Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2017

කාබනික වගාවට ජපානයේ සහය.

  ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක ජාතික කාබනික කෘෂිකර්මාන්ත වැඩ පිළිවෙලට ජපානයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ආයතන සහයෝගය ලබා දීමට කැමැත්ත පලකර තිබේ. ඔවුන් මෙසේ පවසා ඇත්තේ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා ජපානයේ, ශිෂෝකා පළාතේ, ෆුජී නගරයේ කවකූමිතෝ පිහිටි නගර කාබනික නිෂ්පාදන කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියක් අධ්‍යනය කිරීමෙන් පසු ආයතනයේ ප්‍රධානීන් සමඟ සිදුකල සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය. ශාක කොටස් හා ගොම එක්කරමින් මහා පරිමාණ ලෙස කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සිදු කරන අතර එහි නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය සියයට හතරක් (4%) බවත් එය වගාවන් සදහා ඉතා හොඳ තත්වයක් බවත් පවසා සිටී. මොවුන් මේ සඳහා ගව අපද්‍රව්‍ය මූලිකව යොදාගනී. එම ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා දැනුම ලබා දීමටත්, තාක්ෂණය ලබා දීමටත්, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දීමටත් එකඟතාවය පලකර තිබේ. එම කර්මාන්ත ශාලාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකටද රොෂාන් රණසිංහ අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ පිරිසක් එක්විය. මෙම අවස්ථාවට ජපානයේ සිටින එබාරා රැස්කි (Ebora Ruske, in charge of agriculture) , ෆාන් නගාකි (Fan Nagaki) නිෂ්පාදන කළමණාකරු, chnosankio uki cop කර්මාන්ත ප්‍රධ

கிழக்கு மாகாண சபை கலைந்த பின்னும் இரண்டு சிங்களவர்களின் அதிகாரம் நிலைத்து நிற்கும்.

அர்ரா சக்க ++++++++ கிழக்கு மாகாண சபை கலைந்ததும், அதிகாரிகளுக்கு மேலதிகமாக,சபையில்  அரசியல் ரீதியாக அதிகாரம் பொருந்தியவர்கள் இருவர்தான் எஞ்சுவர். ஒருவர் ஆளுனர் ரோகித போகொல்லாகம, மற்றவர் சபைத் தவிசாளர் கலப்பதி ஆகும். மாகாண சபைகள் சட்டத்திற்கமைவாக சபையொன்றின் மக்கள் பிரதிநிதியாக இருக்கும் தவிசாளர் தவிர்ந்த ஏனைய உறுப்பினர்களின் பதவி, சபை கலைந்தவுடன் வறிதாகும். தவிசாளர் பதவி அடுத்த தேர்தல் முடிந்து புதிய சபை பதவியேற்கும் வரை தொடரும். எனவே, கிழக்கு மாகாண சபை கலைந்த பின்னும் இரண்டு சிங்களவர்களின் அதிகாரம் நிலைத்து நிற்கும். ஆதலால் கிழக்கின் அதிகாரம் முழுமையாக அடுத்த தேர்தல் வரை கிழக்கு சிறுபான்மை சமூகமான சிங்களவர்களின் கைகளிலேயே இருக்கும். அவர்கள் நினைத்ததை அக்காலத்துக்குள் அடைவார்கள். ஆளுனர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர், தவிசாளர் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர். இவ்விரு தேசியக் கட்சிகளும் மாகாண சபைத் தேர்தல்களை ஒத்திப் போடுவதால் நன்மை அடையும். மாகாண சபைத் தேர்தல் எத்தனை வருடங்களுக்கு ஒத்திப் போடப்படும்? ஒத்திப் போடப்படும் வரையான அத்தனை காலமும் கிழக்கில் தனிச் சி

தனியார் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை உருவாக்குவது அடுத்த இலக்கு! கலாநிதி ஜெமீல்

  தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம் இப்பிராத்தியத்தில் உருவாக்கப்பட்டதன் காரணமாக கல்வியின் அடிப்படையில் இப்பிராந்தியம் எவ்வாறு கல்வியில் உயர்வுற்றதோ அதேபோன்று தனியார் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றையும் நிறுவி இன்னும் கல்வியாளர்களை உருவாக்கி பிராந்தியத்தை அபிவிருத்தி செய்வதே தங்களது இலக்கு என அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸின் பிரதித் தலைவரும் அரச வர்த்தககூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவருமான கலாநிதி ஏ.எம்.ஜெமீல் தெரிவித்தார். அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸின் தலைவர் அமைச்சர் றிஷாத் பதியூதீனனுடைய பூரண அனுசரணையுடன் கலாநிதி ஏ.எம்.ஜெமீலினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் 1000 மூக்குக்கண்ணாடிகள் வழங்கும் திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக ஒலுவில் பிரதேசத்தில் தேவையுடைய 125 பேருக்கு கண்ணாடிகளை வழங்கிவைக்கும் நிகழ்வு 2017-07-29 ஆம் திகதி அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸின் ஒலுவில் முக்கியஸ்தர் ஏ.எல்.ஜப்பார் தலைமையில் இடம்பெற்றது.இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்துகொண்டு உரையாற்றியபோதே கலாநிதி ஜெமீல் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார். ஒரு பிரதேசத்தின் வளர்ச்சி என்பது கல்வியைக்கொண்டே அளவிடப்படுகின்றாது அந்த அடிப்படையில் இந்த பிரதேசத்தில் கற்ற ச

அரசியல்தீர்வில்அதியுச்சத்தைக்கோருவோர், முஸ்லிம்களைமிதிக்கநினைப்பதுஏன்?

முல்லைத்தீவில்அமைச்சர்றிஷாட் சுஐப்எம்காசிம் வடக்குமுதலமைச்சர்உட்படமுல்லைத்தீவுமாவட்டத்தின்ஒட்டுமொத்தஅரசியல்வாதிகள்இந்தப்பிரதேசமக்களுக்குமேற்கொண்டசேவைகளைக்காட்டிலும் , தானும்தனதுஅணியும்மிகவும்நேர்மையானமுறையில்கனதியான , காத்திரமானஅதிகளவுபணிகளைசெய்துள்ளதாகஅமைச்சர்றிஷாட்பதியுதீன்தெரிவித்தார். முல்லைத்தீவு , முள்ளியவளைநீராவிப்பிட்டியில்மீள்குடியேற்றவிசேடசெயலணிஊடாகவீடமைப்புக்கானநிதிஉதவிகள்வழங்கும்நிகழ்வில்பிரதமஅதிதியாகஅமைச்சர்றிஷாட்பதியுதீன்கலந்துகொண்டார். பாராளுமன்றஉறுப்பினர்காதர்மஸ்தான் , மாகாணசபைஉறுப்பினர்யாசீன்ஜவாகிர் , மீள்குடியேற்றசெயலணியின்பணிப்பாளர்யாசீன் , மீள்குடியேற்றசெயலணியின்மாவட்டஇணைப்பாளர்றிபாய்உட்படபலர்கலந்துகொண்டஇந்தநிகழ்வில்அமைச்சர்கூறியதாவது , முல்லைத்தீவுமாவட்டத்திலிருந்துயுத்தத்தினால்வெளியேறியசகோதரதமிழ்த்மக்களைமீள்குடியேற்றச்செய்வதிலும்இந்தப்பிரதேசத்தில்உடைந்துபோய்க்கிடந்த , அழிந்துபோயிருந்தஅத்தனைகட்டங்களையும்மீளக்கட்டியெழுப்பிதமிழ்மக்கள்இயல்புவாழ்க்கைக்குத்திரும்பிநிம்மதியாகவாழவேண்டுமென்பதில்முழுமூச்சுடன்உழைத்திருக்கின்றேன். இங்குள்ளகட்டடங்களும்குள

சாய்ந்தமருதில் ஐக்கிய தேசியக்கட்சியை புணரமைப்பது தொடர்பில் கலந்துரையாடல்!

