஆனால்சிலர்யதார்த்தங்களைமறந்துபேசுகிறார்கள், பொய்யைஉண்மையாக்குகிறார்கள். உண்மையைப்பொய்யாக்குகின்றார்கள்மனிதாபிமானத்தையும்மனச்சாட்சியையும்அடகுவைத்துஅரசியல்நடத்துகின்றார்கள்.
தமிழர்களுக்குஅதியுச்சஅதிகாரம்வேண்டுமெனகோருபவர்கள், சமஷ்டிதான்தீர்வுஎனவலியுறுத்துபவர்கள், வடக்கும்கிழக்கும்இணையவேண்டுமெனவிடாப்பிடியாகநிற்பவர்கள்இங்குவாழ்ந்தசகோதரமுஸ்லிம்களைஎட்டிஉதைக்கின்றார்கள். இவ்வாறுசெய்வற்குஅவர்களுக்கு'வெட்கம்இல்லையா?'   எனப்பகிரங்கமாகக்கேட்கவிரும்புகின்றேன். ஆயுததாரிகள்முஸ்லிம்களைவடக்கிலிருந்துதுரத்தியபோதுபேசாமடந்தகளாகவும்மௌனிகளாகவும்வாய்மூடிஇருந்தநீங்கள், அவர்களின்தியாகத்தினால்இன்றுஅரசியல்செய்யும்நீங்கள், புலிகள்செய்ததுதவறுஎன்றுஅவர்கள்இல்லாதபோதுஇப்போதுகூறும்நீங்கள்,முஸ்லிம்கள்தங்களதுதாயகத்துக்குதிரும்பிவரும்போதுவிரட்டுகின்றீர்களே. துரத்தப்பட்டமக்களைஅரவணைப்பதற்குப்பதிலாககொடுமைப்படுத்துகின்றீர்களே.
புலிகள்செய்ததவறைநாங்கள்மறக்கவேண்டுமெனநீங்கள்விரும்பினால்இவ்வாறுநடந்துகொள்ளமாட்டீர்கள். இந்த25வருடகாலமாகதுரத்தப்பட்டமக்கள்தென்னிலங்கையிலிருந்தபோதுஉங்களின்போராட்டத்தைகொச்சைப்படுத்தும்வகையிலோஉங்களதுஉரிமைகளைநசுக்கும்வகையிலோஎப்போதாவதுநடந்திருக்கிறார்களா? அவர்கள்அகதியாகவாழ்ந்தபோதும்உங்கள்மீதுஅன்புதான்பாராட்டினார்கள்.
 'முல்லைத்தீவுக்குறிஷாட்என்னசெய்தார்?' என்றுஆர்ப்பாட்டங்களில்கேட்டுக்கொண்டிராமல்உங்கள்மனச்சாட்சியிடம்கேளுங்கள். என்னுடன்இணைந்துபணியாற்றிய, மக்கள்ஆணைபெற்றமனிநேயம்கொண்டசிலரிடம்சென்றுகேட்டுப்பாருங்கள்.
இனவாதத்தையேஉங்கள்மூலதனமாகக்கொண்டுஉங்கள்அரசியல்இருப்பைதக்கவைத்துக்கொள்ளநினைக்கும்உங்களைப்போன்றவர்கள்இவ்வாறானபிரச்சினைகளைதீர்க்கவிடாது, பிச்சைக்காரனின்புண்போலஅதனைவைத்திருக்கவேண்டுமென்றுஎண்ணுகின்றீர்கள்.
உங்களதுபிள்ளைகளும்குடும்பங்களும்லண்டனிலும்ஐரோப்பியநாடுகளிலும்நிம்மதியாகவாழவேண்டும், இங்குள்ளதமிழர்களும்சிங்களவர்களும், தமிழர்களும்முஸ்லிம்களும்ஒருவரோடுஒருவர்அடிபட்டுவதைபட்டுச்சாகவேண்டும். அதன்மூலமேஉங்கள்அரசியல்வாழ்வுநீடிக்கமுடியுமெனநீங்கள்செயலாற்றுகின்றீர்கள். தேர்தல்வந்தால்எந்தத்தியாகமும்செய்யாமல்இனவாதக்கருத்துக்களால்மக்களைஉசுப்பி, நடந்துமுடிந்ததுன்பியல்சம்பவங்களைநினைவூட்டிஅரசியல்செய்யவேண்டுமென்றஎண்ணத்தைதயவுசெய்துகைவிடுங்கள்.
முல்லைத்தீவுக்குகுடியேறவந்தபரம்பரைமுஸ்லிம்களை'வந்தான்வரத்தான்' எனவும், காடுபிடிக்கவந்தவர்கள்எனவும், காட்டைஅழிக்கஎண்ணுபவர்கள்எனவும்ஊடகங்களிடம்காட்டிமக்களைபிழையாகவழிநடத்தும்உங்கள்குரோதஎண்ணங்களைதயவுசெய்துகைவிடுங்கள்.
மனிதநேயம்கொண்டஅமரர்அன்டன்ஜெகநாதன்போன்றவர்கள்முஸ்லிம்களின்மீள்குடியேற்றத்தில்அதீதஅக்கறைகாட்டியவர்கள். எங்களைமனதாரநேசித்தவர்கள். எனினும்வடமாகாணமுஸ்லிம்களின்மீள்குடியேற்றத்தில்நாம்எடுத்தமுயற்சிகள்கைகூடாததனால், எமதுஎதிர்பார்ப்புக்கள்எதுவுமேநிறைவேற்றப்படாததனால்அரசாங்கததின்உதவியுடன்மீள்குடியேற்றசெயலணிஉருவாக்கப்பட்டது. இதுயாருக்கும்எதிரானதல்ல. நீண்டகாலஅகதிகளுக்குவிமோசனம்பெற்றுக்கொடுப்பதற்காகஉருவாக்கப்பட்டஇந்தசெயலணியைஆரம்பத்திலிருந்தேஇயங்கவிடாமல்ஒருசிலஅரசியல்வாதிகள்தடுத்தனர். அதன்உச்சக்கட்டவெளிப்பாடேயாழ்ப்பாணத்திலிருந்துபஸ்கள்மூலம்ஆட்களைமுல்லைத்தீவுக்குகூட்டிவந்துஇந்தமக்களுக்கும்எனக்கும்எதிராகஆர்ப்பாட்டத்தைநடத்தியமையாகும். என்னுடையமுகம்தெரியாதவர்கள்கூட, எனதுபெயரைக்கூறிகூழாமுறிப்பில்'றிஷாட்காட்டைஅழிக்கின்றார்' என்றுகோஷமிட்டனர்.
மரக்கூட்டுத்தாபனம்சிலமரங்களைவெட்டிஎடுத்துச்சென்றதைஎன்தலையில்சுமத்திஇத்தனைநாடகங்களையும்நடாத்தினர்.
எனவேதமிழ்முஸ்லிம்உறவைசீர்குலைப்பதற்குஇங்குள்ளஇரண்டுசமூகமக்களும்துணைபோக்கூடாதுஎன்பதேஎனதுஉருக்கமானவேண்டுகோளாகும். இவ்வாறுஅமைச்சர்றிஷாட்கூறினா

