Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

எங்கள் பொறுமையை சோதிக்கவேண்டாம், - அமைச்சர்ரிஷாட்எங்கள்பொறுமையைசோதிக்கவேண்டாம், நாம்இனியும்பொறுக்கத்தயாரில்லை.
பாராளுமன்றில்வெகுண்டெழுந்தார்அமைச்சர்ரிஷாட்
-          ஊடகப்பிரிவு
முஸ்லிம்களின்பொறுமையைஇனியும்சோதிக்காதீர்கள், முஸ்லிம்இளைஞர்களைஆயுதம்தூக்கவைத்துஇன்னுமோர்இரத்தஆறுஓடுவதற்குவழிசெய்யாதீர்கள். நாங்கள்இவ்வளவுநாளும்பொறுத்ததுபோதாதா? எங்களைத்தொடர்ந்தும்சீண்டிக்கொண்டுஇருப்பவர்களுக்கெதிராகஉடன்நடவடிக்கைஎடுக்கஏன்தயங்குகிறீர்கள்?.இவ்வாறுபாராளுமன்றில்அமைச்சர்ரிஷாட்பதியுதீன்வெகுண்டெழுந்தார்.
ஜெனீவாமனிதஉரிமைப்பிரேரணைதொடர்பில்பாராளுமன்றத்தில்நடந்தவிவாதமொன்றில்பேசியஅமைச்சர்மேலும்கூறியதாவது,
அல்லாஹ்வையும்,முஸ்லிம்களின்இறைத்தூதரையும்,முஸ்லிம்களின்வாழ்க்கைமுறையையும்தொடர்ந்தும்கேவலப்படுத்திபழிசொல்லிவரும்மதகுருஒருவரினதும், அவரைச்சூழ்ந்திருக்கும்திருடர்களினதும்கேவலங்கெட்டசெயலைதொடர்ந்துஅனுமதித்துவருகின்றீர்கள். அந்தமதகுருவுக்கெதிராகஎத்தனையோமுறைப்பாடுகள்இருந்தும்அவரைக்கைதுசெய்வதற்குபின்னடிக்கின்றீர்கள். அவரைக்கைதுசெய்வதற்கெனநான்குகுழுக்கள்அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகபொலிஸார்இன்னும்பூச்சாண்டிகாட்டிவருவதுவெட்கமாயில்லையா?
எவரையும்கைதுசெய்யவேண்டுமென்பதோ, எவரையும்சிறையிலடைத்துதுன்புறுத்தவேண்டுமென்பதோமுஸ்லிம்சமூகத்தின்நோக்கமாகஇராதபோதும்,அந்தமதகுருமுஸ்லிம்களைநிம்மதியாகவாழவிடாததனாலேயேஅவரைக்கைதுசெய்யவேண்டுமெனவலியுறுத்துகின்றோம். எங்களைதொடர்ந்தும்அவர்துன்புறுத்தியேவருகின்றார். அதனால்தான்நானும்பொலிஸ்தலைமையகத்தில்அவருக்கெதிராகமுறைப்பாடொன்றைசெய்தேன். ஆனால்இன்னும்கைதுநாடகம்தான்தொடர்கின்றதேஒழியஅவரைக்கைதுசெய்யமறுக்கிறார்கள். அவர்ஒழிந்திருக்கின்றதாகபம்மாத்துக்காட்டுகிறார்கள்.பொலிஸ்மாஅதிபருக்கேசவால்விட்டுக்கொண்டுசட்டத்தையும்கையிலெடுத்துஅவர்தான்நினைத்தபடிஆடிவருகின்றார்.
திறமையானபுலனாய்வுப்பிரிவுநமதுநாட்டில்இருப்பதாககூறப்படுகின்றது. ஆனால்இந்தமதகுருஇருக்கும்இடத்தைஅவர்களால்கண்டுபிடிக்கமுடியாமல்இருப்பதுதான்வெட்கமாகஇருக்கின்றது.
முஸ்லிம்சமூகத்திற்கெதிரானதுன்பங்கள்இன்னுமேதொடர்ந்தவண்ணமுள்ளது. ஒவ்வொருநாளும்ஒவ்வொருநிறுவனத்தைஎரித்தும், அழித்தும்வருகின்றார்கள். சொத்துக்கள்சூறையாடப்படுகின்றன. ஆனால்இவற்றைமுறையிடும்போதுபொலிஸார்நடவடிக்கைஎடுப்பார்கள்என்றுகூறப்படுகின்றதேஒழியஎந்தநடவடிக்கையும்எடுக்கப்படுவதாகஇல்லை. இத்த்னைசீசிடீவிகமெராக்களைபொருத்தியும்என்னபயன்? நாசகாரிகளைஉங்களால்ஏன்இன்னும்கண்டுபிடிக்கமுடியவில்லை. இதுஎங்களுக்குவேதனையும்இருக்கின்றது.
இன்றுகாலைகூடநுகேகொடவிஜயராமையில்கடையொன்றைஎரித்தார்கள். அதேபோலநான்நடந்தசம்பவ்ங்கள்அனைத்தையும்அடுக்கிக்கொண்டேபோகலாம்.
முஸ்லிம்சமூகம்ஆயுதம்தூக்கியசமூகம்அல்ல. சிங்களஇளைஞர்களுடனோ,ஒரேமொழிபேசும்தமிழ்இளைஞர்களுடனோஇணைந்துஆயுதம்தூக்கிபோராடாதசமூகம். இருக்கின்றநாட்டில்ஏனையசமூகத்துடன்இணைந்துசுமூகமாகவாழப்பழகிக்கொண்டசமூகம்.குர்ஆனும்நபிபெருமானாரும்எங்களுக்குஅதனையேசொல்லித்தந்துள்ளனர்.எனவேஎங்களைநிம்மதியாகவாழவிடுங்கள்.
எங்களுக்கெதிராகசெயற்பட்டு,எமதுநிம்மதியைகுலைப்பவர்களுக்கெதிராகஜனாதிபதியும்பிரதமரும்நடவடிக்கைஎடுக்கவேண்டும்எனமீண்டும்இந்தஉயர்சபையில்வலியுறுத்தவிரும்புகின்றோம்.இந்தசம்பவங்களைஉடன்தடுத்துநிறுத்தஏற்றநடவடிக்கைஎடுக்காவிட்டால்விளைவுகள்விபரீதமாகும்என்பதையும்இந்தசபையில்கூறிக்கொள்ளவிரும்பிகின்றேன் என்றுஅமைச்சர்கூறினார்.

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத