Skip to main content

වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි

   වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි ( ( Photos ) මවිබිම දැන් ම තාරක සම්මාන්  කොළඹ , වේල්ල වීදියේදී ගමන් මල්ලක දමා තිබියදී සොයාගත් හිස නොමැති කාන්තා මළ සිරුර කුරුවිට , තෙප්පනාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 30 හැවිරිදි අවිවාහක කාන්තාවකගේ බවට හඳුනාගෙන තිබේ .  නියෝජ්‍ය පොලිස්පති , පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ , අදාළ මළ සිරුර ඩී.එන්.ඒ. පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමු කර එය එම කාන්තාවගේ ද යන වග තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන බවය . එමෙන් ම , අදාළ ගමන් මල්ල රැගෙන ආ සැකකරු පිළිබඳව ද තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇති අතර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ . සැකකරු බුත්තල පොලිසියට අනුයුක්තව සේය කරන නිවාඩු ලබා සිටි උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු බවය . එම කාන්තාව සමග ඇති කරගත් අනියම් සම්බන්ධතාවයක් හේතුවෙන් ඇති වූ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම ඝාතනය සිදුව ඇති අතර , සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවා ඇති බව ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය . සැකකරු බඩල්කුඹුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බවට පොලිසිය හඳුනා ගෙන තිබේ . කෙසේ වෙතත් , මේ වන විට සැකකරු නිවසින් බැහැරට ගොස් ඇතැයි වාර

மாற்று ம‌த‌த்த‌வ‌ர்க‌ள் ஏற்பாடு செய்யும் இப்தாருக்கு போக‌லாமா


எல்லாப்பிர‌ச்சினையும் முற்றி இப்போது மாற்று ம‌த‌த்த‌வ‌ர்க‌ள் ஏற்பாடு செய்யும் இப்தாருக்கு போக‌லாமா என்ற‌ பிர‌ச்சினையை கிள‌ப்பி விட்டுள்ளார்க‌ள்.
நோன்பு துற‌த்த‌ல் ஒரு வ‌ண‌க்க‌ம் என்றும் விருந்துக்கு செல்ல‌ல் என்ப‌து ஆகுமாக‌ இருந்தும் இப்தாருக்கு செல்ல‌ல் கூடாது என‌ சில‌ர் ப‌திவிடுவ‌தை காண‌க்கூடிய‌தாக‌ உள்ள‌து.

இன்றைய‌ முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்தை பிடித்த‌ முசீப‌த்துதான் எடுத்த‌ உட‌னே ஹ‌ராம், ஹ‌ராம் என‌ ப‌த்வாக்க‌ள் வ‌ழ‌ங்குவ‌தாகும். மாற்று ம‌த‌த்த‌‌வ‌ர்க‌ளின் இப்தாரில் க‌ல‌ந்து கொள்ள‌ வேண்டாம் என‌ குர் ஆன் ஹ‌தீத் சொல்லியிருந்தால் அதில் எந்த‌ மாற்றுக்க‌ருத்தும் இல்லை. இந்த‌ நிலையில் எங்கும் எந்த‌ இட‌த்திலும் இப்தார் செய்வ‌து ஆகும் என்ற‌ அடிப்ப‌டையை புரிந்து கொள்கிறோம்.

அதே வேளை இப்தார் என்ப‌து ஒரு வ‌ண‌க்க‌ம் என்ப‌தால் அத‌னை மாற்று ம‌த‌த்த‌வ‌ரின் இட‌த்தில் செய்வ‌து கூடாது என்கிறார்க‌ள். ந‌பிய‌வ‌ர்க‌ள் ஒரு யூத‌ பெண்ம‌ணியின் அழைப்பை ஏற்று அவ‌ர் வீட்டுக்கு சென்று விருந்து உண்டார்க‌ள் என்ற‌ நேர‌டி ஹ‌தீதை ஏற்றுக்கொள்ளும் இவ‌ர்க‌ள் விருந்து உண்ப‌து ஆகும் என்றும் இப்தார் கூடாது என்றும் சொல்கிறார்க‌ள்.

இஸ்லாத்தை பொறுத்த‌ வ‌ரை வ‌ண‌க்க‌ வ‌ழிபாடுக‌ள் யாவும் விள‌க்க‌மாக‌ சொல்ல‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌ன‌. அதேவேளை வ‌ண‌க்க‌த்தை முஸ்லிம் அல்லாத‌வ‌ர்க‌ளின் இட‌த்தில் நிறைவேற்ற‌ கூடாது என்ற‌ த‌டை வ‌ர‌வில்லை. முஸ்லிம் அல்லாதாரின் வ‌ண‌க்க‌ஸ்த‌ல‌ங்க‌ளில் நேர்ச்சை போன்ற‌வ‌ற்றை நிறைவேற்ற‌ கூடாது என‌ ஹ‌தீதில் வ‌ந்திருந்தாலும் சில‌ வ‌ண‌க்க‌ங்க‌ளை முஸ்லிம் அல்லாதாரின் இட‌த்தில் நிறை வேற்ற‌லாம் என்ப‌தை ந‌பிக‌ளார் வாழ்வில் நாம் காண்கிறோம்.

ம‌க்கா கைப்ப‌ற்றப்ப‌டு முன் அது காபிர்க‌ளின் க‌ட்டுப்பாட்டிலேயே இருந்த‌து. அங்கு சிலைக‌ள் கூட‌ இருந்த‌ன‌. ஆனாலும் ந‌பிய‌வ‌ர்க‌ள் ஹ‌ர‌மில் தொழ‌க்கூடிய‌வ‌ர்க‌ளாக‌ இருந்தார்க‌ள்.
இந்த‌வ‌கையில் சில‌ வ‌ண‌க்க‌ங்க‌ளை முஸ்லிம் அல்லாதார் இட‌த்தில் நிறைவேற்ற‌லாம் என்று காண்கிறோம்.

மாற்று ம‌த‌த்த‌வ‌ர் இட‌த்தில் வ‌ண‌க்க‌த்தை நிறைவேற்ற‌க்கூடாது என‌ பொதுவான‌ த‌டை இருந்திருக்குமாயின் முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் பாரிய‌ பல‌ பிர‌ச்சினைக‌ளுக்கு முக‌ம் கொடுக்க‌ வேண்டி வ‌ரும்.
உதார‌ண‌மாக‌ நாம் தூர‌ ப‌ய‌ண‌ம் போனால் முஸ்லிம் அல்லாதோரின் ஹோட்ட‌ல்க‌ளில்தான் த‌ங்க‌ வேண்டி வ‌ருகிற‌து. அங்கு அறையில் நாம் தொழ முடியாது என‌ இத்த‌கைய‌வ‌ர்க‌ள் சொல்ல‌ வ‌ருகிறார்க‌ளா? அதே போல் ஹ‌ஜ்ஜுக்கு நாம் செல்லும் போது முஸ்லிம் அல்லாதோரின் விமான‌த்தில் செல்கிறோம். ஹ‌ஜ்ஜுக்கு நிய்ய‌த் வைப்ப‌து க‌ட்டாய‌ வ‌ண‌க்க‌மாகும். அத‌னை மாற்று ம‌த‌த்த‌வ‌ரின் விமான‌த்தில் வைத்து அந்த‌ வ‌ண‌க்க‌த்தை செய்ய‌லாமா? அதே போல் விமான‌த்தில் அல்ல‌து க‌ப்ப‌லில், புகையிர‌த‌த்தில்  தொழுகிறோம். அவை மாற்றாருக்கு சொந்த‌மாக‌ இருந்தால் அதில் தொழ‌ முடியாது என்று சொல்வ‌து எத்த‌கைய‌ முட்டாள்த‌ன‌ம்?

அதே போல் நாம் பிர‌யாண‌ம் சென்றால் வ‌ழியில் நோன்பு துற‌க்க‌ வேண்டி ஏற்ப‌ட்டால் முஸ்லிம் க‌டை கிடைக்காவிட்டால் மாற்று ம‌த‌த்த‌வ‌ரின் க‌டைக்கு சென்று த‌ண்ணீராவ‌து அருந்தி நோன்பு துற‌த்த‌ல் என்ற‌ வ‌ண‌க்க‌த்தை நிறைவேற்றுவ‌தும் கூடாது என‌ சொல்ல‌ வேண்டி வ‌ரும்.
மாற்று ம‌த‌த்த‌‌வ‌ரின் அழைப்பை ஏற்று அவ‌ர‌து இட‌த்தில்  இப்தார் செய்ய‌ கூடாது ஆனால் நாமாக‌ மாற்றார் ஹோட்ட‌லுக்கு சென்று அந்த‌ வ‌ண‌க்க‌த்தை நிறைவேற்ற‌லாம் என‌ சொல்ல‌ வ‌ருகிறார்க‌ளா?.

ஆக‌வே இஸ்லாம் ப‌ற்றிய‌ தெளிவு இல்லாம‌ல் அரை குறையாக‌ சில‌தை க‌ற்றுக்கொண்டு ப‌த்வா கொடுக்கும் ப‌டுவாக்க‌ள் திருந்த‌ வேண்டும் அல்ல‌து ச‌மூக‌ம் அவ‌ர்க‌ளை எச்ச‌ரிக்க‌ வேண்டும். இது போன்ற‌ விட‌ய‌ங்க‌ளில் த‌னி ந‌ப‌ர்க‌ள் கூடி ப‌த்வா கொடுப்ப‌தை விடுத்து உல‌மாக்க‌ள் ஓரிட‌த்தில் கூடி ஆராய்ந்து தெளிவு க‌ண்ட‌பின் ம‌க்க‌ளுக்கு சொல்ல‌ வேண்டும் என்ப‌தை உல‌மா க‌ட்சி நீண்ட‌ கால‌மாக‌ சொல்லி வ‌ருகிற‌து.

த‌டி எடுத்த‌வ‌ன் எல்லாம் த‌ண்ட‌ல்கார‌ன் என்ப‌து போல் ச‌மூக‌ வ‌லைய‌த்த‌ள‌த்தில் எழுத‌ தெரிந்த‌வ‌ர்க‌ள் எல்லாம் முஃப்திக‌ளாகி விட்ட‌ மோச‌மான‌ சூழ‌லில் வாழும் நாம் மிக‌ எச்ச‌ரிக்கையாக‌ இருக்க‌ வேண்டும் என‌ கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
- மௌல‌வி முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத், க‌பூரி, ந‌த்வி, ம‌த‌னி.
உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர். 

Comments

Popular posts from this blog

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்* *(தொடரும்)* 146.23.11.2017அரசாங்க  தேசிய பாடசாலையான கண்டி மகளிர் உயர் பாடசாலைக்குநியமனம் பெற்று சென்ற  முஸ்லிம் ஆசிரியைக்கு பாடம் நடத்தஅதிபர் மறுப்பு வெளியிடப்பட்டது. http://www.madawalanews.com/2017/11/blog-post_373.html 145. காலி – தூவ பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள சமகிவத்தை குடியிடுப்பு பகுதியிலுள்ள முஸ்லிம் நபரொருவரின் வீடொன்றின்  மீது அதிகாலை வேளையில், பெற்றோல் குண்டு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.  http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_912.html 144. 20.11.2017 வவுனியா நகர பள்ளிவாசல் பகுதியில் அமைந்துள்ள கடைத்தொகுதியில் அதிகாலை 1.20 மணியளவில் எற்பட்ட தீ விபத்தில் இரு கடைகள் எரிந்து நாசமாகியுள்ளதுடன், இரு கடைகள் பகுதியளவில் எரிந்து சேதமாகியது. http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_180.html 143. 17.11.2017    300க்கும் மேற்பட்ட சிங்கள இளைஞர்கள் பல குழுக்களாகப் பிரிந்து கிந்தோட்டைக்குப் பிரவேசிக்கும் பாதைகளை எல்லாம் இடைமறித்த வண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊருக்குள் பிரவேசித்து இரவு 9.30 மணியளவில் தம

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட  விளையாட்டு மைதானம்  மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு  அமைத்து கொடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது. கௌரவ முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அல்ஹாஜ் றிஷாத் பதுயுதீன் அவர்களின் நிதியின் மூலம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் புத்தள மாவட்ட அமைப்பாளர் அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களின் முயற்சியினால் அகில இலங்கை மக்கள்  காங்கிரசின் மதவாக்குள கட்சிக் குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு மிக நீண்டகால தேவைப்பாடாக இருந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் நேற்று கெளரவ அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் இந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானமானது சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியாகும் எனவே இதனை  ஊருக்கு  அமைத்து கொடுத்தமைக்கு மதவாக்குள ஊர் மக்கள் மற்றும்இ விளையாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நன்றிகளை அகில இலங்கை மக்கள் காங்ரஸிற்கு  தெரிவித்து கொள்கின்றனர். ஊடகவியலாளர் சில்மியா யூசுப். 0769622313