Comments

Popular posts from this blog

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்* *(தொடரும்)* 146.23.11.2017அரசாங்க  தேசிய பாடசாலையான கண்டி மகளிர் உயர் பாடசாலைக்குநியமனம் பெற்று சென்ற  முஸ்லிம் ஆசிரியைக்கு பாடம் நடத்தஅதிபர் மறுப்பு வெளியிடப்பட்டது. http://www.madawalanews.com/2017/11/blog-post_373.html 145. காலி – தூவ பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள சமகிவத்தை குடியிடுப்பு பகுதியிலுள்ள முஸ்லிம் நபரொருவரின் வீடொன்றின்  மீது அதிகாலை வேளையில், பெற்றோல் குண்டு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.  http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_912.html 144. 20.11.2017 வவுனியா நகர பள்ளிவாசல் பகுதியில் அமைந்துள்ள கடைத்தொகுதியில் அதிகாலை 1.20 மணியளவில் எற்பட்ட தீ விபத்தில் இரு கடைகள் எரிந்து நாசமாகியுள்ளதுடன், இரு கடைகள் பகுதியளவில் எரிந்து சேதமாகியது. http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_180.html 143. 17.11.2017    300க்கும் மேற்பட்ட சிங்கள இளைஞர்கள் பல குழுக்களாகப் பிரிந்து கிந்தோட்டைக்குப் பிரவேசிக்கும் பாதைகளை எல்லாம் இடைமறித்த வண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊருக்குள் பிரவேசித்து இரவு 9.30 மணியளவில் தம

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட  விளையாட்டு மைதானம்  மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு  அமைத்து கொடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது. கௌரவ முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அல்ஹாஜ் றிஷாத் பதுயுதீன் அவர்களின் நிதியின் மூலம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் புத்தள மாவட்ட அமைப்பாளர் அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களின் முயற்சியினால் அகில இலங்கை மக்கள்  காங்கிரசின் மதவாக்குள கட்சிக் குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு மிக நீண்டகால தேவைப்பாடாக இருந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் நேற்று கெளரவ அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் இந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானமானது சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியாகும் எனவே இதனை  ஊருக்கு  அமைத்து கொடுத்தமைக்கு மதவாக்குள ஊர் மக்கள் மற்றும்இ விளையாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நன்றிகளை அகில இலங்கை மக்கள் காங்ரஸிற்கு  தெரிவித்து கொள்கின்றனர். ஊடகவியலாளர் சில்மியா யூசுப். 0769622313