-எம்.வை.அமீர்- சாய்ந்தமருது பிரதேசத்தில் ஐக்கிய தேசியக்கட்சியின் செயற்பாடுகளை விஷ்த்தரிக்கும் நோக்கில் அக்கட்சியின் கல்முனைத்தொகுதி அமைப்பாளர் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி எம்.எஸ்.றஸ்ஸாக் ஏற்பாடு செய்திருந்த கலந்துரையாடல் சாய்ந்தமருது இளைஞர் சேவைகள் மன்ற கேட்போர் கூடத்தில் 2017-07-30 ஆம் திகதி இடம்பெற்றது. நீண்டகாலமாக கட்சியுடனேயே இணைந்திருக்கும் கட்சி முக்கியஸ்தர்கள் கலந்துகொண்ட குறித்த கலந்துரையாடலில் எதிர்காலத்தில் கட்சியின் செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பது தொடர்பில் விரிவாக ஆராயப்பட்டு எதிர்வரும் 2017-08-07 ஆம் திகதி கிராம சேவகர் பிரிவு மட்டத்திலிருந்து கட்சியின் உறுப்பினர்களை ஒன்றுதிரட்டி அவர்களது கருத்துக்களையும் பெற்று முழுவீச்சில் முன்னெடுப்பது என தீர்மானிக்கப்பட்டது. மத்தியில் ஐக்கிய தேசியக்கட்சியின் ஆட்சி இருக்கின்றபோதிலும் காலங்காலமாக அக்காட்சியிலேயே இணைந்திருக்கும் கட்சிக்காரர்கள் இரண்டாம்தர உறுப்பினர்களைப்போல் நடத்தப்படுவது தொடர்பில் உறுப்பினர்களால் இங்கு கருத்துக்கள் பரிமாறப்பட்டன. கட்சி தொண்டர்களை தக்கவைப்பது என்றால் இனியாவது அவர்களது கருத்துக்களையும் உள்வாங்கியே உயர்மட்டங

நமது நாடும் அதன் நடு நிலை பேணலின் பாதகமும்

பிராந்தியத்தில் தங்களது நலனையும், பாதுகாப்பையும் உத்தரவாதப்படுத்த வேண்டுமானால் இலங்கையில் ஆட்சிமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியே தீரவேண்டும் என்று 2015 இல்தீவிரமாக செயல்பட்டு அத்திட்டத்தில் வெற்றியும் கண்ட இரண்டு முக்கிய வெளிநாடுகள் தாங்கள் கொண்டுவந்த புதிய அரசு, நேற்று சீன அரச கம்பனியுடன் ஹம்பாந்தோட்டைத் துறைமுக ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்ட நிமிடம் படு தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளன. ஹம்மாந்தோட்டைத் துறைமுகம் சீனாவுக்கு வழங்கப்பட்டதையும், மத்தல விமான நிலையம் இவ்வருட இறுதியில் சீனாவுக்கு வழங்கப்பட இருப்பதையும் சமன் செய்து ஈடு செய்ய, திருகோணமலைத் துறைமுகம் அபிவிருத்தி செய்யப்படுவதற்கு என்று கூறி விரைவில் இந்தியாவுக்கு  வழங்கப்படும். இதற்கான ஒப்பந்தத்திலும், எட்கா ஒப்பந்தத்திலும் இரு நாடுகளும் கையைழுத்திட உள்ளன.வடக்கில் உள்ள நாட்டு வளங்களும், ஏனைய சில கேந்திர முக்கியத்துவம் மிக்க இடங்களில் அமைந்துள்ள அரச துறைகளும் அபிவிருத்தி செய்வதற்கென இந்தியாவுக்கு வழங்கப்பட உள்ளன. ஆக, தெற்கை சீனாவுக்கும் வடகிழக்கை இந்தியாவுக்கும் கொடுத்து இலங்கை தன்னைத் தானாகவே இரண்டாகப் பிரித்துக் கொண்டுள்ளது. முப்பது ஆண்டுகளா

அரசாங்கம் மாகாணசபைத் தேர்தலை ஒத்திவைக்க முடியுமா?

Y L S Hameed _---------------- அடுத்த இரண்டொரு மாதங்களில் மூன்று மாகாணசபைகளின் பதவிக்காலம் முடிவடைய இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் சகல மாகாணசபைகளுக்குமான தேர்தல்களை ஒரே நேரத்தில் நடாத்துவதற்கு அமைச்சரவை தீர்மானித்திருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது குறித்த மூன்று மாகாணசபைகளுக்கான தேர்தல்களும் ஒத்திப்போடப்பட இருக்கின்றது. இந்நிலையில் இம்மாகாண சபைத்தேர்தல்களை ஒத்திப்போடுவதற்கு அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கின்றதா? என்ற வாதப்பிரதிவாதங்கள் ஊடகங்களில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. சிலர் அவ்வாறு செய்வதற்கு அமைச்சரவைக்கு அதிகாரம் இல்லை; என்று வாதிடுகையில், இன்னும் சிலர் பாராளுமன்றத்தில் சட்டத்திருத்தங்கள் கொண்டு வருவதன் மூலம் அதனைச் செய்யலாம் என்று வாதிடுகின்றனர். வேறு சிலர் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையினால்கூட அவ்வாறான ஒரு திருத்தத்தினை கொண்டுவர முடியாது; என வாதிடுகின்றனர். இதன் யதார்த்த நிலை என்ன? 13 வது திருத்தமும் மாகாணசபைத்தேர்தலும் ---------------------------------------- மாகாண சபைகளை கலைத்தல் ------------------------------ ஒரு மாகாண சபையின் ஆயுட்காலம் முடிவடைவதற்கு முன் மாகாண

நபியவர்கள் எழுத வாசிக்கத் தெரிந்திருந்தார்கள்??

Zainudeen Cader நபியவர்கள் எழுதவ வாசிக்கத் தெரிந்திருந்தார்கள். அதனால் முன்னைய வேதங்களிலிருந்து தான் கற்றுக் கொண்டவைகளை வைத்துக் குர்ஆனை உருவாக்கிக் கொண்டார்கள் என்று இஸ்லாமிய எதிரிகளான மேற்கத்தேய வாதிகளும் ஓரியண்டலிஸ்ட்களும் (Orientalists) நபியவர்களைக் களங்கப்படுத்தும் நோக்குடன் வாதிடுகினறனர். முஸ்லிம்களில் சிலரும் நபியவர்களை எழுத வாசிக்கத் தெரியாத முட்டாளாக்குவதா என்னும் சிந்தனையில் அதற்குத் துணை போகின்றனர். அதனால் நபியவர்கள் எழுதவும் வாசிக்கவும்  தெரிந்திருந்தார்களா என்பது இன்று பேசும் பொருளாக மாறியுள்ளது. இது தொடர்பாகப் முஸ்லிம்களைத் தெளிவுபடுத்தும் நோக்குடன் இப்பதிவு இடம்பெறுகிறது. இது இருபகுதிகளைக் கொண்டது. பகுதி -1 உம்மி சமூகம் என்றால் என்ன என்பது பற்றியதும் பகுதி -2 உம்மி நபி என்றால் என்ன என்பது பற்றியதுமாகும். இப்பதிவேற்றத்தின் இறுதிப் பகுதியில் ஹ¬தைபியா உடன்படிக்கை பற்றிய ஹதீஸ்களும் அலசப்படுகின்றன. பகுதி -1 உலகத்தில் அல்லாஹ் மனித சமுதாயத்துக்கு நேர்வழி காட்டுவதற்காக அவ்வப்போது வேதங்களையும் நபிமார்களையும் அனுப்பி வைத்தான். இவ்வாறு அனுப்பப்பட்ட வேதங்களும் நபிமார்களும் அல்லா

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

இனிய நோன்பு பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்