Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் மிக‌ மோச‌மான‌ அடிமைத்த‌ன‌த்துக்குள் புகுத்த‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து

இன்று இல‌ங்கை முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் மிக‌ மோச‌மான‌ அடிமைத்த‌ன‌த்துக்குள் புகுத்த‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌ நிலையில்  உள்ள‌து  என‌ உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் மௌல‌வி தெரிவித்தார்.
க‌ட்சி ஆத‌ர‌வாள‌ர்க‌ளுக்கான‌ க‌ல‌ந்துரையாட‌ல் க‌ட்சி த‌லைமைய‌க‌த்தில் ந‌டைபெற்ற‌ போது அவ‌ர் மேலும் தெரிவித்த‌தாவ‌து

இன்று முக‌நூல்க‌ளில் சில‌ முஸ்லிம்க‌ள் சில‌ விட‌ய‌ங்க‌ளை ப‌திவிட்டுள்ள‌ன‌ர். அதாவ‌து ப‌ள்ளி ஸ்பீக்க‌ர் ச‌த்த‌த்தை குறைப்ப‌து, வீதியில் ச‌த்த‌மின்றி பேசுத‌ல் போன்ற‌வ‌ற்றை குறைப்ப‌த‌ன் மூல‌ம் சிங்க‌ள‌ இன‌வாத‌த்தை குறைக்க‌லாம் என‌.  எப்ப‌டியாவ‌து முஸ்லிம்க‌ளுக்கெதிரான‌ இன‌வாத‌ம் குறைய‌ வேண்டும் என்ற‌ ஆர்வ‌த்தில் இத‌னை ப‌திவிடுகின்ற‌ன‌ர். ந‌ல்ல‌துதான்.  ஆனால் எம‌‌க்கென்ன‌வோ இவ‌ற்றை பார்க்கும் போது முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் உள‌ ரீதியாக‌ மிக‌ மோச‌மான‌ அடிமைத்த‌ள‌த்திற்குள் ஆட்ப‌ட்டுள்ள‌து என்றே தெரிகிற‌து. 

ஒரு கால‌த்தில் இந்த‌ நாட்டின் த‌மிழ் ச‌மூக‌ம் த‌னி நாட்டுக்காக‌ போராடிய‌ போது ஏற்ப‌ட்ட‌ க‌ல‌வ‌ர‌ங்க‌ளால் த‌மிழ் பெண்க‌ள் த‌லைந‌க‌ரில் பொட்டு வைப்ப‌தை குறைத்துக்கொண்ட‌ன‌ர். சாறி அணித‌ல், கோயில் விழாக்க‌ளை வீதிக்கு கொண்டு வ‌ருத‌ல் என்ப‌ன‌ அச்ச‌ம் கார‌ண‌மாக‌ குறைத்திருந்த‌ன‌ர்.  பின்ன‌ர் ம‌ஹிந்த‌ கால‌த்தில் யுத்த‌ம் முடிவுற்ற‌ பின்ன‌ரே த‌லைந‌க‌ர‌ த‌மிழ் ம‌க்க‌ள் சுத‌ந்திர‌த்தை க‌ண்ட‌ன‌ர்.

அதே போல் ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌ ஆட்சிக்கால‌த்தில் பொதுவாக‌ ஸ்பீக்க‌ர் பாவிப்ப‌து த‌டை என‌ நீதிம‌ன்ற‌ம் தீர்ப்பு வ‌ழ‌ங்கிய‌து. இத‌ன் போது என்னை த‌‌விர‌ முழு முஸ்லிம் ச‌மூக‌மும் இத‌னை எதிர்த்த‌து. கார‌ண‌ம் அந்த‌ ச‌ட்ட‌த்தை ம‌ஹிந்த‌வின் ஆட்சியில் கொண்டு வ‌ந்த‌துதான். அதே ச‌ட்ட‌ம் ஐ தே க‌வின் இன்றைய‌ ஆட்சியில் கொண்டு வ‌ந்திருந்தால் முஸ்லிம்க‌ள் த‌லை மீது வைத்து போற்றியிருப்ப‌ர்.

உண்மையில் அந்த‌ ச‌ட்ட‌ம் பொதுவான‌து. யாரும் எந்த‌ ம‌த‌மும் த‌ம‌து ம‌த‌ ஸ்த‌ல‌த்தில் குறிப்பிட்ட‌ அள‌வு த‌விர‌ ஸ்பீக்க‌ர் பாவிக்க‌ முடியாது.
இந்த‌ ச‌ட்ட‌த்துக்கெதிராக‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌சும், ஐ தே க‌வின் முஜிபுர்ர‌ஹ்மான் போன்ற‌வ‌ர்க‌ளும் மிக‌க்கடுமையாக‌ எதிர்த்து நின்ற‌தால் ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌ இச்ச‌ட்ட‌த்தை அமுல் ப‌டுத்துவ‌தில் த‌ள‌ர்வை ஏற்ப‌டுத்தினார். அத‌ன் விளைவு. இன்று அனைத்து ம‌த‌ஸ்த‌ல‌ங்க‌ளிலும் க‌ம்பீர‌மாக‌ ஸ்பீக்க‌ர் பாவிக்க‌ப்ப‌டும் போது முஸ்லிம்க‌ள் த‌ம்மை சுத‌‌ந்திர‌ம‌ற்ற‌ அடிமைக‌ளாக‌ காட்ட‌ வேண்டி ஏற்ப‌ட்டுள்ள‌து. மேற்ப‌டி ஒலி பெருக்கி த‌டை ச‌ட்ட‌ம் ச‌க‌ல‌ருக்கும் பொதுவாக‌ அமுல் ப‌டுத்த‌ப்ப‌ட‌ வேண்டும் என்ப‌தை மீண்டும் கூறுகிறோம்.

இன்று முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் எதிர் நோக்கும் இன‌வாத‌ பிர‌ச்சினையின் கார‌ண‌ங்க‌ளையும் அத‌‌ற்கான‌  வேர்க‌ளையும் புரிந்து கொள்ளாம‌ல் ந‌ம்மை எத்த‌னை தூர‌ம் அடிமைக‌ளாக‌ நாம் காட்டிக்கொண்டாலும், ந‌ம‌து தொப்பி, ப‌ர்தாக்க‌ளை துற‌ந்தாலும் இன‌வாத‌ விளைவுக‌ளை குறைக்க‌ முடியாது என்ப‌தே ய‌தார்த்த‌ம். இத்த‌கைய‌ இன‌வாதிக‌ள் பின்னால் வெளிநாடுக‌ளும் அர‌சிய‌ல் அதிகார‌ம் ப‌டைத்த‌வ‌ர்க‌ளும், நிறைய‌ வெளிநாட்டு ப‌ண‌மும் இருக்கின்ற‌ன‌ என்ப‌துட‌ன் பிர‌ச்சினைக‌ளை உருவாக்கி அவ‌ற்றை தீர்த்து வைக்க‌ தாமே உரிய‌வ‌ர்க‌ள் என காட்டி‌ செய‌ற்ப‌டும் சில‌ முஸ்லிம்க‌ளும் இவ‌ற்றின் பின்னால் உள்ள‌ன‌ர் என்ப‌தையும் நாம் முதலில் புரியாத‌ வ‌ரை இவ‌ற்றை தீர்க்க‌ முடியாது. இது விட‌ய‌த்தில் உல‌மா க‌ட்சி ம‌ட்டும் மிக‌ தெளிவான‌ க‌ருத்துக்க‌ளை ச‌மூக‌த்துக்கு சொல்லி வ‌ந்துள்ள‌துட‌ன் செய‌லிலும் காட்டியுள்ள‌து. ஆனாலும் ச‌மூக‌ம் எம‌து க‌ட்சி ப‌ண‌க்கார‌ க‌ட்சியா, அதிகார‌ம் கொண்ட‌ க‌ட்சியா என்று பார்த்தே எம் க‌ருத்தை ஏற்போம் என்ற‌ நிலையில் இருக்கிற‌து.

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத